Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde.

Unnlot å melde om vold

Bergen kommunen vil granske en privat barnehage for å ha unnlatt å melde om vold i hjemmet.

Publisert Sist oppdatert

I tre år skal barnehagen ha unnlatt å melde fra om at tre søsken fortalte at de var utsatt for vold hjemme.

– Først da faren ble anmeldt for vold i november 2016 fikk barnevernet vite om barnehagens notater, skriver advokat Frode Træland i et brev til Bergen kommune i midten av desember.

Les hele saken i Bergensavisen (pluss-sak).

Træland er oppnevnt som setteverge for tre barn der far er mistenkt for vold mot barna Moren til barna skal ha status som vitne i den pågående straffesaken. Advokat Træland skriver at barna skal ha vært i avhør ved Barnehuset hvor de forklarte at de vedvarende var utsatt for vold.

Politianmeldelsen skal ha blitt gjort av barnevernstjenesten i november i fjor. Det Træland reagerer kraftig på er måten den private barnehagen de tre barna går og har gått i, har håndtert saken.

I brevet til kommunen kommer det frem at i forbindelse med melding til barnevernet nå i høst, oversendte barnehagen flere håndskrevne notater. Her kommer det frem at barna i barnehagen hadde sagt at de var utsatt for vold i hjemmet. Flere av notatene er gjort helt tilbake i 2013. Ifølge advokaten skal notatene ha gitt indikasjoner på alvorlig omsorgssvikt.

Advokaten mener dette er forsømmelse av opplysningsplikten. Etter advokatens mening har barnevernstjenesten så langt håndtert saken helt korrekt.

Kommunaldirektør for barnehage og skole i Bergen, Trine Samuelsberg, bekrefter at de har mottatt brevet fra advokat Frode Træland og har sendt varsel om tilsynsmøte til den aktuelle barnehagen. Hun er tydelig på at barnehagens meldeplikt til barnevernet er uavhengig av eierskap.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Barnehageloven § 22 om opplysningsplikt til barnevernstjenesten slår fast at barnehagepersonalet skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barnevernstjenestens side. Uten hinder av taushetsplikt skal barnehagepersonalet av eget tiltak gi opplysninger til barnevernstjenesten, når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. lov om barnevernstjenester § 4-10, § 4-11, § 4-12, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker, jf. samme lov § 4-24. Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av lov om barnevernstjenester, plikter barnehagepersonalet å gi slike opplysninger. Opplysninger skal normalt gis av styrer.

Kilde: Lovdata.

Powered by Labrador CMS