Det er viktig for alle barn å ha en venn, men for enkelte barn er det vanskelig å knytte vennskap. Da kan barnehagen være en god hjelper.
Det er viktig for alle barn å ha en venn, men for enkelte barn er det vanskelig å knytte vennskap. Da kan barnehagen være en god hjelper. 

Hvordan finne en venn?

Alle barn har behov for å knytte vennskap. Hvordan kan barnehagen hjelpe?

Publisert Sist oppdatert

Også de aller minste barna danner vennskap når de begynner i barnehagen. Barn har minst like stor glede av og behov for venner som det voksne har. Vennskap er i tillegg også viktig for barns tilnærming til den sosiale kompetansen som gradvis utvikles etter hvert som de vokser til, sier pedagogekspert i barnehage.no, Hanne Kvaløsæter.

Viktig å følge opp

Hun understreker at noen barn etablerer relasjoner med andre barn lettere enn andre, og noen barn foretrekker andre fremfor noen.

– Det er en viktig del av barnehagens pedagogikk at vi følger opp disse vennskapsrelasjonene, utvikling av nye og de som kanskje faller utenfor.

Hanne Kvaløsæter påpeker at det i rammeplanen står «Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling med hverandre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse.»

Barn, vennskap og relasjon i barnehagen er spesielt viktig på høsten når man er i gang med ny tilvenning.

Vennskap gir trygghet

Kvaløsæters erfaring er at de barna som danner vennskap med jevnaldrende blir raskere trygge i barnehagen og overgangen blir derfor ikke like vanskelig.

– Samtidig er det også viktig for barnas foreldre å vite at barna deres har en venn eller flere som de kan leke med og forholde seg til i barnehagen. Jeg har flere ganger opplevd at et barns verden raser sammen fordi barnets venn enten skal bytte avdeling, flytte eller begynne på skole.

Her er Hanne Kvaløsæters tips til hvordan barnehagene kan hjelpe:

  1. Alle barna i barnehagen må ha mulighet for å skape vennskap med andre. Vi må legge til rette for gode lekearenaer og mulighet for ulike relasjoner blant barna.
  2. Vi bør se an barnas alder og forutsetninger for å skape nye og spennende utfordringer der nye relasjoner kan oppstå eller gamle relasjoner pleies.
  3. Vi skal ha respekt for at barn ikke ønsker å leke sammen med noen barn. Noen mennesker er forskjellige og har ulike interesser og det gjelder barn så vel som voksne.
  4. Hjelp barna å lære hverandre å kjenne bedre. Ofte kan felles interesser eller aktiviteter avdekkes og leken er i gang.
  5. For å knytte nye vennskapsrelasjoner kan vi også dele inn i små grupper på 2-3 barn og la disse være med en voksen på butikken, postkontoret, rydde i uteboden etc. De er da med på noe felles som ikke så mange andre har gjort og vennskap kan oppstå på denne måten.
  6. Hvis et barn strever med å få en venn, må vi som voksne hjelpe til i situasjonen. Vi må gjøre dette barnet til en attraktiv lekekamerat for de andre barna enten gjennom leken eller andre aktiviteter. Når den voksne signaliserer at det er morsomt å leke sammen med dette barnet, så kommer flere barn til og mulighetene skapes. Disse barna kan gjerne få ta regien i leken der den voksne bygger opp og støtter barnet.
  7. Til tross for stor aldersforskjell, kjønn og ulike interesser kan barn skape vennskapsrelasjoner med hverandre på kryss og tvers. Aksepter dette, men påse samtidig at relasjonen har en likevekt i seg.

– I min barndom var det Tuppen og Lillemor som var selve definisjonen på vennskap. Hvis man kunne definere seg selv sammen med en venninne som Tuppen og Lillemor, var relasjonen komplett. Selv om de krangler litt, så er de likevel bestevenner. For Lillemor sa tross alt at de skulle være venner i all evighet, avslutter Kvaløsæter.

Powered by Labrador CMS