Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner møtte Caroline Omberg og Mari Sletten fra Foreldreopprør 2018 utenfor Stortinget onsdag. (Skjermdump)
Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner møtte Caroline Omberg og Mari Sletten fra Foreldreopprør 2018 utenfor Stortinget onsdag. (Skjermdump)

Caroline stilte statsråden til veggs

«Du sier at kommuner og eiere står fritt til å ha bedre bemanning enn dere ber om. Men de har jo ikke gjort det til nå. Hvorfor tror du de skal begynne nå?» sa Caroline Omberg da hun ga kunnskapsminister Jan Tore Sanner underskrifter fra 27.000 foreldre som krever en strengere bemanningsnorm enn regjeringen har foreslått.

Publisert

Onsdag morgen troppet representanter fra de to grasrotbevegelsene «Barnehageopprør 2018» og «Foreldreopprøret 2018» opp på Løvebakken for å overlevere mer enn 350 historier og 27 000 underskrifter til kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) og politikerne på Stortinget.

Målet var å forsøke å påvirke politikerne til å vedta en strengere bemanningsnorm enn regjeringen har foreslått.

Kunnskapsminister Jan tore Sanner får underskrifter og historier fra Foreldreopprør og Barnehageopprør 2018.
Kunnskapsminister Jan tore Sanner får underskrifter og historier fra Foreldreopprør og Barnehageopprør 2018.

– Tusen takk! Jeg vil starte med å takke dere for det store engasjementet dere har på vegne av barna og på vegne av barnehagene. Jeg har møtt noen av dere tidligere, og jeg har lest – ikke alle historiene - men jeg har lest ganske mange av dem. Og det er klart det gjør inntrykk. Det er mange sterke historier som viser at det er behov for flere ansatte i barnehagene. Det er også bakgrunnen for at vi iverksetter tre tiltak. Vi skjerper pedagognormen slik at vi får flere med pedagogisk utdanning i barnehagene. Vi har en storsatsing på kvalitet og kompetanse. Og vi innfører for første gang en bemanningsnorm, sa Sanner da han mottok historiene og underskriftene.

– Det dere ber om er en enda sterkere bemanningsnorm. Og jeg skjønner utålmodigheten - den er bra og viktig, men det er første gang vi innfører en bemanningsnorm, og det er en minimumsnorm. Og det betyr at barnehageeier som er enten kommuner eller private, kan bidra til at vi får en høyere bemanning. Så jeg tar dette med meg. Nå ligger saken i Stortinget, og det betyr at det er Stortinget som må ta endelig stilling til hvordan den skal være, fortsatte han.

Skal behandles på Stortinget om 22 dager

Etter planen skal Stortinget behandle lovforslaget om bemanningsnorm i barnehagene torsdag 31. mai.

Regjeringen foreslår at det skal være en grunnbemanning på minst én voksen per tre barn under tre år og minst én voksen per seks barn over tre år i alle barnehager.

Barnehageopprør 2018 og Foreldreopprøret 2018 mener forslaget til regjeringen ikke er godt nok. De to grasrotbevegelsene krever blant annet at minimumsbemanningen som det legges opp til i normen må gjelde hele dagen.

(Mer om regjeringens forslag til bemanningsnorm i faktaboks nederst i saken.)

Hadde flere spørsmål

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner og Caroline Omberg fra Foreldreopprør 2018.
Kunnskapsminister Jan Tore Sanner og Caroline Omberg fra Foreldreopprør 2018.

Etter å ha mottatt historiene og underskriftene hadde kunnskapsministeren tid til en kort prat med representantene for Barnehage- og Foreldreopprøret, som hadde flere spørsmål de ønsket svar på.

Av Caroline Omberg i Foreldreopprøret ble Sanner blant annet utfordret på hans kommentar om at kommuner og eiere står fritt til å ha bedre bemanning enn minimumskravet.

– De har jo ikke gjort det til nå. Hvorfor tror du de skal begynne nå? spurte Omberg.

