– Barnehagene kan ikke holde oppe for enhver pris, sier barnehagerådgiver Anne Elin Kleva i Redd Barna.

Redd Barna: – Legitimt å kutte åpningstidene nå

Redd Barna mener bemanningskrisa mange barnehager nå står i, langt på vei kunne vært unngått. Budskapet fra myndighetene er at barnehager og skoler dessverre må være forberedt på en mer utfordrende bemanningssituasjon enn normalt.

Publisert Sist oppdatert

Skyhøyt sykefravær, vikarmangel, stengte avdelinger og redusert åpningstid flere steder. Slik kunne man lese situasjonen av mediebildet allerede før de første tilfellene av omikron-varianten av koronaviruset ble påvist i Norge onsdag.

– Situasjonen barnehagene står i nå viser tydelig det vi har varslet i lang tid. Bemanningskrisa har vart i mange år, og det er veldig vondt å se hvordan pandemien har spilt inn de siste par årene. Hadde man innført sterkere bemanningsnorm da den ble innført, hadde vi ikke hatt så store problemer nå.

Det sier Anne Elin Kleva, barnehagerådgiver i Redd Barna.

Vanskelig vikarmangel

– Høyt sykefravær blant barnehageansatte er naturlig. De er eksponert for smitte fra barna, det er tungt arbeid fordi det blir mange løft i løpet av arbeidsdagen, og arbeidet er intenst med lite tid til pauser, poengterer hun.

Seniorrådgiver Anne Elin Kleva.

Kleva minner om at bemanningsnormen som ble iverksatt i 2018/2019, var basert på normalen som var i Barnehage-Norge fra før av.

– Selv før sykefraværet vi har sett den siste tiden, var det få som klarte å dekke den inn mer enn to-tre timer om dagen, fortsetter hun.

Vikarmangelen som det rapporteres om fra flere deler av landet, er det vanskelig å gjøre noe med i dag slik Kleva vurderer det. Med tanke på smittetall, og at vikarbyråene ikke har nok folk å ta av.

– Det er heller ikke bare å sette inn hvilken som helst vikar. Det er viktig å sette inn trygge voksne som ser barna og kan hjelpe dem, understreker hun.

Dessuten:

– Barnehageansatte har ofte barn selv, og kan ha syke barn hjemme.

– Ikke for enhver pris

– Derfor er det naturlig det vi hører fra Kommune-Norge nå. Om barnehager som må redusere åpningstid eller stenge avdelinger, fortsetter Kleva.

Dette er tiltak som Redd Barna har stor respekt for.

– Hvis det ikke er forsvarlig å drive, må man jo stenge. Avdelingsvis eller hele barnehagen i perioder. Barnehagene er ikke noen oppbevaringsplass. De kan ikke holde oppe for enhver pris, sier Kleva.

– Dette er de minste barna våre. Det er så viktig at de er sikret trygge voksne og nok voksne rundt seg, understreker hun.

Hva som skjer videre i pandemien, er veldig vanskelig å forutse. Håndteringen vil måtte vurderes fra uke til uke, tror Kleva.

– Det er i hvert fall legitimt å kutte åpningstidene rundt om, selv om jeg skjønner at det kan bli vanskelig med tanke på arbeidstiden for foreldrene. For samfunnskritiske jobber har man funnet løsninger før. Men det har vært lite snakk om trafikklysmodellen i det siste.

På lengre sikt

Når det gjelder bemanningssituasjonen på lengre sikt, har Redd Barna tatt til orde for flere tiltak:

  • Styrking av forholdstallet i bemanningsnormen til én ansatt per 2,5 barn under tre år og én ansatt per fem barn over tre år. (Fra dagens 3 «små barn» per voksen og 6 «store barn» per voksen.)
  • At normen gjelder på avdelingsnivå.
  • At normen gjelder ansatte i direkte kontakt med barna (mens plan- og møtetid kommer i tillegg).
  • At normen gjelder i hele åpningstiden, hver dag, hele uken.

