Leder av Forandringsfabrikken, Marit Sanner, sammen med to av ungdommene som fortalte om sine erfaringer fra barnehagen under lanseringen av rapporten.
Leder av Forandringsfabrikken, Marit Sanner, sammen med to av ungdommene som fortalte om sine erfaringer fra barnehagen under lanseringen av rapporten.

Hva må til for at barnehagen kjennes trygg? 722 barn svarer

– Barna er opptatt av at de voksne må være snille og at de må kjenne at de voksne er glade i dem.

Publisert Sist oppdatert

I en undersøkelse gjennomført av Forandringsfabrikken Kunnskapssenter, har 722 barn i alderen to til fem år delt erfaringer og gitt innspill til hva som er en trygg barnehage for dem.

– Denne undersøkelsen forteller at barn har mange tanker, erfaringer og råd å dele, og at de kan uttrykke dem helt fra de er to år. Selv om ikke alle barnehagebarn har et fullt utviklet språk enda, kan de likevel uttrykke seg på ulike måter om hvordan barnehagen må være for at den skal kjennes trygg, sier leder av Forandringsfabrikken, Marit Sanner.

– Vi tenker at denne kunnskapen kan brukes helt konkret når man skal jobbe med kvalitet og kompetanse i barnehagene. Det må være en direkte kobling mellom det barna sier er en god barnehage og det som blir vektlagt som kvalitet i et kvalitetsutviklingsarbeid, legger hun til.

Les rapporten «TRYGT FOR OSS – hvordan barnehagen må være» her.

Forandringsfabrikken

Forandringsfabrikken er en norsk ideell stiftelse som jobber for å forbedre hjelpesystemene for barn og skoler. Stiftelsen ble startet med utspring fra Redd Barna i 2004 av sosialantropolog Marit Sanner og journalist Eva Dønnestad.

Stiftelsen jobber ut fra ideen om at alle barn har viktig kunnskap om systemene de er i. I 2017 ble Forandringsfabrikken Kunnskapssenter opprettet. Dette er et av de eneste sentrene som kun publiserer kunnskap fra barn.

Snille i ansiktet og kroppen

Barna som har deltatt i undersøkelsen forteller blant annet at de blir glade i barnehagen når de leker alene eller sammen med andre barn, når de er snille med andre i barnehagen, når andre barn deler noe eller sier snille ting og når ansatte eller andre gjør noe som er morsomt.

Ting som kan gjøre at de blir lei seg er at andre barn gjør noe vondt – som å slå, dytte eller kaste noe, at ansatte i barnehagen blir strenge, sinte eller kjefter, og at barna ikke får være med på leken eller ikke har noen å leke med.

Barna forteller også om hva de ønsker at de ansatte skal gjøre når de er lei seg. Svar som ofte går igjen er at den ansatte skal komme bort til dem og være sammen med dem, gi klem eller kos hvis barna ønsker det, bære eller la dem sitte på fanget, gjøre noe morsomt sammen med dem og si at man vil hjelpe med å få det bedre.

Når barna blir sinte i barnehagen trekker mange frem at de ønsker at de ansatte skal være snille i ansiktet og kroppen, snakke med rolig og snill stemme, trøste på måter som er gode for barnet, snakke med dem og si at de er snille, og stoppe det som gjør dem sint på snille måter.

Om undersøkelsen:

Undersøkelsen TRYGT FOR OSS ble gjennomført høsten 2021 og våren 2022. Målet var å finne ut direkte fra barn hvordan barnehagen kjennes, og hva som må til for at barnehagen skal kjennes trygg for barn.

722 barnehagebarn har deltatt i undersøkelsen (105 2-åringer, 167 3-åringer, 219 4-åringer og 231 5-åringer). 53 prosent jenter og 47 prosent gutter.

Barnehager ble invitert ut fra et ønske om geografisk spredning mellom by og tettsted/bygd og mellom offentlige og private barnehager.

52 barnehager har bidratt. 60 prosent offentlige, 40 prosent private.

Barnehagene ble bedt om å invitere alle barn fra de avdelingene som skulle delta, for å unngå utplukking. Alle var like velkomne, både de som kan virke stille, urolige, bråkete, pratsomme og så videre.

109 barn fra 11 barnehager ble snakket med to ganger.

Barna som deltok i undersøkelsen gikk i barnehager i Oslo, Drammen, Kongsberg, Lørenskog, Vestre Toten, Nesodden, Stavanger, Strand, Sola, Bergen, Austevoll, Trondheim, Verdal, Stjørdal, Melhus, Malvik, Kristiansand og Bodø.