– Jo, hvis du ser på bemanningen i barnehagene, så er det store forskjeller. Og det er bakgrunnen for at regjeringen innfører en bemanningsnorm. En del kommuner og private ligger allerede over dagens bemanningsnorm. Men så er det en del som ligger under. Det vi gjør nå er å løfte de barnehagene som ligger lavere enn det bemanningsnormen tilsier. Og så ligger det et annet krav i loven, og det er at det til enhver tid skal være forsvarlig bemanning. Og det er eiers og kommunens ansvar å sikre, svarte kunnskapsministeren.

– Hva er ditt tips videre, skal vi ta det med lokalpolitikere eller med barnehagen? Det har jeg prøvd nemlig, og det gikk ikke. Skal vi ta det med lokalpolitikere, med organisasjoner, med FUB, hvor er det vi skal engasjere oss videre hvis vi virkelig ønsker kvalitet i barnehagen? spurte Omberg videre.

– Jeg synes dere skal stå på slik dere har gjort nå. Dere har en tydelig nasjonal stemme. Det betyr at vi kommer til å fortsette å prioritere barnehagene, med kompetanse og sørge for at vi har gode rammer for barnehagene. Og så mener jeg det lokale engasjementet er viktig fordi barnehagene er så forskjellige. Det er forskjell på å drive en barnehage midt i Oslo og på å drive en barnehage på Gran på Hadeland. Og det betyr at kommunene er helt avgjørende for å utvikle og styrke barnehagene også fremover, svarte Sanner.

Palma Kleppe og Royne Berget i Barnehageopprør 2018 holder opp de mer enn 350 historiene de har fått inn gjennom #uforsvarlig-kampanjen.
Palma Kleppe og Royne Berget i Barnehageopprør 2018 holder opp de mer enn 350 historiene de har fått inn gjennom #uforsvarlig-kampanjen.

– Prekære behov

Totalt har Barnehageopprør 2018 fått inn mer enn 350 historier fra nåværende ansatte og tidligere ansatte i barnehager. Historiene er merket #uforsvarlig og beskriver situasjoner som skal illustrere at den varslede bemanningsnormen fra regjeringen ikke er god nok. I tillegg har mer enn 27 000 foreldre skrevet under på et opprop startet av Foreldreopprøret 2018.

Palma Kleppe i Barnehageopprør 2018 var fornøyd etter at Stortingspolitikerne hadde fått overrakt alle de innsamlede historiene og underskriftene.

– Det var et stort oppmøte av både politikere og presse så vi er så fornøyde som det går an å bli. Vi er også fornøyd med å kunne få en slags dialog med kunnskapsministeren, for det har jo vært litt hakk i plata med tanke på argumentene om at sektoren har blitt tildelt midler. Det er nettopp det som er vårt utgangspunkt, at det ikke er godt nok. Vi håper at det vil bli satt av statlige midler til full bemanning hele dagen, sa hun til barnehage.no.

Mari Sletten, en av foreldrene bak Foreldreopprøret 2018.
Mari Sletten, en av foreldrene bak Foreldreopprøret 2018.

– En av ringvirkningene av #uforsvarlig-kampanjen er at folk har fått litt større forståelse for behovene i sektoren vår. Og hvor prekære disse behovene er, særlig etter at det har kommet så mange reformer rettet mot barnehagesektoren, med spedbarn som skal inn i barnehagene, med en pedagognorm og en rammeplan med 270 krav til hva barnehagen skal inneholde. Vi kan ikke kreve at en assistent på 19 år som er alene med 22 barn, skal klare å putte inn pedagogisk innhold i løpet av den tiden, sier Kleppe.

– Foreldrenes stemme er viktig

Også Mari Sletten som er en av foreldrene bak Foreldreopprøret 2018, var fornøyd med at kunnskapsministeren og representanter fra flere andre partier møtte opp for å lytte til budskapet deres.

– Har dere tro på at underskriftene og historiene dere har overlevert i dag vil påvirke politikerne i arbeidet med bemanningsnormen?

