– Endringene skal gi bedre kvalitet, mer åpenhet og bidra til at loven passer bedre til sektoren og at den offentlege finaniseringa kommer barna til gode, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H). Bildet er tatt da han besøkte Haugenstien barnehage tidligere i vår.
– Endringene skal gi bedre kvalitet, mer åpenhet og bidra til at loven passer bedre til sektoren og at den offentlege finaniseringa kommer barna til gode, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H). Bildet er tatt da han besøkte Haugenstien barnehage tidligere i vår.

I dag legger han fram forslaget til ny barnehagelov

I dag presenterer kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner forslaget til endringer i barnehageloven.

Publisert

– Endringene skal gi bedre kvalitet, mer åpenhet og bidra til at loven passer bedre til sektoren og at den offentlege finaniseringa kommer barna til gode, er det korte budskapet fra Kunnskapsdepartementet før formiddagens presentasjon av det nye lovforslaget. 

Det nye lovforslaget legges fram under en pressekonferanse klokken 9.30 i dag, og strømmes også på regjeringen.no.

For rundt et år siden satte regjeringen i gang et større arbeid for å se nærmere på regelverket for etablering og finansering av private barnehager, bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling og tilsynssystemet.

– Regelverket er utdatert

I mai i fjor kom den omdiskuterte rapporten fra BDO om lønnsomheten i private barnehager. I den forbindelse uttalte kunnskapsministeren blant annet dette til barnehage.no:

– Denne rapporten viser at regelverket er utdatert. Rammeverket og insentivene for utbygging av private barnehager kom på plass etter barnehageforliket i 2005. Det var bred politisk enighet om gode insentiver for utbygging. Nå er vi i en ny tid som preges av konsolidering. Det er store kjeder som har en betydelig avkastning og lønnsomhet. Samtidig ser vi at kjedene i snitt har lavere bemanning i barnehagene enn andre. Sånn kan vi ikke ha det. Derfor varsler jeg at vi skal starte arbeidet med et nytt regelverk som tar utgangspunkt i sektoren slik den ser ut i dag, og som ivaretar tillit og legitimitet, men som også ivaretar mangfoldet.

Sanner uttalte også at regjeringen skulle starte arbeidet med å se på andre nødvendige endringer: 

– I tillegg til at vi ser på behovet for et bedre tilsyn med barnehagene. Men det er viktig at vi i første omgang får opp et godt kunnskapsgrunnlag før vi iverksetter endringer.

Kunnskapsgrunnlag

Som en del av kunnskapsgrunnlaget til lovforslaget som legges fram i morgen, er det kommet flere rapporter; blant annet om kapitalstrukturene i de private barnehagene, og utgifter til pensjon. 

I tillegg har blant annet ekspertutvalget ledet av professor Kjetil Børhaug lagt fram sin omfattende rapport om barnehagelærerrollen, samt at resultatene fra GoBaN, landets største forskningsprosjekt på barnehager, er grundig presentert. 

I løpet av det siste knappe året har det også kommet flere anmodningsvedtak fra Stortinget om utvikling av regelverket for private barnehager, blant annet hvordan finansieringssystemet skal ivareta de små og ideelle barnehagene og bidra til en mangfoldig barnehagesektor.

– Jeg er opptatt av at vi skal se eventuelle endringer i sammenheng, og lage et regelverk som fungerer godt som helhet. Det tas sikte på at gjennomgangen av regelverket og utredningen av eventuelle endringer vil være ferdig i løpet av våren 2019. Vi vil da sende forslag til lovendringer på offentlig høring. Regjeringen tar videre sikte på å komme tilbake til Stortinget i løpet av 2019, uttalte Sanner nylig i et svar på et skriftlig spørsmål til Marit Knutsdatter Strand. 

– Likebehandling og forutsigbarhet

Sanner er langt fra den eneste som har tatt til orde for et bedre system for finansiering. PBL-direktør Anne Lindboe er blant dem som har tatt til orde for en større gjennomgang

– Det viktigste er å få et nytt tilskuddssystem som sørger for likebehandlling og forutsigbarhet for barnehagene. Det er store forskjeller i tilskuddene i dag. Tilskuddene varierer fra kommune til kommune og også fra år til år. Det gjør det veldig uforutsigbart for de private barnehagene. Vi ser også at det gjøres mye feil i tilskuddsberegningene fra kommunene. Det å få et nytt tilskuddssystem som sikrer forutsigbarhet og som er mer rettferdig, er det aller viktigste, sa hun til barnehage.no i januar.

– For det andre trenger vi et nytt tilsynssystem. At kommunene i dag fører tilsyn med egne barnehager blir veldig som bukken som passer havresekken. Vi trenger et uavhengig tilsyn.

Powered by Labrador CMS