- I det lengste har vi skjermet barn og unge. Nå kommer vi ikke utenom tiltak som vil påvirke dem, sa statsministeren fra talerstolen.
- I det lengste har vi skjermet barn og unge. Nå kommer vi ikke utenom tiltak som vil påvirke dem, sa statsministeren fra talerstolen.

Regjeringen innfører gult nivå i alle skoler og barnehager

Kohortinndelingen er tilbake for alle. Det blir også strengere karanteneregler, testing av barn skal prioriteres og barnehageansatte rykker fram i vaksinekøen.

Publisert Sist oppdatert

- Nå er det alvor, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) da regjeringen varslet en lang rekke nye og strengere tiltak mandag kveld.

Det betyr også skjerpede tiltak for samfunnets yngste.

- I det lengste har vi skjermet barn og unge. Nå kommer vi ikke utenom tiltak som vil påvirke dem, sa Støre fra talerstolen.

Lover bedre smittevern

Dette innebærer blant annet at alle barne- og ungdomsskoler og barnehager skal drives på minimum gult nivå i trafikklysmodellen som brukes for å styre smitteverntiltakene i barnehager og skoler. Fra senest torsdag 16. desember - og minst fire uker fram i tid.

Videregående skoler og voksenopplæring skal ha rødt nivå. Skoler og barnehager må sørge for å ha beredskap for rask overgang til rødt nivå.

Kunnskapsminister Tonje Brenna.
Kunnskapsminister Tonje Brenna.

Men skoler og barnehager skal holdes åpne, understreket kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

– Vår ambisjon er en så normal hverdag som mulig for barn og unge, og både på gult og rødt nivå er barnehager og skoler åpne. Nå øker smitten blant barn og unge og situasjonen er krevende for de ansatte på grunn av arbeidsbelastning over tid og sykefravær. Derfor innfører vi nye sterkere tiltak som gir bedre smittevern og prioriterer ansatte i skoler og barnehager til tredje vaksinedose, sier Brenna i pressemeldingen som regjeringen har sendt ut.

Kan redusere åpningstid

Der framgår også at kommunene kan redusere åpningstidene eller antall barn og elever som er til stede samtidig, hvis det er nødvendig for å oppfylle kravene til smittevern på gult eller rødt nivå.

Hvis skolene må gi et redusert tilbud, er det regler for hjemmeopplæring og om hvilke elever som likevel skal ha et tilbud på skolen eller i barnehagen.

Kommuner kan heve tiltaksnivået til rødt for barnehager og barne- og ungdomsskoler i områder med høyt smittetrykk. Skoler og barnehager som allerede er satt på rødt nivå lokalt, beholder det røde nivået.

Kunnskapsminister Tonje Brenna, helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, statsminister Jonas Gahr Støre og helsedirektør Bjørn Guldvog.
Kunnskapsminister Tonje Brenna, helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, statsminister Jonas Gahr Støre og helsedirektør Bjørn Guldvog.

For å bedre bemanningen hever regjeringen inntektsgrensen for studenter som tar jobb i skole og barnehage, slik at de kan jobbe mer som vikarer uten å få mindre stipend av Lånekassen. Regjeringen gjentar også at det sees på tiltak som vil gjøre det mer attraktivt for pensjonister å jobbe i skoler og barnehager.

Tredje vaksinedose

Nytt er det at regjeringen vil at kommunene skal prioritere ansatte i skoler og barnehager for en tredje vaksinedose. Helse- og omsorgsdepartementet skal gå sammen med kommunene for å finne ut hvordan dette skal løses.

Helsemyndighetene slår fast at vaksinene gir best beskyttelse når det har gått lang nok tid siden man fikk dose to. Ansatte i skoler og barnehager skal derfor få tredje dose så snart som mulig etter at anbefalt tid har gått mellom dose to og tre, heter det i pressemeldingen.

– Ansatte i skoler og barnehager skal være trygge på jobb. Det er på høy tid at ansatte i skoler og barnehager blir prioritert i vaksinekøen. Når vi nå begynner å sette den tredje vaksinedosen, ber regjeringen kommunene prioritere de ansatte i skoler og barnehager. Vi trenger at de ansatte er friske og på jobb med god beskyttelse mot alvorlig sykdom, for å holde skoler og barnehager åpne, sier Brenna.

Karanteneregler og testing

Regjeringen innfører nå også like karanteneregler for omikron og andre virusvarianter. Dette gjelder fra midnatt natt til 15. desember.

Både personer som man bor sammen med eller andre nærkontakter skal i karantene, også barn og ansatte.

Det blir karanteneplikt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære med mulighet for å teste seg ut etter 7 døgn. Øvrige nærkontakter kan teste seg ut etter 3 døgn, men fortsatt være i fritidskarantene til negativ test etter 7 døgn. Det er unntak for personell i kritiske samfunnsfunksjoner i arbeidstiden, med blant annet krav om negativ test samme dag som arbeidet skal gjennomføres, opplyser helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) i en egen pressemelding om tydeligere testprioritering og strengere karanteneregler.

Sammen med testing og innføring av gult og rødt nivå skal det bidra til å begrense smitte i skoler og barnehager.

Venter betydelig økning

– Det er svært sannsynlig at vi vil se en betydelig smitteøkning med omikronvarianten de kommende ukene. Testing er et viktig tiltak for å begrense smittespredning, sier Kjerkol - og varsler at millioner av hurtigtester er på vei, samt at bruken av hurtig- og selvtester skal prioriteres enda tydeligere ute i kommunene.

Blant de prioriterte er barn.

– Testing bidrar til å holde samfunnet åpent, og det er derfor et mål med mer jevnlig testing av barn, ansatte i utdanningssektoren, fagfolk i helsetjenesten, folk i andre miljøer med mye smitte og eventuelt folk i kultur- og næringsliv. Regjeringen vil vurdere hvordan TISK-arbeidet kan justeres ytterligere for å lette smittesporingsarbeidet i kommunene og redusere bruk av karantene. Vi vil komme tilbake med en ny langsiktig TISK-strategi etter nyttår, sier Kjerkol.

HER fins regjeringens oversikt over samtlige tiltak

Under: Trafikklysmodell for barnehagen.

Skjermknips av trafikklysmodellen, slik den beskrives i veileder om smittevern for barnehager.
Skjermknips av trafikklysmodellen, slik den beskrives i veileder om smittevern for barnehager.
Powered by Labrador CMS