(Les om metodikken som ble brukt i gjennomføringen av undersøkelsen i egen faktaboks nederst i saken.)

Ansatte som kjennes trygge

I alt 52 barnehager fra hele landet har bidratt i undersøkelsen som ble gjennomført høsten 2021 og våren 2022.

Av de totalt 722 barna som er med, uttrykker 78 prosent at de kjenner at minst én ansatt i barnehagen er glad i dem. 17 prosent av barna kjenner ikke at noen ansatte i barnehagen er glade i dem, mens 5 prosent av barna er usikre.

Barna forteller at de kjenner at ansatte er glade i dem, for eksempel når de ansatte smiler og er glad, leker med dem, tøyser, sier de er glade i dem eller andre fine ting, gir kos, hjelper dem og viser dem at de er snille.

I rapporten er det også oppsummert noen svar som går igjen om hvorfor barn ikke kjenner at en ansatt er glad i dem:

 • Den ansatte er mye sint på barna
 • Den ansatte har ikke sagt til barna at den er glad i dem
 • Barna har kjent det før, men den ansatte har sluttet eller byttet til en annen avdeling i barnehagen
 • Barna kjenner bare at de hjemme er glade i dem
 • Barna vet ikke om de ansatte er glade i dem

Hvordan gjøre det trygt å fortelle?

Undersøkelsen ser også på hva ansatte kan gjøre for at barna skal oppleve at det er trygt å fortelle dem ting, og hvordan de kan beholde tilliten hvis noe må fortelles videre.

43 prosent av barna svarer at de har fortalt en viktig hemmelighet til en ansatt i barnehagen.

Samtidig oppgir syv av ti at de vil at ansatte skal snakke med dem før de forteller noe om dem til voksne hjemme eller i barnehagen.

Nesten halvparten av barna har merket at ansatte forteller fine ting om dem til voksne hjemme (for eksempel at de har hjulpet til eller gjort noe fint for andre), mens fire av ti har merket at det har blitt fortalt negative ting om dem til voksne hjemme, som at de har slått noen eller kranglet med andre barn.

Hvordan ansatte kan gjøre det trygt å fortelle

Svar som går igjen i undersøkelsen, om hvordan ansatte kan gjøre det trygt så barn kan fortelle fine eller vonde hemmeligheter:

 • Være snille i stemmen
 • Si at dere ikke skal fortelle videre til noen andre
 • Ta vare på hemmeligheten til barnet
 • Ikke fortelle videre til noen
 • Høre etter når barnet forteller
 • Spørre barnet flere spørsmål
 • Bli med og høre på det barnet vil si med en gang, når barnet sier det vil fortelle noe

Svar som går igjen om hvordan ansatte kan passe på at barn får snakke på et sted som kjennes trygt for dem:

 • Der ingen ser
 • Der ingen hører
 • Der ingen andre går forbi
 • Der ingen avbryter
 • Der barnet kan prate i fred

Svar som går igjen om hvordan ansatte kan gjøre det trygt for barn hvis noe skal fortelles videre:

 • Fortelle om noe fint som har skjedd også
 • Si at noe dumt skjedde, men at de ikke trenger å bli sinte på barnet
 • Si at barnet har gjort noe dumt uten å fortelle detaljer
 • Si at barnet ikke er slemt
 • Si at dere vet at barnet vil være snilt

Svar som går igjen om hvordan ansatte kan løse opp i det dumme eller vonde i barnehagen, istedenfor å fortelle det videre til voksne hjemme:

 • Si at det ikke er greit, med snill og rolig stemme
 • Hjelpe barna å finne en måte å ordne opp på
 • Si at barnet kan dele med andre
 • Gjøre fine ting sammen med barna
 • Bruke snill stemme
 • Leke med barna
 • Gi en klem
 • Trøste barna

(Kilde: Rapporten «TRYGT FOR OSS - hvordan barnehagen må være»)

Syv av ti ønsker å bestemme mer

Ifølge undersøkelsen vil 72 prosent av barna være med å bestemme mer i barnehagen.

I tillegg gir litt over halvparten av barna uttrykk for at de ikke har fått vite at de har rett til medvirkning.

