DEBATT

– Som mamma er jeg bekymret for hva disse kuttene vil si for mine barns trygge, gode barnehagehverdag, skriver Trine Grimstvedt, som har barn i privat barnehage.
– Som mamma er jeg bekymret for hva disse kuttene vil si for mine barns trygge, gode barnehagehverdag, skriver Trine Grimstvedt, som har barn i privat barnehage.

Når barna blir ofrene

– Som mamma til barn i privat barnehage kjenner jeg det er mitt ansvar å si tydelig ifra om hva konsekvensene blir for oss og mange andre familier, skriver innleggsforfatteren.

Publisert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

I statsbudsjettet for 2022 er det fremmet forslag om nedjustering i både pensjonstilskudd og kapitaltilskudd til private barnehager. Endelig vedtak fattes før jul, og som mamma til barn i privat barnehage kjenner jeg det er mitt ansvar å si tydelig ifra om hva konsekvensene blir for oss og mange andre familier.

Det er 5620 barnehager i Norge, og godt over halvparten av disse er private barnehager. Med andre ord vil disse kuttene gå utover veldig mange barnehagedrifter, barnehageansatte, familier og ikke minst barn!

For hva kan disse kuttene føre til i praksis?

  • Kutt i vikarbruk
  • Kutt i leker og utstyr
  • Kutt i kompetanseheving
  • Kutt i vedlikehold
  • Vurdere kostnader ved nyansettelser knyttet til ansiennitet, kompetanse og lignende.
  • Kutt i turer og aktiviteter for barna
  • Gå med underskudd, men bruke oppsparte midler
  • Vurdere salg av barnehagen
  • Vurdere nedleggelse av barnehagen

Som mamma er jeg bekymret for hva disse kuttene vil si for mine barns trygge, gode barnehagehverdag. Hvordan vil hverdagen bli i en barnehage med et stort økonomisk press, overarbeidede ansatte på grunn av manglende midler til vikarer ved sykdom, manglende midler til å utvikle konsept og gi ansatte økt kompetanse.

Vår fine, velfungerende barnehage står i fare for å gå ad undas og hvem gagner det?

I verste fall blir vi som familie tvunget til å finne en annen barnehage med større avstand til hjemmet vårt fordi barnehagen vi er så glade i ikke eksisterer lengre. Og vi er ikke alene! Dette kan bli virkeligheten for veldig mange barnefamilier i Norge om regjeringen vedtar å kutte ned på tilskuddet til private barnehager.

Dette handler ikke om å være for eller imot privatisering av institusjoner i samfunnet. Dette handler om å ivareta velfungerende institusjoner som alle har det samme grunnleggende målet, nemlig gi barn en trygg, god og utviklende barnehagehverdag.

«Likhet, frihet og solidaritet», sier Arbeiderpartiet. Bullshit, sier jeg!

Disse kuttene vil ramme veldig mange barn og jeg forstår virkelig ikke hvorfor velfungerende barnehager skal nedprioriteres! År etter år viser Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse at foreldrene til barn i private barnehager er hakket mer fornøyde enn de i kommunale barnehager. Men i stedet for å applaudere de for den gode jobben de gjør for så mange barn, skal de heller settes i en vanskelig økonomisk situasjon og kvaliteten på barnehagetilbudet reduseres. Hvor er logikken?

Onsdag 24. november deltok mange barnehageansatte på en nasjonal aksjon mot regjeringens forslag til kutt. Jeg og min familie stiller oss bak og gir vår fulle støtte til aksjonen! Vi heier på likebehandling av barnehagebarn i dette landet!

#levebarnehagene

Powered by Labrador CMS