DEBATT

Ina Jensen er pedagogisk leder i Vågsbygd FUS-barnehage.
Ina Jensen er pedagogisk leder i Vågsbygd FUS-barnehage.

Hvem er DU i møte med barnet?

Dessverre har ikke alle ansatte i norske barnehager blikk for barnet, skriver artikkelforfatteren.

Publisert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Hver dag sender vi våre mest dyrebare i barnehagen, som har som mandat å få hjulene til å gå rundt i resten av samfunnet. Vi har et viktig mandat, både utad, men aller viktigst innad i barnets første møte med andre enn trygge primærpersoner.

Er trygt første møte med et varmt fang som alltid er tilgjengelig for hurtiglading, før man kan utforske omgivelsene i mindre grupper hvor man har de samme målene. En voksen som anerkjenner og setter ord på de vanskelige følelsene, og som støtter én når man aller helst har lyst på den røde bilen til «naboen». Som tryller en pinne til en tryllestav, og vender om alle steiner for munkelus.

En barnehage som støtter familien i oppturer, men som også står med åpne armer i tider som er vanskelig. Som ikke dømmer, men positivt forskjellsbehandler, til barnets beste.

Hvem er du i møte med barnet? Hvilket barneperspektiv og - syn har du på barnekulturen? Basert på egne erfaringer finner man ulike kulturer fra barnehage til barnehage, men også innad i samme barnehage.

Med blikket for barnet, som beskrevet over, er dessverre ikke tilfelle for alle barn i norske barnehager. I frykt for å sette i «bås», så finnes det barnehager av lavkvalitet og høykvalitet. Og hvem er det som er taperen på tilbudet? Barnet.

For å best mulig skape trygge og varme voksne i møte med barna, trer det ved årsskiftet i kraft nye endringer i barnehageloven, som handler om trygt og godt barnehagemiljø. Nye retningslinjer for å best mulig håndtere mobbing og/eller krenkelser mot barn, av barn og voksne.

«Mobbing er handlinger fra voksne - og eller barn, som hindrer opplevelsen av å høre til, være en betydningsfull deltaker i fellesskapet og mulighet til medvirkning». (Ingrid Lund m. fl.)

Så hvem er du i møte med barnet?

Powered by Labrador CMS