Planlegger å presentere lovforslaget i desember

Regjeringen er i full gang med arbeidet med den nye barnehageloven.

Publisert

 Da høringsfristen gikk ut 26. juli i år hadde det kommet inn rundt 220 høringssvar til den nye barnehageloven.

LES OGSÅ: Dette er endringene regjeringen vil gjøre for å regulere private barnehager

– Regjeringen har et tydelig mål med det nye regelverket. Det skal legge best mulig til rette for et mangfoldig tilbud, slik at foreldre kan velge den barnehagene som passer best for barna deres. Det må være rom for både store og små barnehager, ideelle og andre private barnehager med ulikt innhold og ulike profiler. Målet er at det nye regelverket skal bidra til at alle barnehager har høy kvalitet og at offentlige tilskudd og foreldrebetaling går til å skape gode og trygge hverdager for barna. De private barnehagene skal fremdeles ha en sunn økonomi, der årlige overskudd skal være mulig, noe som er viktig for å gjøre drifta stabil over tid, slik at barna får et barnehagetilbud som er preget av kontinuitet og stabilitet, skriver regjeringen selv i statsbudsjettet.

Ifølge regjeringens oversikt over planlagte saker til Stortinget i høst, fremgår det at de venter å fremlegge lovforslaget i desember.

 Men det er ikke bare ny barnehagelov som er ventet. Ifølge samme oversikt vil stortingsmeldingen om tidlig innsats og inkluderende fellesskap bli lagt fram i løpet av november.

Powered by Labrador CMS