Abid Raja (V) spør kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) enda en gang om ideelle stiftelser, etter at hun snudde om menighetsbarnehagene.
Abid Raja (V) spør kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) enda en gang om ideelle stiftelser, etter at hun snudde om menighetsbarnehagene.

Utfordrer Brenna om utvidet unntak

Abid Raja (V) lurer på om kunnskapsministeren vil inkludere problemstillingene til ideelle stiftelser i arbeidet med unntak for kirkens barnehager.

Publisert Sist oppdatert

Det var i fjor vår at kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) fikk gjennom endringer i barnehageloven, begrunnet med behov for å sikre innsyn i hvordan barnehagene bruker tilskudd og foreldrebetaling.

Kritikerne mente imidlertid at hensynet til transparens kunne ivaretas på mindre inngripende vis. Siden har det fra flere hold blitt advart mot uheldige effekter av løsningen som tvinger hver enkelt barnehage til å drive som eget rettssubjekt.

Unntak for kirken

Lovkravet om selvstendig rettssubjekt trådte i kraft 1. januar i år.

En knapp måned i forveien hadde Raja stilt spørsmål ved om statsråden ville revurdere unntaksbestemmelsen i loven – som i utgangspunktet var myntet på de aller minste barnehagene – til også å omfatte skattefrie ideelle stiftelser. Slik at de kunne fortsette å bruke ressursene sine på barn og unge.

Brenna svarte da at hun ville se nærmere på en problemstilling knyttet til regelverket om merverdiavgiftskompensasjon.

Men hun slo fast at kravet om eget rettssubjekt ville gjelde for alle som ikke var omfattet av den vedtatte unntaksregelen.

8. februar varslet imidlertid statsråden at hun ville komme tilbake til Stortinget med et lovforslag som kunne gi unntak for barnehager eid av sokn i den norske kirke.

Hva med stiftelser?

Bakgrunnen var at ansattes pensjonsrettigheter var truet som følge av virkningene endringene i barnehageloven fikk sammen med reglene som gjelder for kirken.

– Det jeg skal være veldig tydelig på er at dette er et stort forsøk fra min side på å berolige de barnehagene det gjelder. At de skal oppfatte og oppleve at både jeg og Stortinget forstår dilemmaet de står i. At vi skal sørge for at vi fra statens side ikke lager regler innenfor ulike sektorer som treffer hverandre og dermed virker mot hensikten, sa Brenna i sitt svar til Kjell Ingolf Ropstad (Krf), som hadde tatt opp menighetsbarnehagenes situasjon i spørretimen på Stortinget.

Signalene fikk Raja til å sende kunnskapsministeren et nytt skriftlig spørsmål:

«Vil statsråden vurdere å inkludere problemstillingene til ideelle stiftelser i arbeidet med et unntak fra reglene i barnehageloven knyttet til kravet om selvstendig rettssubjekt?»

– Motsatt av strategien

I begrunnelsen sin viser Venstre-representanten til statsrådens svar fra desember, hvor hun etter hans oppfatning antydet at hun ville se nærmere på problemstillinger knyttet til ideelle stiftelser.

«Ideelle stiftelser som kun driver barnehagevirksomhet deler ikke ut utbytte, men har gjerne flere barnehager i samme stiftelse. Krav om selvstendig rettssubjekt for den enkelte barnehage gjør det umulig å drive slike stiftelser, og tvinger dem eventuelt over i hybridformer med aksjeselskap», skriver Raja.

Han viser også til regjeringens nye barnehagestrategi, «Barnehagen for en ny tid».

«I den skriver regjeringen at ideelle barnehager er viktig for sektoren, og at regjeringen ønsker at de skal prioriteres. Kravet om selvstendig rettssubjekt for ideelle barnehagestiftelser gjør det motsatte, og truer med å presse dem over i andre selskapsformer. Konsekvensen av dette er igjen at stiftelsene påføres store omkostninger som redusere evnen til å tilby gode barnehageplasser», hevder Raja.

Spørsmålet er foreløpig ikke besvart.


Powered by Labrador CMS