Foreldreutvalget for barnehager (FUB) ser ingen hensikt i å bake inn utvidet politiattest i arbeidet med ny opplæringslov, fastslår nestleder Cathrine Ballo Olsen.
Foreldreutvalget for barnehager (FUB) ser ingen hensikt i å bake inn utvidet politiattest i arbeidet med ny opplæringslov, fastslår nestleder Cathrine Ballo Olsen.

– Gambling med barn og unges liv

Tonje Brenna vil vente minst halvannet år før hun oppfyller vedtaket om en utvidet politiattest ved ansettelser i barnehager og skoler, skriver FUB – og ber kunnskapsministeren hasteinnføre lovendringen.

Publisert Sist oppdatert

– Ved å vente gambler vi med barn og unges liv, uttaler Foreldreutvalget for barnehager (FUB), i en pressemelding sendt ut torsdag.

Enstemmig vedtak

Barnehage.no har flere ganger omtalt deres bekymring for at ordningen med politiattest i barnehagene ikke er god nok slik den fungerer i dag. Bakteppet har blant annet vært vikarmangel, noe som gir stor gjennomtrekk i barnehagene.

I november 2020 ble det gjort et tverrpolitisk vedtak om å innføre krav om utvidet politiattest ved ansettelser i barnehager og skoler. Det enstemmige anmodningsvedtaket lød:

«Stortinget ber regjeringen om å fremme forslag om nødvendige regelendringer, slik at politiattesten gir et fullstendig bilde av søkeren og viser alle relevante lovbrudd i de tilfeller som gjelder ansettelsesforhold i skole, barnehage eller andre steder der kontakt med barn utgjør en viktig del av stillingen.»

– To år etter står vi på stedet hvil. I praksis betyr det at voldslovbrudd som frihetsberøvelse, tvang, kjønnslemlestelse, brudd på taushetsplikten og brudd på avvergingsplikten ikke framkommer ved ansettelsesforhold i skole og barnehage, skriver FUB i pressemeldingen.

Ubesvart brev

Høsten 2022 sendte FUB brev med spørsmål om fremdrift i arbeidet til flere departement, og viste blant annet til saker der barnehageansatte er siktet for overgrep mot barnehagebarn.

LES MER:Dersom denne saken har ligget i en skuff i to år, er det meget alvorlig

Dette brevet fikk de aldri noe direkte svar på, men på bakgrunn av svar til media og et skriftlig svar Tonje Brenna (Ap) har gitt til Stortinget, opplever FUB at arbeidet er lagt på is.

Til Barnehage.no opplyste Kunnskapsdepartementet følgende i desember:

– Opplæringslovutvalget foreslo i «NOU 2019: 3 Ny opplæringslov» å utvide hvilke straffbare forhold som skal komme fram på en politiattest i skolen. Departementet har fulgt opp forslaget fra utvalget i forslag til en ny opplæringslov som har vært på høring, og vi tar sikte på å legge frem en lovproposisjon for Stortinget våren 2023. Dersom det blir gjort endringer i reglene om politiattest på skoleområdet, vil departementet vurdere å gjøre tilsvarende endringer i reglene om politiattest på barnehageområdet.

– Ingen tid å miste

– Kunnskapsministeren setter lovendringen i sammenheng med innføring av ny opplæringslov. I praksis betyr det at en lovendring som ble vedtatt i 2020 tidligst kommer høsten 2024. Brenna sier hun vil innføre kravet for ansettelser i barnehager etter dette, skriver FUB i pressemeldingen.

De ser ingen hensikt i en slik framgangsmåte, og minner om at innføring av utvidet politiattest ble vedtatt i en egen sak.

– FUB er sterkt kritisk til å blande arbeidet med utvidet politiattest inn i prosessen fram mot en ny opplæringslov. Vi mener også at det er helt uakseptabelt at barnehagene må vente til lovendringen er gjort i skolen. Nesten alle barn i Norge fra alderen 1-16 år tilbringer hver dag i barnehage eller skole. Hvorfor skal vi utsette dem for en unødvendig risiko, spør nestleder i FUB, Cathrine Ballo Olsen.

Onsdag sendte FUB et nytt brev til kunnskapsministeren (gjengitt under). Målet er å få statsråden til å ombestemme seg.

– Med høy turnover og vikarbruk i barnehage og skole, har vi ingen tid å miste, avslutter Ballo Olsen.

Brevet fra FUB til KD.
Powered by Labrador CMS