I rapporten som omtaler undersøkelsen pekes det blant annet på FNs barnekonvensjon som understreker at barn i alle handlinger og avgjørelser som angår dem, har rett til informasjon, til å uttale seg fritt og til respekt for sitt privatliv. Samtidig sier barnehagelovens § 3 at barn skal få uttrykke seg både om «barnehagens daglige virksomhet» og i saker som gjelder barnet.

– De aller viktigste funnene fra barna i denne undersøkelsen, er at de voksne må være snille og at barna må kjenne at de voksne er glade i dem. Barna er også tydelige på at de voksne må vite hvordan man samarbeider med barn, og gjøre det trygt slik at barn tør å fortelle og at de opplever at de får være med på å påvirke barnehagedagen sin, sier Marit Sanner i Forandringsfabrikken.

– Vi er opptatt av at barnehageloven må være i samsvar med barnekonvensjonen. Ifølge barnerettighetene har barn rett til informasjon, rett til å uttale seg fritt og rett til at det ikke blir delt videre uten at de vet om det. Det er viktig at disse tre tingene blir sikret før man tar avgjørelser for barn eller gjør handlinger i barns liv som får betydning for fremtiden deres. Dette må komme tydelig frem i loven, slik at alle barnehageansatte vet dette, sier hun.

Dagen blir morsommere

Mange av barna som er med i undersøkelsen forteller at de blant annet får være med å bestemme hva de skal leke, hvem de skal leke med og hva de skal spise eller ha på maten sin.

Ifølge barna bestemmer ansatte blant annet at barna ikke skal gjøre noe dumt mot andre, og at barna må være rolige, og ikke løpe eller bråke. De bestemmer når det er ryddetid, at barna må sitte rolig ved matbordet og ikke tøyse eller tulle, og når barna kan gå fra bordet. De bestemmer også hva barna skal gjøre i samlingsstund, hva barna må kle på seg og at barna må gjøre noe, selv om de ikke har lyst.

Her er noen svar som går igjen blant barna om hvordan de ansatte kan bestemme på snille måter:

 • Bruke snill, glad og rolig stemme
 • Ha munnen oppover i et smil
 • Åpne øynene helt, så dere ikke ser strenge ut
 • Snakke helt vanlig og ordentlig
 • Spørre pent eller si «vær så snill»
 • Høre på barna
 • La barna gjøre noen av de tingene de har lyst til
 • Gi barna litt mer tid til de tingene de har lyst til

Flere av barna mener det er viktig at de får være med å bestemme, fordi; de blir glade av det, det blir mindre urettferdig, de ansatte hører på barna og dagen i barnehagen blir morsommere.

Metoder brukt i undersøkelsen:

Barnehagene ble bedt om å sikre at undersøkerne fra Forandringsfabrikken fikk snakke med like mange 2-3 åringer som 4-5 åringer, og at minimum en tredjedel av barna skulle være 2-3 år.

Barnas svar ble samlet inn gjennom samlinger som varte i cirka 30-40 minutter.

Samlingene ble som oftest gjennomført med to til fem barn og to undersøkere til stede. De ansatte i barnehagen fikk være med inn under introduksjonen av samlingene og ble bedt om å gå ut når samlingen startet. Dette ble gjort for at barna skulle få snakke fritt.

Barna ble spurt om hvilke følelser barn kan kjenne på i barnehagen. Hvordan ansatte må være for at barna skal kunne snakke trygt. Hvordan ansatte kan beholde tillit hvis noe må fortelles videre. Hva barn tenker at de bør være med på å bestemme. Hvordan ansatte kan bestemme på trygge måter. Og hvordan barna kan kjenne at ansatte er glade i dem.

Utstyr som ble brukt i samlinger var blant annet tegninger; barna pekte på tegningene eller fortalte om ulike steder og situasjoner i barnehagen. Følelseskort; barna pekte på kortene og fortalte om ulike følelser. Hånddukker ble tatt i bruk av undersøkerne for å fortelle små historier eller spille ut små situasjoner, mens barna lekte at de var hånddukkene eller fortalte noe om seg selv ved hjelp at dukkene. Følelsesbamse; barna kunne feste ulike øyebryn og munner på bamsens ansikt for å vise ansiktsuttrykk eller følelser.

Det ble vurdert fra samling til samling hvilke verktøy som skulle brukes.

Svar som gikk igjen fra mange barn fra ulike steder i landet, ble til oppsummerte erfaringer og råd i rapporten.

(Kilde: Rapporten «TRYGT FOR OSS - hvordan barnehagen må være»)

Powered by Labrador CMS