Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) forsikrer om at ekstraordinære koronautgifter kompenseres. Bildet er tatt i en annen sammenheng.
Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) forsikrer om at ekstraordinære koronautgifter kompenseres. Bildet er tatt i en annen sammenheng.

Klar oppfordring fra Brenna: – Ikke spar på pengene til vikarer og overtid

Det er en svært tøff førjulstid for mange, og barnehagesektoren skriker etter bemanning. Til de som får tak i folk å sette inn, lover kunnskapsministeren at staten skal ta regningen.

Publisert

«Regjeringen har slått fast at kommunesektoren vil bli kompensert for de merutgiftene og mindreinntektene de har som følge av nasjonale, regionale og lokale smitteverntiltak. Dette skal også dekke utgifter til vikarer og overtidsarbeid i skoler og barnehager og utgifter til ekstra renhold og testing.»

Det opplyser Kunnskapsdepartementet på forespørsel fra Barnehage.no.

Tydelig statsråd

I «Politisk kvarter» hos NRK fredag morgen, var statsråd Tonje Brenna (Ap) heller ikke til å ta feil av:

– Det er alltid en utfordring å få kommuner til å føle seg helt trygge på at de får kompensert merutgifter, derfor gjentar vi det overalt hvor vi kan, og beskjeden er helt klar til kommunene: Ikke spar på pengene når det kommer til å sette inn vikarer og kompensere for overtid.

Samtidig var hun tydelig på at utfordringen nå for mange er å få tak i nok folk, i en situasjon hvor mange er syke med forkjølelse eller korona – eller befinner seg i smittekarantene.

Bakgrunnen for uttalelsene, var kravet fra SV og Freddy André Øvstegård om en korona-krisepakke til skolene. Bestående av innhold som statsråden beskrev så gode forslag at mange av dem allerede gjennomføres.

– Kommunene har fått 4,5 milliarder i økte inntekter. I tillegg blir de krone for krone kompensert for utgifter til korona, og det å ta i bruk vikarer og overtid, er jo en del av det, sa Brenna.

Samtidig fordeling

Pengene skal i prinsippet nå både kommunale og private barnehager.

«Kunnskapsdepartementet legger til grunn at kommunene sørger for likebehandling mellom kommunale og private barnehager i håndteringen av ekstraordinære covid-19-utgifter, får Barnehage.no opplyst.

«Kunnskapsdepartementet vil her også peke på de felles anbefalingene KS og PBL har kommet fram til om hvordan kommunene skal håndtere tilskudd til private barnehager i forbindelse med covid-19-pandemien blant annet for å sikre samtidig finansiering.»

De nevnte anbefalingene bygger på prinsippet om at det er kostnader i kommunens egne barnehager som skal ligge til grunn for tilskudd til private barnehager.

Kort sagt anbefaler PBL og KS kommunene å dokumentere netto merkostnader i egne barnehager som følge av koronasituasjonen, og så beregne et ekstra tilskudd med bakgrunn i dette som utbetales i inneværende år.

Normalt ville ekstrakostnader blitt kompensert i tilskudd for 2023 og en eventuell forskuttering i 2021, vil gi tilsvarende reduksjon av tilskuddet i 2023.

Felles arbeidsgruppe

Gjennom hele pandemien har staten og KS hatt en felles arbeidsgruppe og tett og godt samarbeid om hvordan de økonomiske konsekvensene for kommunesektoren beregnes. Økte kostnader knyttet til smittevernstiltak i skoler og barnehager, som overtidsbetaling, vikarutgifter og ressurser til styrket renhold er noe av det som har inngått i beregningene, ifølge Kunnskapsdepartementet.

Fredag gikk det for øvrig ut en pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet der kommunene ble lovet å ha 2,25 milliarder kompensasjonsmidler inn på konto før jul, for pandemirelaterte merutgifter i andre halvår 2021. Oslo får eksempelvis 537 millioner kroner.

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).
Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

– Kommunesektoren har spilt en nøkkelrolle i håndteringen av pandemien. Regjeringens klare budskap er at vi vil ta regningen for nødvendige koronarelaterte tiltak, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

Arbeidsgruppen som kartlegger pandemiens økonomiske konsekvenser for kommunesektoren, leverer en ny rapport innen 1. april 2022. Den er utgangspunkt når regjeringen skal vurdere behov for ytterligere kompensasjon for 2021.

Powered by Labrador CMS