Felles mål: Direktør for interressepolitikk i KS, Helge Eide, og administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.
Felles mål: Direktør for interressepolitikk i KS, Helge Eide, og administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

Står sammen om tidenes satsing for de sårbare barna

I mai lanserte PBL storsatsingen Barnas verneombud sammen med Stine Sofies Stiftelse. Nå går KS inn i samarbeidet.

Publisert

PBL og KS har et felles mål om at alle barnehager skal bidra til at barn får en god start på livet. Dessverre har ikke alle barn gode nok kår, og blant disse finner vi de mest sårbare barna. Ansatte i landets barnehager er i en unik posisjon til å gjøre en forskjell. Med god kompetanse hos de ansatte er mulighetene til å gi disse utsatte barna hjelpen de har krav på, og trenger på et tidlig tidspunkt, heter det i et felles opprop fra PBL og KS. 

– Vold og overgrep mot barn er et av våre største samfunnsproblem. For mange starter overgrep i barnehagealder. Tidlig innsats er avgjørende for å få stanset dette så tidlig som mulig, og her har barnehagene en veldig viktig rolle, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL (Private barnehagers landsforbund).

Satsingen på Barnas verneombud ble lansert under PBLs landsmøte i mai. 

Målet på kort sikt er at alle PBLs medlemsbarnehager skal få en ansatt som får en ekstra kompetanseheving for å kunne se de sårbare barna. De skal bli trygge på å snakke om, se og avdekke vold og overgrep mot barn. Og ikke minst skal den ansatte være en ressursperson i barnehagen, for barna, kolleger og foreldrene, kommer det fram i en tidligere artikkel på barnehage.no.

– Nesten alle barn går nå i barnehage før de begynner på skolen. Det gir oss i sektoren et stort ansvar, og muligheten til å hjelpe utsatte barn. Mange kommuner og barnehager jobber allerede godt med å forebygge og avdekke vold og overgrep, men sammen vil vi nå bidra til å gjøre barnehagene enda bedre, sier Lindboe om samarbeidet, og legger til: 

– Vi er utrolig glade for at KS er med på laget og for at vi nå skal jobbe sammen for sårbare barn. Dette gir hele satsingen større kraft og vil gjøre det enklere å nå ut til hele sektoren. Det som betyr noe her er barna og at vi er i stand til å se og hjelpe hvert enkelt barn som kan være utsatt for noe som ikke er greit.

Starter pilot

LANSERES MED FROKOSTSEMINAR

Samarbeidet mellom PBL og KS for de sårbare barna lanseres med et frokostmøte på Felix konferansesenter på Aker brygge fredag 17. januar. 

Dit kommer blant andre Anne Lindboe og styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, for å presentere samarbeidet og fortelle om veien videre, 

Stine Sofies Stiftelse ved Ada Sofie Austegard og Erik Osavik skal presentere barnehagepakken. 

Redd Barna og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress skal snakke om vold i nære relasjoner. 

Janne Røer-Skaara fra pilotbarnehagen Framsyn i Lillesand kommune skal snakke om kommunen som partner. 

I år settes det i gang en pilot i tre områder; Agder, samt Asker og Bodø kommuner. Der inkluderes både private og komunale barnehager. Piloten tar for seg området vold og overgrep mot barn, og Stine Sofies Stiftelse er innholdsleverandør med sin barnehagepakke. I 2021 er ambisjonen et tilbud til alle barnehager i hele landet. 

– PBL skal ha heder for å gjøre jobben i dette prosjektet. De kom til oss, og vi synes det er et positivt og prisverdig initiativ. Det er behov for kompetanseheving på dette området i barnehagesektoren, sier direktør for interessepolitikk i KS, Helge Eide. 

Han understreker samtidig at det er mange som har svært god kompetanse på området - og at ivaretakelse av de sårbare barna er en viktig del av barnehagens ansvarsområder. 

– Det å styrke kompetansen blir et hjelpemiddel for å løse jobben man har i utgangspunktet. Dette er utelukkende positivt, og til det beste for barna. 

Alle barn skal bli sett

Samarbeidet innebærer at vi oppfordrer kommunene til å være med i dette arbeidet, som vil øke kompetansen hos barnehagene uten at de påføres ekstra plikter og kostnader ut over de rammene de allerede har, heter det i uttalelsen fra PBL og KS. 

– I første omgang handler samarbeidet om å oppfordre kommunene til å delta i arbeidet. Så vil vi snakke med PBL om veien videre, sier Eide, som fortsetter: 

– KS og PBL har ulike roller, noe som vil bety at vi har ulikt syn på enkelte saker. Men helt grunnleggende er begge organisasjonene opptatt av å kunne gi et best mulig tilbud i sine barnehager. Det er det viktigste samfunnsoppdraget, og vi lykkes ikke som samfunn om vi ikke klarer å samarbeide om denne viktige jobben. 

Eide er klar på hva ambisjonen med å være en del av satsingen er: 

– Ambisjonen er at hvert eneste barn skal bli sett og møtt i barnehagen med det de har behov for, og at ingen blir oversett. Tanken med å gå inn i dette samarbeidet er å bidra til å styrke dette. Men så er det også viktig for KS å understreke at dette er noe kommunene er opptatt av; blant annet gjennom vedtatte oppvekstplaner og at det er mye god kompetanse på feltet ute i kommunene. Men dette samarbeidet kan bidra til å gi barna et enda bedre fundament. 

Powered by Labrador CMS