Viktig voksentilknytning: Nære relasjoner til voksne er avgjørende for barnas evne til å tenke før de handler og gjøre det som er smart.
Viktig voksentilknytning: Nære relasjoner til voksne er avgjørende for barnas evne til å tenke før de handler og gjøre det som er smart.

Selvregulering er avgjørende for senere læring

Barnets hjerne er i rask utvikling, men perioden mellom tre og fem år er spesielt viktig.

Publisert Sist oppdatert

Barn som i tidlig barndom viser høy grad av selvregulering har større sjanse for å klare seg bra senere i livet, både med hensyn til utdanning og økonomi. De har også lavere risiko for kriminalitet og helseproblemer. Det skriver forskning.no om forskningen.

– Selvregulering er helt avgjørende for læring og sosial tilpasning i de første trinnene i skolen, og også i et livsløpsperspektiv. Særlig viktig for selvregulering er det som skjer i alderen tre til fem år. Disse årene kan ses på som et vindu for å lære selvregulering, som ikke finnes i andre aldre, sier professor Ingunn Størksen ved Læringsmiljøsenteret i Stavanger til forskning.no.

Gjør det som er smart

Barna som utvikler god selvregulering har lettere for å dirigere seg selv mot det som er lurt å gjøre — men Størksen presiserer at selvregulering ikke må forveksles med disiplin.

– Selvregulering er en evne som vi alle trenger, hver eneste dag. Det hjelper oss med å nå våre mål og tilpasse oss sosialt. Veldig enkelt kan du si at det handler om vår evne til å tenke før vi handler. Og om at vi har regi på vår egen atferd og evne til å vurdere om atferden passer inn i ulike situasjoner, sier Størksen til forskning.no.

Barnas evne til selvregulering henger ifølge forskeren nøye sammen med hvor nære relasjoner barnet har til voksne — både foreldre og andre omsorgspersoner. Barn med gode forhold til voksne orienterer og korrigerer egen atferd mot disse, mens barn uten nære relasjoner til voksne ikke er like interessert i å tilpasse seg voksnes veiledning.

Smarttelefonen ødelegger

Og nå er det kommet en ny forstyrrende faktor i tilknytningen mellom barn og voksne. Tidligere ble rus og depresjoner nevnt som forstyrrende faktorer. Nå mener Størksen at bruken av mobiler og nettbrett også kan tas med.

– Her fins det lite forskning. Men ut fra grunnleggende teorier vet vi at det er skadelig for små barn om foreldrene blir fraværende over lengre tid og ikke har ansikt-til-ansikt-kontakt med dem. Smarttelefonene kan faktisk være en hindring for denne kontakten og ødelegge relasjoner mellom voksne og barn, sier Størksen til forskning.no.

Du kan lese hele saken hos forskning.no.

Powered by Labrador CMS