– Vi har sett hvor hardt de ansatte har jobbet for å skape trygge rammer – også gjennom pandemien. Både rammeplanen og barnehageloven setter mange vilkår for hvordan barnehagene skal være. Oppgavene til barnehagene har økt, men bemanninga har stått stille. Det hjelper ikke bare å gi mer penger til kommunene. Midlene må øremerkes, så barnehagene har råd til å ansette både pedagoger og fagarbeidere – og mange nok. Når vi ser ettervirkningene av hvor svak normen var i utgangspunktet er det rart at det ikke er mer politisk vilje i alle partier til å styrke bemanningsnormen, mener Kleva.

Hølleland: - Har forståelse for at det er krevende

Da hun for en knapp uke siden advarte om bemanningskrisen i VG, sa Kleva også at bemanningen i barnehagene er altfor lav i utgangspunktet.

Statssekretær Hallvard Hølleland (Ap).

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Halvard Hølleland (Ap), svarer følgende på spørsmål fra barnehage.no fredag:

– Hvordan vurderes situasjonen for barnehagene nå, og hvordan forventer dere at smittetrykk og skjerpede regler for karantene og isolasjon vil spille inn på bemanningssituasjonen?

– Jeg ser at mange har utfordringer med høyt sykefravær og å skaffe vikarer. Målet med de nye tiltakene er å forsinke spredning av omikron-varianten. Det vil være bra også for bemanningssituasjonen. Men de nye tiltakene kan selvfølgelig føre til at flere ansatte må være hjemme, slik tilfelle også vil være i andre sektorer. Vi må regne med at situasjonen vi er i vil fortsette utover vinteren, i og med at influensasesongen ikke er skikkelig i gang enda. Dessverre må barnehager og skoler være forberedt på at denne vinteren kan by på en mer utfordrende bemanningssituasjon enn normalt.

– Vurderes noen tiltak for å lette byrden for slitne ansatte i barnehagene?

– Ja, jeg har jevnlig dialog med partene i sektoren og vi følger utviklingen tett. Vi jobber nå med måter regjeringen kan bidra, for eksempel om vi kan forbedre tilgangen på vikarer. Vi vurderer også om det er behov for endringer i det midlertidige koronaregelverket. Kommunene vil få kompensert for nødvendige merutgifter knyttet til pandemihåndteringen. Vi har stor forståelse for at dette er en krevende situasjon for medarbeidere i barnehagene.

– Er bemanningen altfor lav i utgangspunktet?

– Normene har resultert i at det nå er færre barn per ansatt og per barnehagelærer enn det har vært på noe tidligere tidspunkt. Men vi er ikke i mål. Hurdalspattformen er tydelige på at vi vil forbedre bemanningsnormen og skjerpe pedagognormen slik at andelen barnehagelærere kommer opp på 50 prosent av bemanningen. Vi vil forbedre bemanningsnormen ved å stille krav til vikarbruk, krav til stedlig leder, og gjennomgå oppgaver som tar ansatte bort fra barna. Vi har allerede styrket kommuneøkonomien, slik at de har mer å bruke på blant annet bemanning i barnehager og skoler.

KS: Pensjonister kan sikre forsvarlig bemanning

Kommunesektorens organisasjon ber regjeringen vurdere et unntak som gjør det mulig for pensjonerte lærere og barnehagelærere å jobbe for full lønn.

Et slikt unntak gjelder allerede for alle yrkesgrupper innen offentlig helsetjeneste.

I et brev som ble sendt til Arbeids- og velferdsdepartementet 2. desember, ber KS om at også lærere og barnehagelærere omfattes, etter klare tilbakemeldinger fra medlemsmassen om at situasjonen tilsier et slikt grep.

- Driftssituasjonen i skoler og barnehager er for tiden svært presset på grunn av høyt sykefravær. I ytterste konsekvens må skoler og barnehager holde stengt. Vi mener derfor regjeringen raskt bør vurdere å utvide unntaksregelen for pensjonister i helsesektoren til å gjelde også for skoler og barnehager. Det vil være et viktig tiltak å sikre en forsvarlig bemanning i skoler og barnehager, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen på organisasjonens nettsider.

Powered by Labrador CMS