Utdanningsforbundet:

Nestleder Hege Valås i Utdanningsforbundet sier det er bra at historiene i #uforsvarlig blir løftet fram.
Nestleder Hege Valås i Utdanningsforbundet sier det er bra at historiene i #uforsvarlig blir løftet fram.

– Vi har lenge visst at kvaliteten i barnehagene er for ujevn

Aksjonsgruppa bak #uforsvarlig får støtte fra Utdanningsforbundet. – Ingen barn skal gå i barnehager med uforsvarlig bemanning, sier nestleder Hege Valås, men påpeker at hun ikke har grunnlag for å hevde at varslingsrutinene i norske barnehager ikke fungerer.

Publisert

I forrige uke startet gruppa som kaller seg Barnehageopprør 2018 aksjonen #uforsvarlig. Da barnehage.no omtalte aksjonen før helga, var det kommet inn nesten 150 svar fra barnehageansatte over hele landet. 

– Det som har kommet inn, er veldig personlige fortellinger om utilstrekkelighet, sa Palma Kleppe, en av pådriverne i aksjonen.

Les hele artikkelen her. 

– Det er fortellinger om et kjempestort samfunnsproblem, som viser at virkeligheten for barn i barnehagene er langt fra så god som vi tror. Historier som viser at barnehageansatte ikke har forutsetninger for å se barna, at barna ikke får den oppfølgingen de trenger, sier Kleppe om aksjonen som har som mål å sette press på politikerne for å få en enda strengere bemanningsnorm. 

Utdanningsforbundets nestleder Hege Valås sier det er bra at disse historiene blir formidlet.

– Ingen barn skal gå i barnehager med uforsvarlig bemanning.

For ujevn kvalitet

– Disse historiene handler om for lav bemanning; «opplevelser og organisering av barn per ansatt som rett og slett er uforsvarlig» i barnehagene. Er dette en virkelighetsbeskrivelse dere kjenner igjen fra medlemmene deres i sektoren?

 – Vi har lenge visst at kvaliteten i barnehagene er for ujevn. Dette har også myndighetene satt ord på, for eksempel i siste stortingsmelding om barnehagens kvalitet. I en undersøkelse Utdanningsforbundet har gjennomført, svarer hele 11 prosent av barnehagelærerne at bemanningen er direkte dårlig. Det er dette problemet en bemanningsnorm er ment å skulle løse, ved å sette en felles minstestandard for bemanning. 

Jeg har ikke grunnlag for å si at varslingsrutinene ikke fungerer i norske barnehager.

Hege Valås, nestleder Utdanningsforbundet

– Hvilke tiltak for å løse dette er gjort fra Utdanningsforbundets side?

 – Utdanningsforbundet har gjennom flere tiår tatt til orde for en lovfestet bemanningsnorm som skal gjelde for alle barnehager. Vi har siden 2012 argumentert for at denne normen må være i tråd med Øie-utvalgets forslag, slik regjeringen har foreslått: maks tre barn per ansatt for barn under tre år, og maks seks barn per ansatt for barn over tre år. For at denne normeringen skal fungere godt, er det imidlertid nødvendig at den får samme bestemmelse som regjeringen foreslår for barnehagelærernormen: «Ett barn til utløser krav om en ny fulltidsstilling». I tillegg har vi krevd at en den nye bemanningsnormen må gjelde for hele uken, og for hele åpningstiden.

Hevder at det er en taushetskultur       

Innleggene i #uforsvarlig kan sendes anonymt. Dette fordi de som står bak aksjonen mener det råder en taushetskultur i sektoren. 

– Fungerer varslingsrutinene godt nok hvis dette er historier dere ikke er kjent med?

 – Jeg har ikke grunnlag for å si at varslingsrutinene ikke fungerer i norske barnehager. Det finnes barnehager som systematisk har levert avviksmeldinger til eier når bemanningen har vært uforsvarlig. Det er også avdekket kritikkverdige forhold gjennom tilsyn. Historiene som kommer frem nå, kan være  viktige dokumentasjoner av disse forholdene, sier Hege Valås

- Stemmer det at det råder en taushetskultur i sektoren?

 – Vi har satt søkelyset på en feilslått praktisering av krav om lojalitet i kommuner og i private barnehager. Mange steder fører dette til en taushetskultur. Dette gjelder for mange profesjonsutøvere – ikke bare for barnehagelærere. At dette blir løftet fram av aksjonsgruppa, er derfor en håndsrekning til langt flere enn de som arbeider i barnehage, sier Utdanningsforbundets nestleder.

Powered by Labrador CMS