Fra venstre prosjektleder Espen Kristensen i PBL, Trude Rønning, leder av voldsavsnittet ved Nordland politidistrikt i Bodø, Ane Sætrum, psykolog ved Statens Barnehus i Nordland, Oddbjørg Edvardsen, førsteamanuensis ved Politihøyskolen i Bodø, Christian Didriksen, juridisk rådgiver i PBL og utviklingsleder Kari Vold Jensen i PBL lanserte i dag Barnas verneombud som et digitalt opplæringsprogram under BVO-dagene i Oslo kongressenter.
Fra venstre prosjektleder Espen Kristensen i PBL, Trude Rønning, leder av voldsavsnittet ved Nordland politidistrikt i Bodø, Ane Sætrum, psykolog ved Statens Barnehus i Nordland, Oddbjørg Edvardsen, førsteamanuensis ved Politihøyskolen i Bodø, Christian Didriksen, juridisk rådgiver i PBL og utviklingsleder Kari Vold Jensen i PBL lanserte i dag Barnas verneombud som et digitalt opplæringsprogram under BVO-dagene i Oslo kongressenter.

Har brukt flere år på å samle kunnskap om vold og overgrep

I dag ble Barnas verneombud i form av et nettbasert opplæringsprogram for barnehageansatte om vold og overgrep mot barn, lansert foran rundt 800 tilhørere under BVO-dagene i Oslo.

Publisert Sist oppdatert

Programmet får skryt av kunnskapsminister Tonje Brenna, som åpnet BVO-dagene - og oppfordret tilhørerne om å ta det i bruk.

- Jeg vet at alle dere som jobber i barnehage, og som jobber med barn, brenner for barns rettigheter. Og dere har et helt spesielt hjerte for de sårbare barna, de som ikke alltid har det så bra hjemme, og som er utsatt for vold, omsorgssvikt og overgrep. Nå får dere nye verktøy i verktøykassa, med nytt opplæringsmateriell. Bruk det så godt dere kan! Spre det til kollegene deres slik at dere sammen med mange andre blir en som ser, og dermed også blir barnas verneombud.

Opplæringsprogrammet er utviklet med hjelp av midler tildelt fra revidert Statsbudsjett i 2021, og skal gi barnehageansatte kunnskap og kompetanse om vold, omsorgssvikt og seksuelle overgrep, med viktige moduler innenfor blant annet barnesyn, tegn og signaler, traumeforståelse, avvergingsplikten, barnesamtaler og kultursensitivitet. Opplæringsprogrammet er utviklet av PBL sammen med ressurser fra de fremste kompetansemiljøene på området, som Statens barnehus, Politi, Politihøyskolen og Krisesenteret i Salten.

Utviklingsleder Kari Vold Jensen i PBL har jobbet med Barnas verneombud siden starten.
Utviklingsleder Kari Vold Jensen i PBL har jobbet med Barnas verneombud siden starten.

I dag ble programmet lansert - her finner du det.

Tett på

- Hvem er tettest på de sårbare barna? Hvem utenom de foresatte kjenner barna våre best fra de er ett år og til de starter på skolen? Det er dere. Det er dere som er førstelinjen til å oppdage om et barn strever, sa utviklingsleder Kari Vold Jensen i PBL til de rundt 500 oppmøtte i Oslo kongressenter, og de rundt 300 som fulgte BVO-dagene digitalt.

Arbeidsgruppa

  • Oddbjørg Edvardsen – førsteamanuensis ved Politihøyskolen i Bodø
  • Trude Rønning – leder av voldsavsnittet ved Nordland politidistrikt i Bodø
  • Ane Sætrum – psykolog ved Statens Barnehus i Nordland
  • Wanja Sæther – leder av Krisesenteret i Salten
  • Espen Kristensen – PBL prosjektleder
  • Kari Vold Jensen – PBL utviklingsleder

I dag og i morgen er de samlet for å få nyttig kunnskap om vold, overgrep og omsorgssvikt mot barn.

Jensen har jobbet med utviklingen av Barnas verneombud helt siden 2018, og forteller om en lang og lærerik prosess.

- Det finnes vanvittig mye god kunnskap her i landet om omsorgssvikt, vold og overgrep. Det finnes mye forskning, det finnes gode programmer, filmer, tv-produksjoner og massevis av gode fagfolk.

Hun fortalte litt om bakgrunnen for Barnas verneombud - og hvorfor satsingen nå er digital.

- Spørsmålet vi stilte oss i 2018 var: Har barnehagene de verktøyene de trenger for å oppdage og hjelpe de sårbare barna? Er barnehageansatte trygge på hvordan de handler når magefølelsen sier at barn utsettes for straffbare handlinger som vold og overgrep?

