Ørnehaugen barnehage i Fyllingsdalen i Bergen. Foto: Googlemaps
Ørnehaugen barnehage i Fyllingsdalen i Bergen. Foto: Googlemaps

Kommunen har stengt privat barnehage

"Tilsynsmyndigheten vurderer det slik at eiers manglende evne og innsats for å drive barnehagen til barnas beste er tilstrekkelig dokumentert", mener Bergen kommune og har satt kroken på døra til Ørnehaugen barnehage.

Publisert

Fredag for en uke siden hadde den lille barnehagen i Fyllingsdalen åpent for siste gang.

Bergen kommune har etter et tilsyn som startet desember i fjor konkludert med at barnehagen ikke driver i henhold til reglene i barnehageloven.

«Sett i sammenheng med tidligere forsøk på veiledning, gjennom forhåndsvarsler og pålegg om retting av ulovlige og uforsvarlige forhold ved virksomheten, konkluderer tilsynsmyndigheten utfra en helhetsvurdering at det ikke anses hensiktsmessig å gi ytterligere pålegg om retting om kritikkverdige forhold i Ørnahaugen barnehage. Tilsynsmyndigheten mener at de kritikkverdige forholdene er av et slikt omfang at det  kke kan rettes opp ved nye tiltak», heter det i vedtaket.

- Vi har alltid hatt veldig godt fornøyde foreldre. Dette har vært en god barnehage, med en fantastisk styrer. Men i dagens samfunn handler alt om paragrafer og lover, ikke barna, sier Bente Marie Svendsen Cizlak til barnehage.no.

Cizlak har vært barne- og ungdomsarbeider i barnehagen og snakker på vegne av sin mor, Turid Svendsen, som eide barnehagen.

Det var Bergens Tidende som omtalte saken først.

Avdekket flere avvik

Sist vår ble det kjent at Bergen kommune vurderte stenging av den snart 25 år gamle barnehagen.

Under et tilsyn sist vinter ble det avdekket flere avvik:

 • I en periode på tre måneder var det bare én ansatt som tok seg av ni barn i inntil fem timer daglig.
 • Temperaturen innendørs ble målt til 16 grader enkelte steder.
 • Ansatte hadde ikke god nok opplæring i førstehjelp.
 • Barnehagens lekeplassutstyr blir ikke kontrollert.
 • Pedagogisk plan og dokumentasjon manglet.
 • Ventilasjonsanlegget virket ikke.
 • Barnehagen hadde oljefylt varmeovn på lekearealet.
 • Grinden inn til kjøkkenet var ødelagt.
 • Dører manglet klemsikring.
 • Renhold og vedlikehold hadde noen mangler.

Barnehagen fikk frist til 1. mai med å lukke noen av avvikene, mens andre avvik måtte lukkes innen 15. mai.

- Ikke som forventet etter lovens krav

Leder for barnehageseksjonen i Bergen kommune, Marianne Boge, sier til barnehage.no at barnehagen fikk utsatt frist, men at de tiltakene som etter hvert ble lagt fram, ikke var tilstrekkelige.

Til Bergens Tidende sier Boge:

- Alle som har barn i barnehagen skal være sikre på at den drives i tråd med barnehageloven. Det er derfor vi gir offentlige tilskudd. Kvaliteten i Ørnehaugen var ikke som forventet i henhold til lovens krav. Årsplan var heller ikke kommet på plass etter at den nye styreren begynte.

- Fikk ikke en reell sjanse

Bente Marie Svendsen Cizlak innvender overfor barnehage.no at det har vært gjort veldig mye for å lukke avvikene.

- Men da vi ble uten styrer og måtte ansette en ny, burde hun fått en reell sjanse og tid til å få ting på plass. Man kan ikke vente at alt skal være klart på to måneder, sier hun.

- Kunne dere ikke ha klaget på vedtaket om stenging?

