Skjermknips fra videoopptaket av møtet hvor Vegard Frøseth Fenes (Sp) fikk flertall for sitt forslag om oppheving.

Trondheim dropper kutt i tilskudd etter streik

Ville legge saken død. Det ga 40 minutter lang debatt.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag ble fjorårets streik i private barnehager nok en gang tema i Trondheims formannskap. Det melder lokalavisa Nidaros, som klokket inn den påfølgende debatten til 39 minutter og 28 sekunder.

Kommunen, som høsten 2022 var styrt av et rødgrønt politisk flertall, var blant et knippe som gjennom hver sine lokale vedtak åpnet for tilbakeholdelse av tilskudd til streikerammede barnehager.

Begrunnet med at barnehagene ikke skulle ha økonomisk fordel av at ansatte streiket. Grepet ble beskrevet som uvanlig fra forskerhold, og det møtte motbør.

For Trondheims del var Statsforvalteren koblet inn, men denne konkluderte ifølge Nidaros med at vedtaket ikke var endelig nok til at hjemmelsgrunnlaget kunne vurderes.

Ikke helt på greip

Det var kommunedirektøren som nå brakte temaet på banen igjen, ved å be om presisering av vedtaket fra 2022, som administrasjonen etter lokalavisas beskrivelse «opplevde at ikke hang helt på greip».

– Dette kom opp som følge av en streik i private barnehager. Dermed kunne det skapes et inntrykk av at dette var litt politisk motivert, sa Vegard Førseth Fenes (Sp), da han i formannskapet tirsdag presenterte forslag om å skrote hele vedtaket.

Noe det nye blågrønne styret i Trondheim, med støtte fra Frp, sikret at ble utfallet denne gang. Formannskapsvedtaket fra desember 2022 ble altså opphevet.

– Nå ønsker vi å legge saken død, og vi gir barnehagene ro til å drive med sin kjernevirksomhet og bruke sin tid på barnas beste, forklarte Fenes som også forrige gang saken var oppe, stemte mot avkortning.

Erling Moe (V) påpekte at SV og Ap i utgangspunktet hadde tvunget igjennom et vedtak på sviktende hjemmelsgrunnlag, mot kommunedirektørens innstilling.

Skjermknips fra tirsdagens formannsskapsmøte.

Likebehandling?

Fra rødgrønt hold holdt man fast ved ønsket om å trekke tilbake lønnsmidler.

Både Roar Aas (Ap) og Mona Berger (SV) brukte prinsippet om likebehandling som begrunnelse i sin argumentasjon.

– Vi tenker vel også i Ap at dette er politisk motivert. Det høres ut som at man er enige om at når de offentlige barnehagene sparer penger på grunn av en streik, så skal de sparte pengene gå tilbake til oppvekstfeltet. Mens når de private sparer så skal penger ikke holdes tilbake, men betales ut til private barnehager, sa Aas.

Premisset ble ikke godtatt.

– Likebehandling er ikke saken her, sa Majen Helen Sævik (Krf).

– Hvis det er riktig å trekke private barnehager for lønnsmidler i streik, må den offentlige motsatsen til det være at staten trekker kommunen for midler fordi kommunen har lavere lønnsutgifter. Det er det ingen som foreslår. Jeg har ikke inntrykk av at noen mener det heller, sa Elin Marie Andreassen (Frp).

Powered by Labrador CMS