Hektneråsen FUS barnehage i Fjerdingby har lest og dramatisert eventyr i anledning Barnehagedagen 2016. Trollet skal lære seg og danse enten det vil eller ikke.

Barnehagedagen 2016: – Les høyt for oss!

– Les høyt for oss! er slagordet for Barnehagedagen 2016 som utfolder seg i mange av landets barnehager nettopp i dag. Hvordan markerer du dagen?

Publisert Sist oppdatert

– Å lese for og med barna er viktig for all videre læring, og det styrker relasjonene mellom barnet og den voksne, sier FUB-leder Marie Skinstad-Jansen.

En av barnehagens kjerneområder er å støtte barns språkutvikling. Det er mange forventninger til barnehagens arbeid på dette området. Regjeringen har varslet at barnehagens arbeid med språk vil få stor plass i ny stortingsmelding som ventes våren 2016.

Derfor leses det litt ekstra i landet i dag. Blant annet i Hektneråsen FUS barnehage i Fjerdingby i Rælingen kommune. Der har de lest mange eventyr den siste tiden, og jobbet med dem på ulike vis.

Syngende bukker og troll

– Vi har lest og jobbet med ulike eventyr den siste tiden. Ett av disse er "Bukkene bruse", og i dag på barnehagedagen har noen av de voksne dramatisert eventyret for barna, sier daglig leder Jeanette Sjetne.

I dramatiseringen fikk barna møte den lille syngende bukken, den mellomste dansende bukken, den store lekne bukken og selvsagt trollet.

– Eventyret handlet om bukkene som ville ha med trollet å synge, danse og leke, men trollet visste jo ikke hvordan man leker. Heldigvis lærte han seg å leke og fortellingen endte opp med at trollet og bukkene dro til seters og lekte, sang og danset sammen. Kanskje de leker ennå? spør Sjetne.

Lesing er bra for ordforrådet

I år samarbeider Barnehagedagen også med Lesesenteret. Senteret har god kompetanse om barns leseutvikling, og lager ressurser som blant annet barnehagene kan jobbe med.

– Å bli lest for og med i barnehagen spiller inn på ordforrådet, formidlingsevnen, felles kulturell referanseramme og det vekker også et behov hos barnet for å lese flere gode bøker, sier Trude Hole fra Lesesenteret.

Bukkene Bruse var også tema da kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen besøkte Fritdjovsgate barnehage på Barnehagedagen.

Celebert besøk

I flere uker hadde de største barna på avdeling Knausen forberedt seg og diskutert hva som er best med bøker og lesing. De hadde også laget tankekart som til slutt ble en flott plakat med de beste lesetips som ministeren skulle få.

Men først var det sang og miming til Bukkene Bruse da sjefen over alle barnehagene kom inn porten. Her gikk tre bukkehornsluer på omgang blant barna mens de mimet, sang og hilste på den blide gjesten. Så ble han guidet videre inn i bygget.

– Har dere jobber med begreper? spurte Røe Isaksen, hvorpå de pedagogiske lederne spratt opp og hentet frem bokser med tegninger der ord, uttrykk og fakta beskrev det som var tegnet.

En maur for eksempel. Da var Alfred kjapt ute med sin assosiasjon:

– Jeg har blitt bitt av en maur i Rauland.

Vant forfatter

– Å lære språk er viktig for alt barna skal lære senere i livet. Men jeg mener at foreldrene først og fremst skal tenke at bøker er hyggelig, sa kunnskapsministeren.

Selv leste han høyt fra boka ”Bukkene Bruse vender tilbake” for barna – bøker de har jobbet mye med i det siste.

På Barnehagedagen ble det også trukket en vinner fra alle de drøyt 2.300 barnehagene som har bestilt materiell til årets markering. Vinneren ble Sandvedhaugen barnehage i Sandnes. Premien er besøk av forfatter Bjørn F. Rørvik som blant annet har skrevet Bukkene Bruse-bøkene.

– Vi gratulerer barnehagen, og synes det er flott at så mange i år har bestilt og brukt materiellet vårt! Det er bra at barnehagene får viste frem hva de jobber med i det daglige, og vi foreldre setter stor pris på å få en slik mulighet til å bli involvert, sier FUB-leder Marie Skinstad-Jansen.

Gode språkmodeller

I Granåslia barnehage i Trondheim er språk alltid et aktuelt tema. Derfor var årets tema for Barnehagedagen, midt i blinken.

– Det gir språklige ferdigheter som er viktig for kommunikasjon og for utviklingen av vennskap og deltagelse av lek, som igjen gir barna sosial kompetanse. Vi har vennskap som satsningsområde, og derav fokus på språk og sosial kompetanse, sier speialpedagog Margareth Nordbøe Brøndbo.

– Vi er opptatt av at ansatte skal være gode språkmodeller og benevne og bekrefte for barna. Språkutviklende samtaler skjer gjennom alle aktiviteter i vår barnehagehverdag.

Delte dagen i stor og liten

De ansatte i Granåslia anser derfor høytlesing som en svært viktig del i arbeidet med å hjelpe barna i en god språkutvikling. Den siste måneden har alle ansatte gjennomført forskjellige oppgaver og aktiviteter med fokus på språk, som ble vist fram på utstilling for foreldrene i barnehagen på selveste Barnehagedagen, sammen med bilder og film fra aktiviteter som ble gjennomført på selve dagen i dag.

– Dagen i dag delte vi i to. De minste i barnehagen hadde stasjoner på formiddagen, mens de største hadde på ettermiddagen, sier Brøndbo.

Stasjonene var:

  • Dramatisere eventyr
  • Dagens ord
  • Språkgruppe
  • Bokstavlek
  • Bokbad
  • Lage bok, tekstskaping

Leken det viktigste

– Så hadde vi besøk av bibliotekar Mari som leste bøker og viste bilder på storskjerm, før politiker Eirik Schrøder (leder i Oppvekstkomiteen) kom på besøk og leste bok. Vi hadde valgt ut boka "Kunsten å møte en bjørn" som handler om mobbing, sier Brøndbo.

Etter at han hadde lest fikk barna stille han spørsmål også overrakte de ei bok de hadde laget. Den var full av spørsmål og tanker omkring det å gå i barnehage.

– Det var viktig for oss å vise politikeren hvordan vi jobber med språk i vår barnehage og han var interessert med rundt på en omvisning i barnehagen. Han var enig med barna i at leken var det viktigste i barnehagen og at det var gode, trygge voksne sammen med dem, avslutter Brøndbo.

Hvordan har din barnehage markert dagen? Del gjerne i kommentarfeltet under og send gjerne bilder til red@barnehage.no.

Powered by Labrador CMS