Kunnskapsbarnehagen Espira etablerer denne høsten et nytt system for å vurdere og videreutvikle kvaliteten i egne barnehager. Tolv barnehager deltar i pilotprosjekt.
Kunnskapsbarnehagen Espira etablerer denne høsten et nytt system for å vurdere og videreutvikle kvaliteten i egne barnehager. Tolv barnehager deltar i pilotprosjekt.

I gang med nytt kvalitetsprosjekt

Kunnskapsbarnehagen Espira etablerer denne høsten et nytt system for å vurdere og videreutvikle kvaliteten i egne barnehager. – Hovedmålet er å øke bevisstheten rundt hva som er bra arbeid i barnehagen, sier Espiras fag- og innovasjonssjef Pia Paulsrud.

Publisert Sist oppdatert

I pilotprosjektet som nå er satt i gang skal de ansatte i tolv Espira-barnehager i og rundt Bergen og Haugesund, både gjøre vurderinger av egen barnehages kvalitet, og få hjelp utenfra til å vurdere barnehagens kvalitet.

Vurderingene gjøres ved hjelp av observasjon og refleksjon, med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, spesifisert i kvalitetskriterier på området «Språk i barnehagen» utarbeidet av Utdanningsdirektoratet, opplyser Espiras fag- og innovasjonssjef Pia Paulsrud.

– Rammeplanen sier at barnehagen skal være en lærende organisasjon og at dette skal gjøres gjennom systematisk vurderingsarbeid. Vi tenkte derfor at vi ville lage et system for det systematiske vurderingsarbeidet for å hjelpe barnehagene våre, sier Paulsrud.

– Barnehagene vurderer arbeidet sitt på mange forskjellige måter i dag, men veldig mange gjør det lite systematisk, så vi hadde lyst til å lage et system som er mer konkret, legger hun til.

Foreløpig omfatter prosjektet kun språkområdet, men planen er at alle områdene i rammeplanen skal vurderes på sikt, opplyser Espiras fag- og innovasjonssjef.

Skal observere hverandre

Alle barnehagens ansatte deltar i vurderingen av egen barnehages kvalitet.

– Vi har lagt det inn i et digitalt system slik at det skal være lettvint for barnehagene å samle opplysningene. De ansatte får en link hvor de går inn og svarer på hvordan de synes sin egen barnehage jobber med de ulike kvalitetskriteriene innenfor språkområdet. Når alle ansatte har gjort det, har barnehagen gjort en egenvurdering, sier Paulsrud, og forteller at de ansatte får opplæring i systemet på forhånd.

Deretter får alle barnehagene besøk av et vurderingsteam bestående av styrer og én pedagogisk leder fra en av de andre barnehagene. Disse skal tilbringe to hele dager i barnehagen for å observere og vurdere hvordan de ansatte jobber med flere av de samme områdene som i egenvurderingen.

– Hensikten er at man skal utvikle kvaliteten i den enkelte barnehage både gjennom å vurdere seg selv, og gjennom å få «et hjelpende blikk» fra en annen barnehage, forteller Paulsrud.

– Den samlede vurderingen av barnehagen legges inn i det samme digitale systemet slik at man både vil kunne se hvordan barnehagens ansatte selv synes at de jobber med de ulike kriteriene, og hvordan de som kommer utenfra oppfatter det, legger hun til.

Til slutt har vurderingsteamet og styreren og den ansvarlige pedagogen i barnehagen som har blitt observert, en samtale hvor de går igjennom hva vurderingsteamet har sett, på hvilke områder barnehagen har utviklingspotensial og hvordan de kan jobbe med dette videre.

– Planen er at man skal gjøre det samme ett år senere, for å se om man har utviklet seg, sier Paulsrud.

Barnehagene gjennomfører egenvurderingen i oktober og skal bli observert i november.

– Bra at det fokuseres på språk

Helldalsåsen barnehage i Bergen er én av tolv Espira-barnehager som deltar i pilotprosjektet. Styrer Siv Laila Mjanger håper å lære mye av prosjektet.

– Jeg synes det er veldig bra å sette fokus på fag i barnehagen, og språk er jo et av de viktigste fagområdene vi har. Det er også spennende at andre skal komme inn og se på praksisen vår, sier Mjanger.

Styreren innrømmer at hun både gleder og gruer seg litt til at noen fra en annen barnehage skal vurdere dem.

– Det er litt skummelt at noen skal komme og observere oss, men samtidig tenker vi at vi kan få tips og råd av andre som gjør at vi blir enda bedre. Vi tror at deltakelse i prosjektet vil bidra til å heve kvaliteten i barnehagen, sier hun.

Barnehagen er alt ferdig med egenvurderingen, og ifølge Mjanger har prosessen med å fylle ut denne allerede ført til økt bevissthet blant personalet.

– Jeg tror at bare det å jobbe med den og reflektere over spørsmålene, gjør at mange endrer praksis og blir bedre. Vi har også brukt en planleggingsdag på å jobbe med heftet om språk i barnehagen fra Utdanningsdirektoratet, og har gått igjennom hva det vil si å drive med språk i barnehagen i forhold til bøker, hvordan man snakker med barn og lignende. Vi har brukt mye av det vi gjorde i forbindelse med egenvurderingen til å allerede heve kompetansen i barnehagen, forteller hun.

Skal lære av hverandre

I november skal Mjanger og en kollega ut på observasjonsoppdrag i en av de andre barnehagene som er med i prosjektet. Styreren ser på oppgaven med skrekkblandet fryd.

– Det blir veldig gøy, men det er også mye du skal klare å oppfatte og gi tilbakemelding på, sier hun.

– Jeg tror alle som er med i prosjektet synes det er litt skummelt, men vi tenker også at vi kommer til å lære mye av hverandre. Jeg håper at jeg kan gi noe til andre barnehager når jeg er ute og observerer, og at jeg kan ta med meg noe tilbake til min barnehage, avslutter Mjanger.

Powered by Labrador CMS