Jenter blir tidligere selvstendige

Ny studie avdekker at jenter på 2 ½ år blant annet er flinkere til å spise og kle på seg selv enn jevnaldrende gutter.

Publisert Sist oppdatert

En norsk studie av mer enn 1000 barnehagebarn i alderen 30-33 måneder, viser at jenter mestrer de fleste hverdagsaktiviteter bedre og tidligere enn gutter. Det skriver forskning.no.

Forskere ved Universitetet i Stavanger har sett på hvordan jenter og gutter mestrer ulike barnehagerutiner og aktiviteter. Resultatene avdekker at jentene ligger foran guttene på alle områdene som ble målt i studien. I tillegg til å være flinkere til å kle på seg og spise selv, deltar jentene også mer i barnehagens samlingsstunder og slutter tidligere med bleie.

Forskjellene er særlig store mellom gutter og jenter når det gjelder bleieslutt. Mens 21 prosent av jentene hadde sluttet å bruke bleie og sa fra til de voksne om når de måtte på do ved fylte 2 ½ år, gjaldt dette kun 7,5 prosent av guttene.

Tidligere forskning har vist at jenter i barnehage- og skolealder ligger foran guttene når det gjelder språkferdigheter. Ifølge forskerne kan et godt utviklet språk være en av årsakene til at jenter mestrer hverdagsaktiviteter tidligere enn gutter.

Forskerne mener studien viser at gutter og jenter utvikler seg forskjellig, og at det er viktig at barnehagene er klar over dette.

– Mange tenker at det er flott for utviklingen til guttene når de løper, herjer og klatrer, men de blir ikke nødvendigvis dyktigere til å mestre ulike hverdagsaktiviteter selv om de er aktive. Det er viktig å støtte gutter på en god måte. Guttene må også få vise glede og mestring av hverdagsaktiviteter som innebærer både sosial og språklig kompetanse, sier forsker Elsa Kaltvedt til forskning.no.

Powered by Labrador CMS