- Vi kunne ha klaget, men valgte å la være. Bergen kommune sendte ut skriv til alle foreldrene samtidig som vi fikk vedtaket. Dermed regnet vi med at foreldre uansett ville søke barna over i andre barnehager, sier Bente Marie Svendsen Cizlak.

- Forskjellsbehandling

Bergensavisen (BA) skrev tidligere denne uka at Bergen kommune for tre år siden satte i gang et arbeid med å se på tilstanden til alle byggene sine, blant annet en rekke barnehager. For Kalfarveien barnehage mente kommunen at rehabiliteringskostnadene ville beløpe seg til 31,3 millioner kroner.

Tilstandsrapporten fra 2015 avdekket store mangler, blant en luftkvalitet som blir karakterisert som svært dårlig.

Da Miljørettet helsevern i Bergen hadde tilsyn i Kalfarveien barnehage i september i år, kom det fram at ingenting var gjort for å bedre forholdene i løpet av disse tre årene.

«Avvikene er av en slik karakter at barnehagens tilstand ikke er helsemessig forsvarlig med dagens tilstand», heter det i en rapport fra Miljørettet helsevern.

Marie Svendsen Cizlak sier at hun og hennes mor er lei seg for at Ørnehaugen barnehage må stenge dørene.

- Men når jeg ser hvordan kommunens egne barnehager kan være uten at de blir stengt, blir jeg også litt forbannet. Dette er forskjellsbehandling, sier datteren til barnehagens eier.

Kommunen: Fikk ikke noe svar

Seksjonsleder for barnehage i Bergen kommune, Marianne Boge, avviser kritikken fra Ørnehaugen barnehage. Hun sier det ikke er korrekt at Bergen kommune sendte ut melding til foreldrene samtidig som barnehagen fikk vedtaket om stenging.

- Barnehagen fikk vedtaket om stenging. Så prøvde vi via telefon å kontakte både barnehagen, barnehagens eier og barnehagens advokat for å sikre oss at foreldrene ble ivaretatt i denne situasjonen. Da vi ikke fikk noe svar fra noen av disse, sendte vi ut informasjon til foreldrene om hvordan de skulle gå fram for å få nye barnehageplasser for sine barn, sier Marianne Boge.

- Så mener barnehagen at den nye styreren, som startet i jobben i august, burde fått mer tid på seg til å få orden i sysakene?

- Det kan de mene, men vi har gitt dem tid. Først sendte vi ut et varsel om stenging. Deretter ba barnehagen om utsatt frist. Det fikk de. Men da de så kom med tilbakemeldingen om hva de hadde gjort, kunne ikke vi se at det var tilstrekkelig for å si at avvikene var lukket, sier Marianne Boge.

- Er det uproblematisk at Bergen kommune går til stenging av en liten privat barnehage som en konsekvens av avvik, mens en kommunal barnehage, der det for tre år siden ble avdekket avvik av helsemessig karakter uten at noe er gjort, ikke er blitt stengt?

- Det kan jeg ikke kommentere. Det er ikke vi som har vært på tilsyn i den kommunale barnehagen. Mitt bord er å se til at barnehageloven blir fulgt, sier seksjonsleder Marianne Boge.

Barnehagepappa: - Merkbart bedre

Harald Haugan, som har hatt tre barn i Ørnehaugen barnehage, gir overfor Bergens Tidende uttrykk for at han ble litt overrasket da kommunen vedtok å stenge barnehagen.

- For det virket som om barnehagen hadde ordnet opp i det meste av det som ble kritisert, sier han.

- En del av funnene gikk på å utbedre rutiner og dokumentasjon. Da barnehagen fikk ny styrer i august, ble dette merkbart bedre. Men dokumentasjon var ikke noe stort savn for oss i en så liten og oversiktlig barnehage, sier Harald Haugen til Bergens Tidende.

 • Ørnehaugen barnehage var godkjent for 17 barn. Men på det tidspunktet barnehagen ble stengt, hadde den sju barn.
Powered by Labrador CMS