Inga Marte Thorkildsen, byråd for oppvekst og kunnskap.

Budsjettet: Oslo bruker 80 millioner på økt grunnbemanning

Venter på avklaring om lovlighet, men forsøket starter nå - og vil bli gjennomført uansett.

Publisert

Da byrådets budsjettforslag for Oslo ble lagt fram og presentert onsdag, ble utjevning av sosiale forskjeller trukket fram som satsningsområde.

På lista over viktige tiltak, sto økt innsats i barnehager og skoler i levekårsutsatte områder. Dette omfatter blant annet økt grunnbemanning i utvalgte barnehager.

– Byrådet skal bruke om lag 80 millioner kroner de neste årene på økt grunnbemanning i barnehager i levekårsutsatte områder. Det er så vidt oss bekjent den største kommunale satsingen på bemanning i Norge noensinne, sier Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for oppvekst og kunnskap.

Utvalgte barnehager

Det dreier seg om et toårig forsøk, som også tidligere har vært omtalt.

Når får barnehage.no opplyst at det er satt av 51 millioner kroner i 2022, og 29 millioner kroner i 2023.

Samt at forsøket starter nå i høst, og gjennomføres i et utvalg kommunale barnehager i bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Stovner, Grorud, Bjerke og Søndre Nordstrand.

– Det er viktig å sette inn ekstra ressurser der det er ekstra behov og det er akkurat det vi gjør med denne satsingen, kommenterer Thorkildsen til barnehage.no.

– I tillegg er jeg veldig glad for at vi øker den særskilte tildelingen til de som har behov for spesialpedagogisk hjelp eller annen oppfølging med 12 millioner kroner, fortsetter hun.

Juridisk vurdering

I august ble det kjent at statsforvalteren i Oslo og Viken mener tildelingen til økt grunnbemanning i enkelte barnehager kan være ulovlig. Fordi den bryter med tilskuddsforskriftens prinsipp om likeverdig behandling av alle aktørene i barnehagemarkedet.

Derfor ble saken sendt til Utdanningsdirektoratet for juridisk vurdering.

Dette ifølge Utdanningsnytt.no, som refererte til Klassekampen. Overfor førstnevnte ga Aina Skjefstad-Andersen, leder for Utdanningsforbundet i Oslo, uttrykk for at hun var overrasket:

– Det er ikke første gang byrådet i Oslo forskjellsbehandler skoler og områder. Det har vært viktig for å kunne bygge opp enda bedre tilbud i de områdene der behovet og utfordringene er størst.

Håper det løser seg

– Jeg håper vi kan sette oss ned for å finne en løsning på dette. Det er veldig uheldig om regelverket skal stå i veien for denne typen satsinger, sa PBL-direktør Anne Lindboe til Utdanningsnytt.no i august.

Hun gjorde det klart at Private Barnehagers Landsforbund synes det er positivt at Oslo kommune ønsker å satse på økt bemanning i de aktuelle bydelene.

Fra byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, får barnehage.no opplyst at bevilgningen som det nå legges opp til inkluderer beregnet effekt på tilskuddet til private barnehager av flere ansatte i kommunale barnehager. Budskapet er tydelig:

Man venter fortsatt på en avklaring fra Utdanningsdirektoratet, men vil uansett gjennomføre tiltaket.

Deltakelsen øker

Ved utgangen av 2020 gikk om lag 36.400 barn i barnehage i Oslo.

Av situasjonsbeskrivelsen i budsjettforslaget, framgår blant annet at barnehagedeltakelsen blant minoritetsspråklige barn har økt kraftig de siste årene. Og at økningen må sees i sammenheng med etableringen av nasjonale moderasjonsordninger for lavinntektsfamilier, den utvidede lokale ordningen med gratis kjernetid for 4-5-åringer i enkelte bydeler og aktivt rekrutteringsarbeid lokalt for å øke deltakelsen i barnehage.

– Dette byrådet har satset på barnehager siden 2015 og vi fortsetter i dette budsjettet. Både med utbygging i områder hvor det er behov, og økt satsing på en større andel pedagoger og flere ansatte i barnehagene, uttaler Thorkildsen generelt om prioriteringene av barnehager i Oslo-budsjettet.

Powered by Labrador CMS