Palma Kleppe i Barnehageopprør 2018 har tro på at deres innsats skal bidra til at bemannningsnormen blir sterkere enn den regjeringen har foreslått. Her er hun fotografert i forkant av torsdagens åpne høring i Stortingets Utdannings- og forskningskomite. Foto: Øyvind Johansen
Palma Kleppe i Barnehageopprør 2018 har tro på at deres innsats skal bidra til at bemannningsnormen blir sterkere enn den regjeringen har foreslått. Her er hun fotografert i forkant av torsdagens åpne høring i Stortingets Utdannings- og forskningskomite. Foto: Øyvind Johansen

Barnehageopprør 2018 etter høringen: - Lovende utsikter

Anniken Myrnes og Palma Kleppe fikk ordet på vegne av Barnehageopprør 2018 under torsdagens høring. De tror det er lovende utsikter til at grasrotbevegelsen kan nå fram og styrke bemanningsnormen.

Publisert

- Martin Henriksen spurte om hva som er vårt viktigste krav, og det er full bemanning hele dagen. Det kan jo hende at det ikke blir full bemanning HELE dagen, men jeg tror vi skal komme til å få lirket til ett eller annet som gjør at bemanningssituasjonen blir bedre enn det vi er blitt forespeilet, sier Palma Kleppe etter at høringen er over.

Totalt 17 organisasjoner fikk fire minutter hver til å si sin mening om de foreslåtte endringene i barnehageloven. I tillegg til KS, PBL og andre store aktører, fikk også grasrotbevegelsene Barnehageopprør og Foreldreopprør møte Stortingets utdannings- og forskningskomite.

- På vegne av barna

I sitt innlegg pekte Anniken Myrnes og Palma Kleppe på at den normen som er foreslått i realiteten vil videreføre den bemanningssituasjonen som gjelder i barnehage-Norge allerede.

Gjennom aksjonen #uforsvarlig har ansatte fortalt historier om at barnehagehverdagen blir redusert til ren barnepass og at barnehagen ikke er den pedagogiske virksomheten den skal være.

Barnehageopprør 2018 viser til at barnehagen gjennom samfunnsendringene som har skjedd de siste tiårene er blitt noe helt annet enn det var før: Stadig flere barn tilbringer flere timer i barnehagen enn sammen med sine foresatte. Det er flere barn under ett år i barnehagen. Det er flere barn fra flerspråklige hjem.

Myrnes og Kleppe ga uttrykk for at de ønsker å kunne forebygge mobbing og bidra til at barna kan gode og selvstendige valg i framtida.

- På vegne av barna forventer vi at kravene til bemanning gjelder til enhver tid i barnehagen. På vegne av barna forventer vi at ett ekstra barn utløser en ny full stilling slik som det gjør i pedagognormen, sa de.

Etter høringen var Myrnes og Kleppe fornøyd. Ikke minst med å få være med.

Anniken Myrnes og Palma Kleppe under høringen om bemanningsnorm.
Anniken Myrnes og Palma Kleppe under høringen om bemanningsnorm.

- Det var en bekreftelse på at vi blir tatt på alvor, og det er ganske viktig. Vi representerer hele profesjonsfeltet, så det å få komme hit og føre vår sak for vårt fag, har vært veldig viktig.

Koster mange milliarder

- Nå er det ikke gjort noen presise beregninger over hvor mye det vil koste å skulle ha full bemanning gjennom barnehagedagen, men det er snakk om ganske mange milliarder. Er det noen grunn til å tro at man skal få gjennomslag for et sånt krav?

- Jeg tenker at det er staten som har sagt noe om hva barnehagen skal være. Og hvis de mener at det skal oppfylles, så er de også nødt til å ta konsekvensene av det. Pengene finnes der, det er bare snakk om å prioritere riktig, sier Anniken Myrnes.

Palma Kleppe legger til:

- Så blir det også et spørsmål om i hvilken ende man skal ta regningen. Vi kan ta regningen i barnehagen, eller så kan vi ta den senere i form av psykisk uhelse i befolkningen. Det er det veldig mye forskning som understøtter.

Powered by Labrador CMS