Kommunedirektøren foreslår å innføre gratis barnehage fra 2024. Formannskapet har sagt ja og nå skal saken til behandling i kommunestyret.
Kommunedirektøren foreslår å innføre gratis barnehage fra 2024. Formannskapet har sagt ja og nå skal saken til behandling i kommunestyret.

Vil ha gratis barnehage fra 2024

Mener det vil gjøre kommunen mer attraktiv.

Publisert Sist oppdatert

Et enstemmig formannskap sier ja til å innføre gratis barnehageplass for registrerte innbyggere i Hamarøy kommune, skriver Avisa Nordland. (Krever innlogging)

Det presiseres at tiltaket skal sees i sammenheng med rekruttering, bolyst og attraktivitetsbygging.

Dersom også kommunestyret sier ja til gratis barnehage, skal tiltaket innarbeides i budsjett og økonomiplan for årene 2024-2027 og gjøres gjeldende fra 1. januar neste år.

En forutsetning for å kunne iverksette tiltaket er imidlertid at kommunen blir utmeldt av Robek-registeret i 2023, skriver Avisa Nordland.

– Utgiftene som innføring av gratis barnehage vil medføre, tror jeg kommunen vil få tilbake i form av tilflytting samt økte skatteinntekter og statlig rammetilskudd, sier ordfører Britt Kristoffersen Løksa (Sp) til avisa.

Hun mener gratis barnehageplass er et tiltak som både vil bidra til rekruttering, men også til å beholde innbyggere kommunen allerede har.

Det var Senterpartiet som tidligere i år tok til orde for å utrede muligheten for innføring av gratis barnehage i Hamarøy kommune. Kommunedirektøren har regnet på forslaget, og kommet frem til at tiltaket årlig vil koste to millioner kroner.

«Forutsetningen for at tiltaket skal være bærekraftig over tid er at det faktisk bidrar til økt tilflytting og befolkningsvekst, slik at rammeoverføringene og dermed inntektene til kommunen økes» skriver kommunedirektøren.

Nå skal altså kommunestyret si sitt før saken er endelig avgjort.

Powered by Labrador CMS