Svaret var et klart nei, viste en undersøkelse. Veldig mange manglet kunnskap, handlingskompetanse, og de manglet trening på hvordan disse sakene skulle håndteres. Året etter vedtok landsmøtet i PBL å satse på Barnas verneombud, med mål om å øke kompetansen om vold og overgrep mot barn i alle landets barnehager.

Siden da har det blitt gjort mye arbeid. Det ble blant annet gjennomført en pilot i over 200 barnehager i samarbeid med Stine Sofies Stiftelse, med Stine Sofie barnehagepakke og fysiske samlinger.

- Pandemitiden lærte oss at fysiske samlinger var krevende. Vi kom til et veiskille der det ble bestemt at den videre satsingen på Barnas verneombud i regi av PBL skulle skje gjennom et opplæringsprogram på nett.

Mye materiale

Prosjektleder Espen Kristensen viste tilhørerne noe av innholdet, men oppfordret tilhørerne til å utforske nettsidene grundig selv. De ulike modulene i programmet inneholder opplæringsmateriale som består av video, tekst, quiz, podcast, og interaktive videoer. Der ligger det også blant annet opplæring i hvordan gjennomføre bekymringssamtale, hvordan bekymringsfull og skadelig seksuell adferd kan identifiseres, opplysningsplikten, avvergingsplikten, taushetsplikten, tegn og signaler som barn kan gi.

- Nå kan alle som jobber med barn enkelt tilegne seg kunnskapen som de trenger på nett for å bli en som ser, understreket han.

Han viste også fram ulike kroppskort, utviklet i samarbeid med flere ulike fagmiljøer, som samtlige av landets barnehager vil få tilsendt i fysisk format innen jul. Kortene er ment som et verktøy barnehagene kan bruke for å snakke med barn om kropp, grenser, vold og overgrep

- Vi er opptatt av at alt materialet skal være gratis og lett tilgjengelig.

Prosjektlederen forteller også litt om hvordan de har jobbet med opplæringsprogrammet, som er laget i samarbeid med en rekke ulike fagpersoner - blant dem forskere på vold og seksuelle overgrep, samt ressurser fra politi og Statens barnehus - og med bidrag fra Kripos, Statsadvokatene og RVTS.

- For oss har det vært veldig viktig å knytte til oss fagmiljøer med ekspertkompetanse på området, heller enn å konkurrere med disse.

- På hvilken måte skiller denne seg fra de andre ulike verktøyene/ressursene som finnes der ute?

- Det ligger en rekke digitale ressurser ute til bruk i barnehage og skole om omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. Noen av ressursene er veldig spisset på et enkelt tema, som for eksempel innenfor skadelig seksuell adferd. Vi har prøvd å dekke hele spekteret; fra barnesyn, avvergingsplikten, opplysningsplikten, kultursensitivitet, barnesamtaler (dialogiske samtalemetoden) og samtaler med barn om kropp og grenser til barns normale seksualitet og skadelig seksuell adferd, nevner Kristensen, og fortsetter:

- I tillegg tror jeg at vi har i større grad tatt i bruk video som format for å formidle kunnskap.

I arbeidet med opplæringsprogrammet har arbeidsgruppa saumfart nær sagt det som finnes på temaet.

- Det vi også har sett er at en del av materiellet der ute er laget for barn i fem-seksårsalderen og oppover, mens vi har tilpasset oss barn i barnehagealder.

Kraften i barnehageansatte

Administrerende direktør i PBL, Jørn-Tommy Schjelderup, på scenen under BVO-dagene.
Administrerende direktør i PBL, Jørn-Tommy Schjelderup, på scenen under BVO-dagene.

PBL-direktør Jørn-Tommy Schjelderup avrundet dag én av konferansen, og la ikke skjul på at han var stolt over både dagens program og lanseringen av Barnas verneombud på nett. På lista over foredragsholderne sto blant andre «Liv» fra Tysfjord og forfatter Anne-Britt Harsem, som har skrevet bøker om både Tysfjord-saken og overgrepssaken i Alvdal. Inger Lise Andersen snakket om omsorgstrøtthet, Harald Dean fra Stine Sofies stiftelse snakket om den vanskelige samtalen, og Heidi Wittrup Djup snakket om hvordan man kan forstå og ivareta et traumatisert barn.

- Dette har mange av oss drømt om, å se så mange er samlet for å høre om et så viktig tema.

Schjelderup fortsatte med å si at han er bekymret.

- Jeg er bekymret, fordi vi har hatt en pandemi, og det skjer noe i en pandemi. Men jeg er optimistisk, fordi langt over 90 prosent av barn går i gode barnehager.

