Arild M. Olsen, administrerende direktør i PBL.
Arild M. Olsen, administrerende direktør i PBL.

- Still krav til kvalitet i barnehagene!

– Ved å innføre ny modell for finansiering, kan regjeringen få fart på arbeidet med å innføre en nasjonal norm for bemanning og antall barnehagelærere, i tråd med stortingsflertallets ønske, skriver administrerende direktør i PBL, Arild M. Olsen.

Publisert Sist oppdatert

Nå kan regjeringen gjøre noe med de store og urettferdige kvalitetsforskjellene i Barnehage-Norge. Men vil de lytte til rådene fra barnehagesektoren?

Det er spørsmålet når kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og resten av regjeringen nå skal ta stilling til fremtidig modell for finansiering av private barnehager.

Saken har vært ute på høring og anbefalingen fra bransjen er krystallklar: Hele 85 prosent av høringsinstansene ønsker en ny og enklere modell basert på gjennomsnittlige nasjonale kostnader og lokal justering for bemanningen i den enkelte kommune. Endringer skal tre i kraft 1. januar 2016.

Alle høringssvar er publisert på www.enbedrebarnehage.no. Blant de som ønsker et nytt system er:

  • 772 barnehager.
  • 42 kommuner, deriblant Trondheim, Kristiansand og Tromsø.
  • Åtte fylkesmenn, deriblant fylkesmennene i Oslo og Akershus, Hordaland og Rogaland.
  • Organisasjoner som PBL, Virke, KA (arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter), Unio, Utdanningsforbundet og Lederne.

Alternativet er å videreføre dagens kompliserte og ressurskrevende system, basert på at hver enkelt kommune beregner tilskudd til barn i private barnehager basert på kostandene i egne barnehager.

Dette er et system som er urettferdig fordi det gir store og uforklarlige forskjeller i tilskudd, og dermed også barnehagekvalitet, fra kommune til kommune. Foreldrene betaler det samme for en barnehageplass i hele landet, men det er store forskjeller på tilbudet til barna.

Også OECD påpekte dette i sin ferske rapport om norske barnehager: «Finansieringssystemet er for komplisert og det er store forskjeller i hvor mye kommunene bruker på barnehage. OECD mener Norge kan styrke sin styring med sektoren ved å knytte økonomiske ytelser til valgte mål og forenkle finansieringssystemet.»

Statsråden har selv gjentatte ganger pekt på at det er for store forskjeller på de gode og mindre gode barnehagene i Norge. Nå kan han selv bidra til å gjøre noe med dette.

Ved å innføre ny modell for finansiering, kan regjeringen få fart på arbeidet med å innføre en nasjonal norm for bemanning og antall barnehagelærere, i tråd med stortingsflertallets ønske.

Med ny modell kan regjeringen også gi kommunene muligheten til å stille krav knyttet til kvaliteten i barnehagene, som at private barnehager må ha minimum samme bemanning som kommunale barnehager i samme kommune for å ha krav på 100 prosent tilskudd.

Tilbakemeldingen fra barnehagesektoren i høringen er så entydig at regjeringen ikke kan se bort fra det klare rådet de har fått.

Powered by Labrador CMS