På en skala fra 1 til 5 (der 5 er best) gir studentene barnehagelærerutdanningene en score på 4,0, ifølge Studiebarometeret.
På en skala fra 1 til 5 (der 5 er best) gir studentene barnehagelærerutdanningene en score på 4,0, ifølge Studiebarometeret.

Studiebarometeret: Dette er barnehagelærerstudentene mest og minst fornøyd med

Barnehagelærerstudentene er litt under gjennomsnittlig tilfreds med studieprogrammene sine, ifølge Studiebarometeret 2018.

Publisert

Studiebarometeret er en nasjonal spørreundersøkelse som spør om studentenes oppfatninger om kvalitet i studieprogrammer ved norske høyskoler og universiteter.

Årets undersøkelse viser at gjennomsnittet for barnehagelærere på spørsmålet: «Alt i alt, hvor fornøyd er du med studieprogrammet du går på?», er 4,0.

Det er rett under det nasjonale snittet, som er på 4,1, skriver NOKUT.

(Skalaen går fra 1 til 5, der 5 indikerer høyest tilfredshet.)

Scorer hovedsakelig under gjennomsnittet

Brutt ned på ulike indekser (gjennomsnitt av flere spørsmål innen samme tema), ligger barnehagelærerutdanningene i hovedsak under det som er gjennomsnittet, skriver NOKUT.

Unntakene er arbeidslivsrelevans, hvor barnehagelærerstudentene har gitt sine studieprogrammer en score på 3,7 mot en nasjonal gjennomsnittscore på 3,4, og forventninger (fra faglig ansatte), der barnehagelærerutdanningene får en score på 3,8 mot den nasjonale gjennomsnittscoren på 3,7.

Barnehagelærerutdanningene får høyest score av studentene på spørsmål som har å gjøre med eksamen (3,9), i hvilken grad studieprogrammet er stimulerende og faglig utfordrende (3,8) og forventninger fra faglig ansatte (3,8). Minst fornøyd er barnehagelærerstudentene med muligheter for medvirkning (3,0) og tilbakemeldinger og veiledning (3,2).

Om Studiebarometeret

Studiebarometeret er en nasjonal spørreundersøkelse som blir sendt ut til over 60 000 studenter hver høst.

Undersøkelsen spør om studentenes oppfatninger om kvalitet i studieprogrammer ved norske høyskoler og universiteter.

Årets undersøkelse inneholder svarene fra mer enn 30 000 studenter. Dette er en svarprosent på 48,3 prosent av studentene.

Undersøkelsen gjennomføres hvert år med 2. og 5. års-studenter fra alle norske universiteter og høyskoler. Det er sjette gang undersøkelsen gjennomføres.

(Kilde: nokut.no)

Barnehagelærerstudentene er også rett under gjennomsnittlig tilfreds med praksisen, sammenliknet med alle studieprogrammer som er registrert med praksis.

Se Studiebarometeret for barnehagelærerstudentene her.

Mindre tid brukt på egenstudier - mer tid brukt på organisert læring

Heltidsstudenter oppgir at de i snitt bruker 34,5 timer i uka på studiene.

På odontologi (tannlegestudiet) bruker studentene nesten dobbelt så mye tid på studiene (47,7 timer) som sosiologistudentene (25,2 timer), ifølge studentenes egne anslag, skriver NTB.

Barnehagelærerstudentene ligger under det nasjonale gjennomsnittet på 34,5 timer per uke, med en total faglig tidsbruk på 30,1 timer.

Tid brukt på organiserte læringsaktiviteter per uke ligger derimot over gjennomsnittet blant barnehagelærerutdanningene. I snitt brukte en heltids barnehagelærerstudent 20,7 timer per uke på organiserte læringsaktiviteter i 2018. Gjennomsnittet lå på 16,2 timer.

Tid brukt på egenstudier ligger godt under det nasjonale gjennomsnittet. I snitt brukte barnehagelærerstudentene 11,2 timer på egenstudier i 2018, mens heltidsstudenter i snitt brukte 18,8 timer i uka på egenstudier.

Generelt høy tilfredshet

I år som tidligere år, er hovedbildet at studentene er godt tilfredse med utdanningen sin. Men det er til dels store variasjoner mellom studieprogram, skriver NOKUT.

Ifølge Studiebarometeret skiller politiutdanningene seg ut med høyest overordnet tilfredshet blant studentene (4,6), med utdanningene innenfor blant annet matematikk/statistikk, fysikk, rettsvitenskap, sivilingeniør og medisin rett bak.

I den andre enden finner vi grunnskoleutdanningene, der studentene er minst tilfredse (3,7). Også samfunnsøkonomi- (3,8), farmasi- (3,8) og lektorutdanningene (3,9) kommer forholdsvis dårlig ut i Studiebarometeret.

Powered by Labrador CMS