Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på PBL sitt landsmøte på Gardermoen.
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på PBL sitt landsmøte på Gardermoen.

- Nå er det kvalitet som gjelder!

Torbjørn Røe Isaksen vil bygge framtidens barnehage med bemanning og kunnskap.

Publisert Sist oppdatert

Under PBLs landsmøte på Gardermoen mandag avslørte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen hvor fokuset på framtidens barnehage ligger. Nemlig i kvalitet. Og i løpet av året vil det bli lagt fram en egen stortingsmelding om kvalitet der innholdet i norske barnehager skal konkretiseres og løftes opp.

- Vi har bygget ut og satsingen de siste årene har vær på kvantitet. Men hva med innholdet? spør kunnskapsministeren.

- I dag er barnehagestart like viktig for både foreldre og barn, som skolestart. Barnehagen er første stigetrinn i utdanningsløpet. Ikke fordi barnehagen skal bli en skole, men fordi barnehagen er et sted hvor barna lærer. Dog på egne premisser og via lek. Dette er et tilbud som vi må benytte oss av i enda større grad! mener Isaksen, som selv har en datter som skal begynne i barnehage til høsten.

Trenger ny finansieringsmodell

Han stiller seg bak PBLs krav om ny finansiering for utregning av tilskudd. Her må det endringer til.

- Det er for mye støy rundt finansieringen slik den fungerer i dag. Det er for lite forutsigbarhet med hensyn til hvor mye den enkelte barnehage mottar i tilskudd. Det blir spennende å se hvordan det går med de to forskjellige finansieringsmodellene som nå skal på høring, der den ene er en helt ny løsning og den andre en ny utgave av den gamle. Dette blir en viktig debatt, sier Isaksen.

Han mener at framtidens barnehagemodell må være en barnehage der barn knekker lekekoden. For det er nemlig ikke noe alle barn klarer av seg selv.

Det klarer ikke sektoren med de store forskjellene som er i tilbudet i dag, der det er ren bingo hvilket tilbud barnet får ut i fra hvilken kommune de bor i.

For store forskjeller

- Det er for dårlig når en barnehage har sju barn per voksen, mens det i en annen barnehage er fire barn per voksen. Pedagogforkjellen er også for stor.

Kunnskapsministeren trakk fram daglig leder i Smedhusåsen Barnehage på Rygge, Royne K. Bergets kronikk på barnehage.no, der han påpeker hvor ille det kan gå med de store forskjellene i kvaliteten i barnehagene der sluttproduktet – nemlig barna – kommer i andre rekke.

Les Bergets kronikk her: Spiller bingo med barnehagene.

Isaksen mener dog at løsningen er enkel: Tydeligere krav til innhold. Det må være klinkende klart for barn, foreldre og ansatte hvilket tilbud barn mottar i barnehagen.

Her kan du sjekke tilskudd og bemanning i din kommune: enbedrebarnehage.no.

Stortingsmelding om kvalitet

Det vil Isaksen oppnå ved å gjøre barnehagens innhold klarere. I stor grad går dette ut på språk.

- Vi vet at grunnlaget for lese- og lærelyst legges allerede i barnehagen. Derfor vil det i løpet av året komme en stortingsmelding om kvalitet i barnehagen. Vi trenger et politisk dokument som sier noe om hvordan barnehagen jobber med språk og hvordan læring skal foregå i barnehagen. Vi må sette ord på hva læring i barnehagen skal inneholde. For slik det er nå vet foreldre rett og slett for lite om barnehagetilbudet i sin barnehage. Foreldre må få vite hvilke ressurser barnehagen besitter, og her har blant annet PBL gjort en kjempejobb med enbedrebarnehage.no.

Stortingsmeldingen vil også si noe om bemanning.

Hyller private barnehager

- For bemanning og kvalitet henger uløselig sammen! Vi må satse på kompetanseheving og videreutdanning også for dem som allerede jobber i barnehagen.

Kunnskapsministeren hinter også om midler til dette og nevner at det skal settes av 40 millioner kroner til kompetanseheving i barnehagen, samt vikarmilder.

I sin tale til landsmøtet avsluttet Isaksen som seg hør og bør, med en hyllest til private barnehager.

- Uten tvil hadde vi aldri hatt det tilbudet vi har i dag uten de private barnehagene. Det neste store løftet er innhold og kvalitet! Vi vil løfte innhold og kvalitet sammen med dere!

Powered by Labrador CMS