Roy Steffensen, leder av Utdannings- og forskningskomiteen.
Roy Steffensen, leder av Utdannings- og forskningskomiteen.

Frp om ny barnehagelov: – Lytt til sektorens innspill

Kommersialisering av barnehagesektoren sto på dagsordenen, men flere benyttet anledning til å snakke om regjeringens nye lovforslag.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag var det barnehagedebatt på Stortinget. Bjørnar Moxnes (R) hadde i sin interpellasjon stilt spørsmål om hva statsråden ville gjøre for å stanse kommersialiseringen av barnehagesektoren. 

I den forbindelse tok statsråd Trine Skei Grande opp nytt lovforslag, og at dette ville bli lagt fram i løpet av våren.

Det fikk lederen av Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, Roy Steffensen (Frp), til å be statsråden lytte til sektorens innspill og skrinlegge punktene som har mottatt mest kritikk. Han viste blant annet til forslaget om å gjøre endringer i barnehagenes pensjonstilskudd, uten å se på finansieringen av den private barnehagesektoren som helhet. Han ba også statsråden skrinlegge forslaget om at hver enkelt barnehage skal organiseres som eget rettssubjekt.

–  Fremskrittspartiet er opptatt av at det skal være mangfold av tjenester og tilbud i barnehagesektoren, og at suksessen med private barnehager skal fortsette. Men det vil være vanskelig for Frp å bli med på disse punktene. Hvis regjeringen ønsker flertall for sin nye lov, med støtte fra Frp, bør de lytte til sektoren, sa han.

LES OGSÅ: Trine Skei Grande om velferdsprofitører, pedagoger, barnehagelov og gratis kjernetid

Gammel debatt

Selv om det var kommersialisering av barnehagesektoren som var hovedtemaet for debatten, benyttet også andre representanter muligheten til å snakke om ny barnehagelov.

Martin Henriksen (Ap) oppsummerte det hele på følgende måte:

– Denne debatten om profitt har vi hatt mange ganger i Stortinget, og partiene mener stort sett det samme som før. Det vi venter på er at regjeringen skal komme med sitt forslag til lovendringer. Vi har ventet sommer, høst og vinter, og jeg håper vi ikke må vente vår og sommer igjen før man får noe på bordet fra regjeringen.

Henriksen var klar på at regjeringen burde hatt en ordentlig gjennomgang av finansieringssystemet.

– Og ikke stykkevis og delt, som vi har sett i lov-gjennomgangen de har hatt, sa han.

Fare for å legge ned

Han trakk også fram at man nå ser at private barnehager har brukt opp egenkapitalen og står i fare for å måtte legge ned. Henriksen påpekte videre at det ikke var Bjørnar Moxnes og Rødt som var den største trusselen for den private barnehagesektoren:

– Men regjeringen som nekter å betale regningen for sin egen bemanningsnorm. Jeg håper at regjeringen følger opp dette med at man må få på plass et lovmessig skille mellom kommersielle og ideelle barnehager, og at man får like krav til offentlige og private barnehager, at man får forkjøpsrett, sa han.

Marit Knutsdatter Strand (Sp) påpekte at de eneste som kom til å tjene på å gjøre barnehager til egne rettssubjekt var revisjonsbransjen og byråkrater.

– Økt rapportering til Basil, og økt transparens er en bedre løsning.

Også hun kom inn på foreslåtte kutt i pensjonstilskudd, og påpekte at Kunnskapsdepartementet selv har sagt, da dagens pensjonstilskudd ble fastslått, at det høye pensjonstilskuddet man hadde måtte sees i sammenheng med det lave kapitaltilskuddet barnehagene får.

– I sum vil endringen regjeringen foreslår kunne ramme nettopp dem man ønsker å beholde. Allerede nå er skredet av nedleggelser i gang. Det er de små private og ideelle barnehagene som forsvinner først, sa hun.

Powered by Labrador CMS