PBL-direktøren fortalte hvordan han og kollega Christian Didriksen opprettet kriseteamet i PBL, som bisto noen av barnehagene gjennom noen av de verste situasjonene en barnehage kan stå i.

- Det er helt utrolig å se denne forsamlingen, for den kraften som sitter her, alle de ukene, timene og årene med planlegging er verdt hvis ett barn blir redda. Det er derfor vi har barnehager i Norge, og det er en fantastisk kraft i de som jobber i barnehagene.

Han pekte også på samarbeidet med KS, som bidrar til at samtlige av landets barnehager kan ta del i Barnas verneombud, uavhengig av hvilken type barnehage det er. Et samarbeid som ble innledet ved inngangen til 2020, og ifølge arbeidsgruppa revitalisert i forbindelse med denne lanseringen.

- Uavhengig av hvilken barnehage man går i, skal man kunne ta del i denne kunnskapen, og bli en som ser.

- Kan ikke være fornøyd

- Vi må bli flere som ser, og som vet hva vi ser etter.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) åpnet BVO-dagene mandag.
Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) åpnet BVO-dagene mandag.

Det slo også kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) fast.

- Jeg tror ingen av oss kan være fornøyd med det vi har fått til til nå. Derfor er det så fint at så mange er interessert i å gjøre mer. Jeg tror noe av nøkkelen ligger i det dere gjør sammen. At dere møtes, at dere diskuterer det, og at dere er opptatt av å lære, fortsatte kunnskapsministeren.

- Vi har alle et ansvar for barn rundt oss. Det gjelder foreldre, besteforeldre, naboer, onkler, tanter og bekjente. Men barnehagen har en helt spesiell omgang med barn, og møter barn på andre steder enn det resten av oss gjøre. Derfor er barnehagen også i en særstilling når det gjelder å avdekke omsorgssvikt og overgrep.

Brenna fortsatte med å berømme arbeidet med Barnas verneombud.

- Alle vi som jobber med mennesker vet jo det, at om noe står i en lov, eller i en plan, så er ikke det nødvendigvis nok i seg selv. Vi må aldri tro at vi er ferdig eller fornøyd fordi noe står på et papir, vi må alltid jobbe med å bli bedre. Derfor er jeg så glad for at PBL og Stine Sofies stiftelse sammen har utviklet BVO. Målet er jo akkurat det dere skal gjøre her i dag og i morgen, nemlig at alle dere som jobber med barn på en eller annen måte skal bli bedre i stand til både å oppdage når barnet er utsatt for vold eller overgrep, men også vite mer om hva man skal gjøre hvis man oppdager det. Og så er det veldig fint å se at alt dere har fått til til nå, og alt det dere har ambisjoner om å få til sammen. Etter denne konferansen vil dere kunne nå ut til enda flere, både voksne og barn.

- Ikke et prosjekt

Prosjektleder Espen Kristensen forteller samtidig at arbeidet med Barnas verneombud langt fra er ferdigstilt selv om opplæringsprogrammet ble lansert i dag.

- Vi har mer materiell som lanseres nå i desember, blant annet opplæringsmateriell rundt bruken av kroppskortene i samlingsstunder og opplæring innenfor temaet omsorgssvikt eller diagnoser. Vi kommer også til å fortsette utviklingen utover 2023, sier han, og fortsetter:

- Vi ønsker ikke å se satsningen på Barnas verneombud som et prosjekt der hvor utviklingen stopper, men heller som en kontinuerlig utvikling av opplæringsmateriell som skal gi barnehageansatte økt kompetanse og kunnskap om omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep.

Barnas verneombud

Gjennom satsningen Barnas verneombud utvikler PBL opplæringsprogram på nett, slik at barnehageansatte får økt kompetanse for å se og hjelpe sårbare barn.

Barnas verneombud er et nasjonalt tverrfaglig kunnskapsløft i barnehagene. En satsing som skal heve kompetansen til landets barnehageansatte for å kunne forebygge, varsle og bidra til å hjelpe de minste og mest sårbare i samfunnet innenfor følgende tre områder:

  • Vold, omsorgssvikt og seksuelle overgrep mot barn
  • Barnehagemiljø, mobbing og krenkelser
  • Barn med behov for spesiell tilrettelegging.

Det er vold, omsorgssvikt og seksuelle overgrep mot barn som nå etter grundig jobbing med fagmiljøene ble lansert under BVO dagene 14. og 15. november 2022 på Oslo kongressenter med over 700 deltagere.

Les mer og sjekk ut opplæringsprogrammet her.Powered by Labrador CMS