Mona Fagerås, utdanningspolitisk talsperson for SV og medlem av Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.
Mona Fagerås, utdanningspolitisk talsperson for SV og medlem av Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

– Ja, det har jeg. Vi har ved flere anledninger blitt invitert til partiledere for å legge frem saken vår, og vi ble invitert til høring på Stortinget så det er klart at de tar oss alvorlig. Tilbakemeldingene vi får er at det har satt i gang krefter i Stortinget. Det er vi selvfølgelig veldig stolte over og det gjør oss optimistiske. Om vi ikke kommer helt i mål til 31. mai så skal vi fortsette denne kampen. Foreldreopprøret er tross alt bare én måned gammelt, sier Sletten til barnehage.no.

– Nå har vi endelig skjønt at vi foreldre også kan involvere oss og at vår stemme er mektig. Det er tross alt vi som bruker tilbudet. Vi betaler for det gjennom kontingenter og skattepenger og vi leverer det kjæreste vi har til barnehagene, så vi har også krav på innsyn og å være med på å påvirke hvordan Storting og Regjering styrer barnehagesektoren, sier hun, og legger til:

– I første omgang slåss vi for at bemanningsnormen skal gjelde hele dagen, altså en videre utgave av minimumsnormen. Vi vil ha full bemanning hele dagen i forhold til barnegruppe. Og så vil vi at staten skal forvalte skattepengene våre annerledes og betale for festen fordi vi mener alle barn har krav på å bli møtt med rett antall voksne uansett hvilken kommune, bygd eller by du er født i, eller om du har valgt en privat eller en offentlig barnehage.

Hans Fredrik Grøvan, utdanningspolitisk talsperson i KrF og medlem av Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.
Hans Fredrik Grøvan, utdanningspolitisk talsperson i KrF og medlem av Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

– Gjør gull til gråstein

På plass foran Stortinget denne morgenen var også utdanningspolitisk talsperson for SV, Mona Fagerås. Hun mener regjeringen med sitt forslag til bemanningsnorm gjør gull til gråstein.

– I dag skulle Eidsvoll plass ha vært fylt av jubel for en nasjonal bemanningsnorm. Det er en prestasjon å klare å gjøre gull til gråstein, men det er nettopp det Sanner og regjeringen med slett politisk håndverk har klart, sier Fagerås.

Fredag 6. april la regjeringen frem lovproposisjonen om bemanningsnorm for barnehagene:

  • Regjeringen foreslår at det skal være minst én voksen per tre barn under tre år og minimum én voksen per seks barn over tre år.
  • Kravene innføres uten at det tilføres økte statlige overføringer.
  • Bemanningsnormen skal gjelde på barnehagenivå, og det er alle som jobber direkte med barna i barnehagen som teller med ved beregning av bemanningen. Det stilles ikke krav om spesifikk voksentetthet gjennom hele åpningstiden.
  • Det kan unntaksvis gis dispensasjon fra kravet om grunnbemanning, når særlige hensyn tilsier det. Kommunen behandler søknader og Fylkesmannen er klageinstans.

– Nå må Stortinget redde regjeringen ut av en pinlig forestilling og berge barnehagene fra uansvarlighet. SV krever penger på bordet slik at barnehagene kan innføre normen nå! SV lytter til foreldre og ansatte i barnehagene og krever høyere bemanning enn det regjeringen foreslår, og det skal settes inn vikar! sa Fagerås.

– Må få en norm som kan fungere i praksis

Utdanningspolitisk talsperson Hans Fredrik Grøvan i KrF, sier til barnehage.no at engasjementet fra barnehageansatte og foreldre har gjort inntrykk på ham.

­– Det gjør et sterkt inntrykk og vitner om et engasjement som forteller at det er viktig å få på plass ikke bare en norm, men en norm som kan fungere i praksis. Det er dette vi nå jobber med i utdanningskomiteen. Vi er midt i dette arbeidet, sier han.

– Kommer dere til å lese igjennom historiene dere har fått overlevert?

– Ja, vi har møtt representanter fra disse bevegelsene også på høring tidligere, så vi er kjent med synspunktene. Dette er en bekreftelse på det budskapet vi allerede har mottatt og som er viktig for oss nå i innspurten på arbeidet med saken i komiteen, sier han.

Powered by Labrador CMS