Det er ikke lov å ta med barna ut i båt i regi av barnehagen, som har vært tradisjon blant annet i Strusshamn barnehage på Askøy (bildet). Nå er nye regler lagt ut på høring.
Det er ikke lov å ta med barna ut i båt i regi av barnehagen, som har vært tradisjon blant annet i Strusshamn barnehage på Askøy (bildet). Nå er nye regler lagt ut på høring.

Båtreglene: Nå er forslag til ny lov lagt ut på høring

Strikse regler gjør det nær umulig for barnehager å ta med barna ut i båt. Nå er forslag til nytt regelverk lagt ut på høring - med en vesentlig endring som skal gjøre det enklere for barnehagene. 

Publisert

Mange barnehager har tatt med barna ut i båt, uten å vite om de strenge reglene som må følges. I skipssikkerhetsloven faller barnehagene inn under begrepet «næring».

Det betyr at for å få lov til å ta med barna ut i båt, må man ha fritidsbåtskippersertifikat eller fiskebåtskippersertifikat klasse C. I tillegg må båtfører blant annet gjennom et 120 timers sikkerhetskurs. 

Gjelder mange langs kysten

Barnehage.no har skrevet en rekke saker om temaet.

Blant annet om Strusshamn barnehage på Askøy og Sævarhagen FUS barnehage ved Stord som begge har valgt å slutte å bruke båt etter at de ble kjent med reglene. Magasinet Båtliv laget blant annet en sak fra Bergstø barnehage i Lillesand, der kommunen søkte Sjøfartsdirektoratet om dispensasjon, men fikk avslag. 

Mens styrer Lise Lauvik i Langøy friluftsbarnehage fortalte at hun ikke kommer til å slutte å ta barna med ut i båt, på tross av de strenge reglene. 

FAKTA: DISSE REGLENE GJELDER I DAG
For barnehager som i barnehagedriften benytter egen båt, gjelder forskrift om drift av fartøy som fører 12 eller færre passasjerer. Denne forskriften gjelder for rederier som opererer i norsk territorialfarvann, og på elver og innsjøer. I denne sammenheng anses barnehagen for å være «rederi» etter forskriften.

Krav om kurs og sertifikat:

Den som fører båten må ha sertifikat tilpasset fartøyets størrelse. For båter under 15 meter er det krav om fritidsbåtskippersertifikat eller fiskeskippersertifikat klasse C.

I tillegg til båtførersertifikat må vedkommende:

  • Gjennomføre og bestå et kurs på 120 timer med sikkerhetsopplæring.
  • Legge frem helseerklæring for båtføreren
  • Ha gjennomført grunnleggende sikkerhetsopplæring i passasjer- og krisehåndtering og sikkerhet på passasjerskip.

Forskriften gjelder i alle tilfeller hvor båten er i bruk. Det innebærer at det ikke kan gjøres fravik fra kravet om fritidsbåtskippersertifikat, selv om båten kun benyttes i et avgrenset område, nært land, med få barn, med mange voksne og lignende tilfeller. Leier barnehagen inn en båt med båtfører er det viktig å påse at vedkommende har godkjent sertifikat i henhold til forskriften.

– Vi har vært veldig klar over reglene, men det er så hinsides all fornuft at vi klarer ikke å forholde oss til det, sier hun. 

I oktober uttalte næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) at han vil ha på plass nye regler for barnehagebåter innen neste vår - og samtidig gi barnehagene lov til å bruke båt fram til reglene er på plass.

Nå er det nye forslaget lagt ut til gjennomsyn på Sjøfartsdirektoratets hjemmesider. Høringsfristen er 15. mars. 

Her finner du forslaget til nye regler. 

Dette er de viktigste endringene: 

  • Forskriften avgrenses oppad til fartøy med 24 meter største lengde
  • Betydelige forenklinger for fartøy med maks 25 hk/19 kW
  • Rutefartbegrensningen fjernes
  • Innføring av meldeplikt for rederier med fartøy som følger forskriften

Operasjonsbegrensninger gjøres avhengig av fartøyets konstruksjon og ikke operasjonshastighet.

Får inn nytt avsnitt om barnehager

I det medfølgende høringsbrevet kommer det fram at forslaget om å forenkle reglene for fartøy med fremdriftsmaskineri på maks 25 hk/19 kW vil i praksis ha stor betydning for en rekke småskalavirksomheter som i dag er omfattet av 1400-forskriften, f.eks. skoler og barnehager. Sjøfartsdirektoratet foreslår at slike fartøy generelt skal følge reglene som gjelder for fritidsfartøy, og at den som fører fartøyet som minimum skal ha båtførerbevis.

Videre står det at:

Bakgrunnen for forslaget er mange henvendelser til Sjøfartsdirektoratet som trekker i retning av at det ikke er i samsvar med alminnelig rettsoppfatning at mindre fritidsbåter som benyttes til typiske fritidsaktiviteter med få personer om bord skal oppfylle detaljerte utstyrskrav samtidig som den som fører båten (skipsføreren) skal ha utstrakt formell utdanning. Dette kan for eksempel gjelde skoler, leirskoler, barnehager som har båtliv og sjøvett som en del av sitt tilbud, eller offentlige fritidstilbud, foreninger, muséer eller båtlag som ønsker å vise frem robåter og seilbåter ved å la passasjerer ro eller seile slike fartøy. Dersom passasjerene får disponere fartøyet uten fører, mannskap eller instruktør, skal slike fartøy oppfylle kravene som fritidsfartøy, se punkt 8.4 over. Ofte vil det imidlertid være ønskelig at personer som kjenner fartøyet er med og veileder eller fører fartøyet, noe som innebærer at skipssikkerhetslovens regler slår inn. For omfattende krav kan føre til at positive frivillighetstiltak rettet mot barn og unge blir begrenset eller nedlagt.

Her kan du lese hele høringsbrevet der forslagene til regelendringer er forklart.

Powered by Labrador CMS