Administrerende direktør Marit Lambrechts i Espira er glad for at Udir har fjernet tilbakebetalingskravet til de tre barnehagene, blant annet Espira Ulsetskogen (bildet).
Administrerende direktør Marit Lambrechts i Espira er glad for at Udir har fjernet tilbakebetalingskravet til de tre barnehagene, blant annet Espira Ulsetskogen (bildet er tatt ved en tidligere anledning).

Udir varslet krav om tilbakebetaling av to millioner - nå har de snudd

Udir mente tre Espira-barnehager betalte for mye for kvalitets- og utviklingstjenester til konsernet, men snudde etter å ha fått mer dokumentasjon. – Viktig å få frem hvordan vi som en stor aktør jobber med kvalitetsarbeidet vårt til barnas og foreldrenes beste. 

Publisert

I fjor åpnet Udir tilsyn med Espira Ulsetskogen barnehage, Espira Rå barnehage og Espira kunnskapsbyen barnehage for å kontrollere regelen om nærstående handel, kjøp av fremmedtjenester, jf. barnehageloven § 23 andre ledd

I de foreløpige tilsynsrapportene ble det konkludert med at alle de tre barnehagene hadde betalt for mye - i alt litt over to millioner kroner. 

Nå har tilsynet konkludert på nytt: Det er ikke avdekket brudd på regelverket, og barnehagene slipper å betale. 

Utdanningsnytt har tidligere omtalt saken. 

Savnet dokumentasjon

Ifølge barnehagelovens paragraf 23, andre ledd, skal barnehagen «...ikke overfor eieren, eierens nærstående eller selskap i samme konsern, foreta transaksjoner og dekke kostnader på vilkår eller med beløp som avviker fra eller overstiger det som ville vært fastsatt mellom uavhengige parter. Dette innebærer at barnehagens økonomiske og rettslige disposisjoner skal være markedsmessige og rasjonelle. Dersom barnehagen betaler overpris for en vare eller en tjeneste til en av barnehagens, eller barnehageeiers nærstående, foreligger det et brudd på barnehageloven. Det samme er tilfellet dersom barnehagen inngår avtaler på vilkår som avviker fra det som vil være fastsatt mellom uavhengige parter.»

Ifølge den endelige rapporten til Espira Ulsetskogen, den største av de tre barnehagene, har tilsynet sett på kostnader til administrasjon, og kvalitets- og utviklingstjenester. I den opprinnelige dokumentasjonen viste Espira til en liste over 23 utviklingsoppgaver som skal omfattes av det nærstående selskapet sitt arbeid. Det var ikke nok:  «...det gikk ikke fram av avtalen hvilke konkrete ytelser som skulle leveres som følge av selskapets arbeid med de 23 utviklingsoppgavene» skriver Udir. 

I neste runde fikk tilsynet mer omfattende dokumentasjon med mer utfyllende redegjørelser, og påpeker i rapporten at når det i lovverket slås fast at barnehageeier til enhver tid skal kunne dokumentere at utgiftene i tråd med lovens krav, må loven i lys av dette forstås slik at det stilles krav om løpende eller samtidig dokumentasjon. 

Satser på kvalitetsutvikling

Administrerende direktør Marit Lambrechts i Espira er glad for den endelige konklusjonen, og sier Espira med sine mange barnehager har et stort kompetansemiljø i sin administrasjon. 

– Vårt hovedfokus er kontinuerlig å jobbe med og støtte våre barnehager i å utvikle kvaliteten på barnehagetilbudet, til barnas beste. Dette arbeidet mener vi det er viktig å fortsette med. Den endelige tilbakemeldingen fra Udir med full fjerning av tilbakebetalingskravet viser at vi har organisert dette på en god måte for barnehagene til barnas beste, slik at vi også videre kan fortsette å satse på kvalitetsutvikling, fastslår hun.

Et av barnehagekjedens største utviklingsprosjekt har vært utviklingen av kvalitetsvurderingsmetoden Espira Blikk. 

– Med midler fra forskningsrådet forsker nå Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH) blant annet på Espira Blikk som verktøy for kvalitetsvurdering- og utvikling. DMMH har nå inngått et samarbeid med Udir der intensjonen er at resultatet fra forskningsprosjektet skal legge grunnlaget for en nasjonal metode for kvalitetsvurdering, forteller Lambrechts, og fortsetter. 

– Dette bekrefter nytteverdien av Espiras omfattende kvalitetsutviklingsarbeid, og at store kompetansemiljøer kan bidra til å løfte kvaliteten i hele norsk barnehagesektor, både private og kommunale barnehager.

Flere med samme tema

Udir har åpnet flere tilsyn med samme tema, blant annet med barnehager i Norlandia, Læringsverkstedet og Kidsa. 

I den foreløpige tilsynsrapporten i tilsynet mot Læringsverkstedets Halden Doremi barnehage står det at barnehagen betalte nesten 1,2 ­millioner kroner i franchiseavgift til Læringsverkstedet ­Gruppen AS i 2018 - 263 000 kroner mer enn det som ville vært fastsatt mellom ­uavhengige parter. Men verken her eller i flere av de andre sakene har Udir enn så lenge konkludert. 

Powered by Labrador CMS