Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde.

Dette er nytt til barnehagestart 2017

Ny rammeplan og utvidet rett til barnehageplass.

Publisert Sist oppdatert

Utdanningsdirektoratet (Udir) informerer på sine nettsider at den nye rammeplanen vil være tilgjengelig på udir.no i ny drakt fra 1. august.

Se den nye rammeplanen her.

Trykt utgave av ny rammeplan blir sendt ut til alle ansatte i barnehager ved barnehagestart. Administrativt ansatte og andre finner rammeplanen på udir.no/rammeplan.  oppdaterer støttemateriell til implementering utover høsten.

Stortinget har også vedtatt at barn født i november har rett til barnehageplass. Retten gjelder fra 2017. Det betyr at barn født i november 2016 vil ha rett til barnehageplass i løpet av november 2017.

Les mer om rett til barnehageplass her.

Udir har gjennomført tre høringer om endringer i regelverk:

  • Ny forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager.
  • Ny forskrift om utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder.
  • Endring i finansieringsforskriften.

Forskriftsendringene er ikke vedtatt ennå, men Kunnskapsdepartementet tar sikte på at endringene skal tre i kraft 1. august.

Udir har utviklet tre tilbud om kompetanseutvikling som skal styrke barnehager, myndighet og eiere i å utvikle gode miljøer og forebygge, avdekke og håndtere mobbing og andre krenkelser.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS