DEBATT

Raymond Tiochta er styrer i Huser gårdsbarnehage.
Raymond Tiochta er styrer i Huser gårdsbarnehage.

Styrer rystet over små barns språkbruk

– Det er ikke spesielt sjarmerende å bli kalt drittkjerring eller å høre barn si at de hater hverandre, sier styrer Raymond Tiochta. Han mener noe må gjøres og at foreldrene må spille på lag med barnehage for å få bukt med utviklingen.

Publisert Sist oppdatert

– Peer du lyver!

– Nei, jeg gjør ei!

– Nå, så bann på at det er sant!

– Hvorfor banne?

– Tvi, du tør ei! Alt i hop er tøv og tant!

Jeg vil anbefale alle til å gjøre som han Peer!

I rammeplanen står det at barnehagen skal bidra til at barna får utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer. I barnehagen skal barna møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler, sanger, litteratur og tekster fra samtid og fortid. Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling (rammeplan side 47-48).

Helt enig i det, og der skal vi ta vårt ansvar. Noe annet er at jeg vil påstå at tidene har forandret seg i forhold til barns språkbruk. Jeg har jobbet i barnehage siden 2001, og jeg må si at utviklingen i forhold til språkbruk blant barna i barnehagen har forandret seg. Mulig jeg har blitt glemsk, men jeg vil påstå at ord og uttrykk som barna i en barnehagehverdag sprer om seg i dag, ikke var dagligdags for et tiår tilbake.

Hvordan har det blitt slik? Er det påvirkning fra tv, media og internett som har skylda? Er det foreldrene som har skylda? Er det barnehagen som har skylda? Må samfunnet vårt ta skylda?

Jeg har ikke noe svar på dette, foruten at jeg setter søkelyset på dette med språkbruk. I gamle dager kunne man risikere å få Zalo i munnen om man brukte ord som «faen». Jeg sier ikke at vi skal dit igjen, for det er ikke en god løsning og Zalo er ikke godt, slik jeg husker det!

I dag er det mer eller mindre blitt et vanlig ord blant unge og eldre. Ordbruk og bannskap er på full fart inn i norske barnehager, og jeg kan ikke si at det er utrolig sjarmerende å høre disse ordene blant barn. «Drittkjerring», eller «jeg hater deg» er ting som ikke er akseptable i et barns vokabular. Hva er banning? Banning er uttrykk vi bruker når vi føler avmakt eller manglende kontroll, eller har angst for å miste den makten vi allerede har. Når vi blir sinte eller redde føles det som en hjelp å banne. Også når noe gjør vondt. Tenk på snekkeren som bommer på spikeren og treffer tommelen, «for faen i helvete», mulig det hjelper snekkeren imot smertene i tommelen! MULIG!

Små barn har en periode da de tester ut bruken av tabuord. Det kan være banneord eller andre tabubelagte uttrykk, for eksempel for ekskrementer og kroppsdeler som vanligvis ikke omtales. Foreldrene har da mulighet til å vise sin oppdragermakt ved å straffe eller avvise språkbruken, det samme ansvaret må vi i barnehagen ta. Noe jeg også vet at vi gjør! For å få bukt med dette tenker jeg at barnehage og foreldre må samarbeide tett, slik at vi kan sette en stopper for uakseptabel ordbruk blant barnehagebarn og skolebarn.

Ser heller ikke noe i veien med å si ifra til voksne om man blir tøff i språket. For trenger vi å banne så inni helvete mye!??!! Håper dere ser poenget mitt med siste setning, for det er ord og uttrykk som i utgangspunktet er helt unødvendig i vårt språk, slik jeg ser det. Om hver og en tar ansvar for å ikke krydre språket sitt med alle slags stygge ord vil barna også kunne utvikle et mer positivt språk. For ingen foreldre eller barnehageansatte ønsker å bli kalt drittkjerring, og ingen barn vil bli fortalt at man hater en fra andre barn. La oss ta en felles dugnad for ett hyggeligere språk, og jeg ser sikker på at stemningen vil bli lystigere for alle, både hjemme og i barnehagen!

Hva kan man gjøre om barnet banner da?

Noen nyttige tips kan være; å overse det, rett og slett!

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Foreslå noe annet. Lek med ord og finn ord og uttrykk som kan hjelpe når man trenger å få ut en kraftsalve. Et eksempel; stikkelsbær og morelltre, istedenfor…., ja dere skjønner!?

Vær en god rollemodell. Barnet ser på deg og lærer mye om hva slags språkbruk som passer i ulike situasjoner. Du kan ikke forvente at et barnehagebarn som hele tiden oppfordres til å lære nye ord og uttrykke seg klart og tydelig ikke skal bruke de følelsesladede uttrykkene han/hun hører deg si!

Så om du slår hammeren på tommelen i ettermiddag, gi alt og rop ut et rungende og høyt; «stikkelsbær og morelltre»! 

Brenner du inne med noe du vil dele med andre? Send oss en tekst eller tips til red@barnehage.no.

Powered by Labrador CMS