Ifølge ny forskning kan ADHD oppdages helt nede i treårsalderen.
 Ifølge ny forskning kan ADHD oppdages helt nede i treårsalderen.

For barnets beste

Utsetter du barnet ditt for overgrep eller omsorgssvikt? Barnehagen ser barnet og er pliktig å varsle myndighetene.

Publisert Sist oppdatert

Selv om de fleste barn i Norge vokser opp i trygge og omsorgsfulle hjem – uten vold og overgrep, så finnes det dessverre unntak. Ifølge Stine Sofies Stiftelse er det mange barn som utsettes for vold allerede fra barnehagealder av. Disse barna sier ikke så mye og merkene etter volden er ofte skjult på steder man ikke ser når barnet har klær på. Men de som jobber i barnehagen lærer seg å kjenne barna. De ser hvert enkelt barn og er kun opptatt av én ting – barnets beste.

– Dersom barnehagen har en begrunnet mistanke om at barnet blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, så er den pliktig til å varsle i fra, sier advokat Turid Bardo i PBL.

Hun påpeker at det ikke stilles krav til sikre bevis før en barnehage skal varsle myndighetene, og barnehagen trenger heller ikke ta stilling til hvilken type omsorgssvikt det dreier seg om.

– Det holder at barnehagen mener det er grunn til å mistenke at barnet ikke har det bra basert på en faglig vurdering og kjennskap til barnets familie. Barnehagen skal hele veien ha ditt barns beste i fokus.

God dialog viktig

Turid Bardo oppfordrer både foreldre og barnehagen til å innlede en dialog med hverandre dersom en av partene har en begynnende bekymring for barnet. Tidlig kommunikasjon og hjelp kan i mange tilfeller bidra til å avhjelpe situasjonen og bekymringen rundt barnet.

– I noen tilfeller hvor bekymringen for barnet er så alvorlig at opplysningsplikten er oppfylt, har barnehagen en rettslig plikt til å melde fra til barneverntjenesten umiddelbart, og uten at barnehagen først har informert foreldrene eller gjennomført samtaler med dem, sier Bardo. I enkelte tilfeller vil saken også være slik at barnehagen heller ikke skal opplyse foreldrene om at de har sendt melding til barnverntjenesten. Dette gjelder spesielt i saker hvor informasjon til foresatte vil kunne hindre barnevernet eller politiet i å gi barnet tilstrekkelig med beskyttelse, eller der orientering til foreldrene vil kunne svekke viktige bevis i saken.

– Det kan være ved mistanke om at barnet er utsatt for seksuelle overgrep, vold mot barnet eller andre som står barnet nær eller dersom det å orientere foreldrene vil kunne medføre fare for noens liv eller helse, sier Bardo.

Beste å ta feil

Ada Sofie Austegard i Stine Sofies Stiftelse oppfordrer alltid barnehagene til å spille med åpne kort overfor foreldrene. Allerede på første foreldremøte på høsten bør barnehagen være tydelig på hvordan den forholder seg til slike mistanker.

– Da skal barnevernet kontaktes og det er viktig at foreldrene skjønner at man alltid handler ut fra det beste for barnet – ikke foreldrene.

– Men hva om barnehagen tar feil? At det ikke var noe feil med barnet eller forholdene hjemme?

– Barnehagen skal være den første til å beklage og det er viktig at den inviterer inn foreldrene til en samtale og får snakke ut. Jeg håper foreldre har forståelse for hvorfor barnehagene må melde. Det er jo heller ingen ting som gleder mer enn om en tar feil og at barnet har det bra, påpeker Ada Sofie Austegard.

Powered by Labrador CMS