Har testet ut hvordan det er å jobbe i barnehage: F.v: Mathilde Menkerud Sagbakken (16), Øyvind Bryhn Pettersen (16) og Sofie Rønningen Kleven (17).
Har testet ut hvordan det er å jobbe i barnehage: F.v: Mathilde Menkerud Sagbakken (16), Øyvind Bryhn Pettersen (16) og Sofie Rønningen Kleven (17).

Går nye veier for å rekruttere til barnehagene

Det siste halvåret har førsteklassinger fra Lillehammer videregående skole fått muligheten til å teste ut barnehageyrket gjennom prosjektet «Prøv et yrke i 40 timer».

Publisert Sist oppdatert

Øyvind Bryhn Pettersen (16), Mathilde Menkerud Sagbakken (16) og Sofie Rønningen Kleven (17) er tre ev fem videregåendeelever som denne våren har fått et innblikk i hvordan det er å jobbe i barnehage.

Timene de har tilbrakt sammen med barna og de ansatte i Lundgaardsløkka Barnehage har vært både morsomme og lærerike, forteller ungdommene.

– Jeg fikk sett innsiden av et yrke som mange kanskje tror er litt ensidig. Hver gang man er i barnehagen er det noe nytt. Det er nye situasjoner, problemer og krangler, sier Mathilde.

Muligheten til å få en litt annerledes jobberfaring gjorde tilbudet om deltidsjobb i barnehage spesielt attraktivt for ungdommene.

– Det er spennende å prøve andre yrker enn for eksempel å stå og selge is i en fornøyelsespark, forteller elevene.

Pilotprosjekt

«Prøv et yrke i 40 timer» gir ungdom mellom 16 og 18 år muligheten til å prøve seg som barnehageansatte. De får utdelt en veileder i barnehagen og avtaler med denne når de skal jobbe de 40 timene. I løpet av perioden tjener de cirka 5000 kroner.

Hjernen bak rekrutteringsprosjektet er Jennie Furulund som er styrer i Lundgaardsløkka Barnehage. Hun tror prosjektet kan bidra til å heve statusen til barnehageyrkene.

– Jeg tror på praktisk rekruttering. Det er en grunn til at vi sliter med å få kvalifiserte folk til barnehagene. Jeg mener at vi må heve statusen ved å vise hva vi driver med. Hvis ikke vi kan selge yrket, hvem skal da gjøre det? sier hun.

I dag mangler norske barnehager rundt 4000 barnehagelærere. Håpet til Furulund er at ungdommene som deltar i prosjektet skal velge barnehagelærerutdanningen, eller inspirere andre til å gjøre det.

– Vi ønsker å gi dem en god opplevelse slik at de snakker positivt om barnehagen. Vi vil at de skal få kjenne på at denne jobben virkelig gir mening, at det er en artig jobb hvor man får brukt seg selv, og vise at de som jobber i barnehagen har masse kompetanse. Målet er at de skal bli trigget til å ta en utdanning innen dette feltet. Dersom elevene ikke velger å bli barnehagelærere så er de likevel positive til barnehagen og prater varmt om yrket. Dette kan hjelpe andre til å få øynene opp, sier Furulund.

– Det er mange jobber man kan ha som ung som ikke er like meningsfulle. Her får man faktisk noe man kan dra med seg videre; kommunikasjon med unger, samarbeid, være tilstede, legger hun til.

Jentenes tur

I 2009 startet Furulund et lignende rekrutteringsprosjekt kalt «Lekeressurs», hvor ungdomsskolegutter får muligheten til å teste ut hvordan det er å jobbe i barnehage. Prosjektet støttes av Fylkesmannen i Oppland og er ment som et tiltak for å rekruttere flere menn til barnehageyrkene. Siden oppstart har over 190 gutter på Lillehammer deltatt i prosjektet, og flere andre kommuner har tatt i bruk modellen.

«Lekeressurs» har så langt vært en suksess. I en fersk undersøkelse svarer over halvparten av deltakerne at de kan tenke seg å jobbe i barnehage senere.

– Vi har drevet med dette i seks år med gode resultater. Etter hvert lurte Fylkesmannen på om jeg hadde tenkt på muligheten for å utvikle det videre mot videregående. Jeg hadde allerede tenkt på jentene, for vi trenger jo dem også. Når de ville gi meg mer midler til å utvikle en videregåendemodell ble jeg veldig glad, sier Furulund, som synes det er viktig og også la jentene få slippe til.

Styreren i Lundgaardsløkka Barnehage håper nå at «Prøv et yrke»-prosjektet skal vokse seg like stort som «Lekeressurs».

– Nå kjørte vi en pilot i en klasse med 27 elever. Vi holdt en presentasjon for dem og fikk fem søknader. Fra høsten håper vi å kunne nå ut til flere klasser. Vi skal også ha en helsidesannonse i lokalavisen slik at ungdommer mellom 16 og 18 år kan søke, sier Furulund.

 

Nyttig erfaring

Ungdommene som ønsker å delta i prosjektet er nødt til å sende inn CV og søknad. Aktuelle kandidater blir deretter kalt inn til jobbintervju.

Jostein Wahl er lektor ved Lillehammer videregående og underviser blant annet i samfunnsfag på VG1. Han har vært en viktig samarbeidspartner for Furulund i prosjektet og mener elevene som deltar i «Prøv et yrke i 40 timer» får mange nyttige erfaringer.

– Du får trening i å skrive søknadsbrev og CV, og i å komme på intervju. Du får også praktisk forståelse av arbeids- og næringsliv, som er et av de viktige områdene i samfunnsfag på VG1, sier Wahl.

– Her er du med i et prosjekt hvor du kanskje får litt mer ansvar og andre utfordringer enn en 16-åring ville fått i en ordinær sommerjobb. Det er sjelden at så unge mennesker får denne typen arbeidsoppgaver, legger han til.

De tre elevene fra Lillehammer videregående mener det er nyttig å ha en slik arbeidserfaring på CV-en.

– Jeg har vært på intervju etterpå og da har det kommet godt med at jeg har jobbet i barnehage. De synes det var veldig positivt, forteller Sofie. Hun mener deltidsjobben i barnehagen blant annet har gjort henne til en bedre problemløser og leder.

En ressurs

Jennie Furulund er strålende fornøyd med innsatsen til ungdommene som har jobbet hos dem denne våren. Ifølge henne har elevene vært en ressurs for barnehagen.

– De er kjempestore forbilder for barna.

– Jeg kan med hånden på hjertet si at det er bra for barna at vi får dem inn. Det er bra for oss andre voksne også. Det beriker barnehagen, sier hun.

Øyvind, Mathilde og Sofie stortrivdes i Lundgaardsløkka Barnehage og føler de ble godt kjent med barna i løpet av tiden de var der.

– Det beste er når du kommer til barnehagen og alle barna kommer løpende til gjerdet for å spørre om du skal være der eller ikke, forteller Sofie.

Ungdommene er foreløpig usikre på om det blir noen barnehagelærerutdanning på dem i fremtiden. De 40 timene har imidlertid gitt mersmak, og jentene kan gjerne tenke seg en deltids- eller sommerjobb i en barnehage ved en senere anledning. Elevene anbefaler også andre ungdommer å delta i prosjektet dersom de får muligheten.

– Det er et veldig fint prosjekt. Jeg er glad jeg fikk være med på det, sier Øyvind.

Powered by Labrador CMS