(Innlegget sto på trykk i Stavanger Aftenblad tirsdag 13. mars)