Så mye som 12 prosent av barn har oppgitt at de ofte blir plaget av andre barn i barnehagen. Dette vil Anne Elin Kleva i Redd Barna og Marie Skinstad-Jansen i FUB ha nulltoleranse mot. Foto: Getty Images, Redd Barna og FUB
Så mye som 12 prosent av barn har oppgitt at de ofte blir plaget av andre barn i barnehagen. Dette vil Anne Elin Kleva i Redd Barna og Marie Skinstad-Jansen i FUB ha nulltoleranse mot. Foto: Getty Images, Redd Barna og FUB

Krever lovfestet rett til et godt og trygt barnehagemiljø

Redd Barna tar opp kampen for å stoppe mobbing i barnehagene. – Det er rart når det er kommet en mobbelov for barn og ungdom i skolen, at ikke de minste barna skal ha den samme rettigheten, sier Anne Elin Kleva.

Publisert

Tirsdag lanserte Redd Barna og flere samarbeidspartnere et opprop med krav om at Stortinget skal lovfeste barnehagebarns rett til et trygt og godt barnehagemiljø.

- Barn i Norge har en lovfestet rett til barnehageplass, men ikke en lovfestet rett til å ha det trygt og godt i barnehagen. Det er på tide at barnehagebarns rettigheter blir tatt på alvor, sier skolerådgiver Anne Elin Kleva i Redd Barna.

Nulltoleranse og aktivitetsplikt

I et opprop (ekstern lenke) krever Redd Barna - sammen med Foreldreutvalget for barnehager, Voksne for Barn, samt Mobbeombudene i Oslo, Hordaland, Troms, Rogaland, Vest-Agder og Buskerud - følgende:

    • Barnehagebarn skal ha en lovfestet rett til et trygt og godt barnehagemiljø.
    • Barnehagene skal ha nulltoleranse mot mobbing og andre krenkelser.
    • Barnehagene skal ha plikt til å gripe inn og håndtere, om et barn ikke har det trygt og godt.
    • Barn og foreldre skal ha mulighet til å klage hvis barnehagen ikke oppfyller sin aktivitetsplikt, lik den muligheten elever i skolen har med mulighet for dagbøter.
    • Barnehagen skal ha plikt til å jobbe systematisk for å forebygge mobbing og andre krenkelser.

Til Stortinget

Nå skal de forsøke å få inn så mange underskrifter som mulig før de om tre uker – samme dag som bemanningsnormen skal behandles på Stortinget - vil levere underskriftene til lederen og nestlederen i Utdannings- og forskningskomiteen og i forkant sende kopi til alle partilederne på Stortinget.

- Dere er ikke redde for at kampen for mobbelov vil drukne i debatten om bemanningsnorm?

- Man kan se på det på den måten, eller man kan se de to tingene i sammenheng. Vi håper at vårt opprop går side om side med barnehageopprøret og foreldreopprøret, og at vi sammen kan få kjempet fram en sterkere bemanningsnorm som bidrar til et bedre og tryggere miljø i barnehagene, sier Anne Elin Kleva til barnehage.no.

- For dårlig rettsvern

Hun gir uttrykk for at barnehagebarns rettsvern i dag er for dårlig.

- I barnehageloven står det veldig mye om hva kommuner, barnehageeiere og barnehager skal gjøre, men lite om hva barn har rett til. Dette står det mer om i rammeplanen, men vi mener det vil stå sterkere hvis det blir lovfestet, sier Kleva.

Hun sier at barn helt ned i 2-årsalderen ikke har lyst til å gå i barnehagen fordi de ikke har det godt der, blant annet fordi de blir utestengt fra lek.

- Men hvis foreldre tar dette opp med barnehagen og føler at deres bekymring ikke blir tatt på alvor, har de ingen reell klagemulighet når ikke retten til et trygt og godt barnehagemiljø ikke er lovfestet, sier Kleva.

12 prosent av barna ofte plaget

Siden januar 2016 har FUB (Foreldreutvalget for barnehager) fått 70 henvendelser om mobbing, utestengelse eller lav trivsel i barnehage.

Leder i FUB, Marie Skinstad-Jansen, sier at problemet med mobbing er mye større enn det.

NTNU samfunnsforskning observerte og intervjuet 170 barn i 17 forskjellige barnehager i Sør-Trøndelag i 2012. De fant ut at 12 prosent av barna oppga at de ofte ble plaget av andre barn i barnehagen.

- Det er først når ting virkelig er betent at foreldrene ringer til FUB. De forsøker først å ta det opp på avdelingen, deretter med styrer. Og hvis det er en kommunal barnehage, vil de kunne henvende seg til kommunen før de eventuelt kommer til oss, sier Skinstad-Jansen.

- Hva slags saker er typiske?

- Det er gjerne at foreldre opplever at barnet forteller at det ikke får være med i lek og ikke har noen å være sammen med. Når foreldrene tar dette opp med barnehagen, opplever de at bekymringen blir bagatellisert og at de opplever at barnet har det fint. Når de opplever ikke å bli hørt, blir det en ny krenkelse, både for barna og foreldrene. Og så føler de at de ikke kommer noen vei med saken, sier Marie Skinstad-Jansen.

FUB får også henvendelser fra foreldre som opplever at andre foreldre oppfatter deres barn som utfordrende.

Lettere å kjenne rettigheter

I rammeplanen for barnehage som trådte i kraft 1. august i fjor, stilles det krav til barnehagene om at de «skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette.»

- Men vi vet også at det for barnehagene ikke alltid er like lett å få operasjonalisert intensjonene i rammeplanen. Og da tenker jeg på hva dette betyr for barnegruppa, hva det betyr for hvert enkelt barn og hva slags rettigheter man har som foreldre. Får vi dette inn i en lov, vil det bli lettere å kjenne igjen rettighetene og hva som skal skje når et barn ikke trives i barnehagen, sier Marie Skinstad-Jansen i FUB.

Powered by Labrador CMS