Universitetsrektor Hanne Solheim Hansen er fornøyd med tildelingen.
Universitetsrektor Hanne Solheim Hansen er fornøyd med tildelingen.

Får 60 millioner kroner til Nesna-satsing

Regjeringen har bestemt at Nord universitet får 60 millioner kroner ekstra for å dekke merkostnadene ved å reetablere og bygge opp lærer- og barnehagelærerutdannningene på Nesna.

Publisert Sist oppdatert

Det framgår av en pressemelding sendt ut av Kunnskapsdepartementet torsdag.

– Dette gir Nord universitet både et godt økonomisk grunnlag for satsingen på Nesna, og et godt grunnlag for å skape et attraktivt utdanningstilbud allerede fra høsten. På lengre sikt jobber vi også med å utvide til andre tilbud for at Helgeland og regionen skal får bedre tilgang til den kompetansen som trengs, sier Ola Borten Moe (Sp).

Pengene skal brukes til blant annet å dekke husleie, annen infrastruktur og ekstrakostnader til personell. Universitetet legger opp til at hovedregelen skal være at utdanningene som tilbys på Nesna, skal dekkes av faglig ansatte med Nesna som arbeidssted.

20 vitenskapelige stillinger

Rektor Hanne Solheim Hansen sier at man ved Nord universitet er fornøyde med at regjeringen gir tilslutning til planene universitet har presentert for reetableringen av barnehage- og grunnskolelærerutdanningene.

– Vi har levert et nøkternt kostnadsoverslag som blant annet er basert på at vi skal styrke den faglige staben på Nesna med cirka 20 vitenskapelige stillinger i tillegg til flere administrative stillinger, uttaler hun i meldingen.

Solheim Hansen understreker at det nå er viktig at alle gode krefter på Helgeland bidrar sammen med universitetet i arbeidet med å rekruttere studenter til studiene.

Styrker samskipnaden også

I tillegg til de ekstra midlene til universitetet, får studentsamskipnaden Studentinord 4 millioner kroner ekstra for å tilby et godt velferdstilbud på Nesna.

– Nord universitet og kommunene på Helgeland jobber aktivt for å trekke til seg søkere til lærer- og barnehagelærerutdanningen på Nesna. Et godt lokalt samarbeid er avgjørende for å lykkes. I tillegg til et godt faglig tilbud er studenter opptatt av velferdstilbudet der de skal studere. De fire millionene til samskipnaden kan blant annet brukes på studentboliger, kantinedrift og rådgivningstjeneste, sier Borten Moe.

Powered by Labrador CMS