- Vi tar både HMS, miljø og sikkerhet på alvor, og når vi holder til i Oslo er det kanskje andre sikkerhetstiltak som må settes inn enn andre steder, sier styrer i Espira Torshovdalen barnehage i Oslo, Kathy Dayvary.
- Vi tar både HMS, miljø og sikkerhet på alvor, og når vi holder til i Oslo er det kanskje andre sikkerhetstiltak som må settes inn enn andre steder, sier styrer i Espira Torshovdalen barnehage i Oslo, Kathy Dayvary.

Tar bylufta på alvor

Forurensingen kan ikke Espira Torshovdalen barnehage i Oslo gjøre noe med. Men de kan forhindre at den når små barnelunger.

Publisert Sist oppdatert

Etter at bylufta i de største byene i Norge har fått bred omtale i media, var styrer i Espira Torshovdalen barnehage ikke i tvil:

– Dette gjelder i aller høyeste grad oss og barna i vår barnehage, sier styrer Kathy Dayvary.

Bymiljøetaten i Oslo gikk i helga ut og varslet om mye forurenset luft fra eksos i sentrum i forbindelse med morgenrushet. Dette gjelder spesielt i området der barnehagen ligger.

LES OGSÅ: Ansvarlig for sikkerheten.

Abonnerer på luftvarsel

– I enkelte sterkt trafikkerte områder er det målt mye til svært forurenset luft, og fordi vi ligger såpass nær ring 3, så gjelder dette blant andre oss. Dette tar vi på alvor, og har dermed iverksatt noen tiltak.

Mandag denne uka, startet hun dagen med å informere de ansatte om de nye miljøtiltakene. Dayvary abonnerer nå på et varsel fra Bymiljøetaten som tikker inn på epost hver morgen. Dette varselet inneholder informasjon om dagens og morgendagens forurensingstopper.

– Slik er vi i forkant og legger opp dagen deretter. Vi holder oss for eksempel inne i morgen- og ettermiddagsrushet. Så tar vi avgjørelser fra dag til dag om hvor lenge og i hvilke tidsperioder vi går ut med barna, sier Dayvary.

LES OGSÅ: Sikkerhet i barnehagen er mer enn å lukke porten.

Tar sikkerhet på alvor

Hun har også informert foreldene om de nye tiltakene og bedt om informasjon om barn med luftveisproblemer som bør ha mer innetid og for eksempel sove inne.

– Vi tar sikkerhet og miljø på alvor og ønsker bare det beste for våre barn, sier Dayvary.

Espira Torshovdalen Barnehage åpnet i august, og bygget er godt ventilert med et godt innemiljø.

LES OGSÅ: Det er få barn som skader seg i barnehagen.

Gode tilbakemeldinger

– Vi ønsker jo ikke at dette skal påvirke barna negativt. Ved å gjøre noen små grep, kan vi redusere barnas inntak av forurenset luft.

Tilbakemeldingene fra foreldrene er at de setter pris på at barnehagen er i forkant.

– Nå er det en gang slik at vi bor i Oslo med de utfordringene det bringer med seg. Dette gjelder både barn og voksnes sikkerhet, sier Dayvary.

LES OGSÅ: Barn husker vold og alvorlige hendelser godt.

Økt astma

Styreren legger til at hun ble ganske bekymret over mediedekningen i helga, men at nivået på forurensingen faktisk aldri oversteg nivå ttre på Bymiljøetatens skala.

– Og rundt barnas sovetid ligger skalaen nede på grønt. Når det overstiger dette, skal barna helst ikke sove ute, sier Dayvary.

Luftforurensning representerer et betydelig helseproblem både globalt og nasjonalt. Verdens Helseorganisasjon (WHO) publiserte nylig nye resultater om overdødelighet knyttet til luftforurensning i verden. På verdensbasis kan sju millioner dødsfall knyttes til felles effekter av innendørs og utendørs luftforurensning i 2012.

LES OGSÅ: Rett til barnehageplass – men ikke noe tilbud.

Kan utvikle sykdommer

Selv om risikoen er størst i andre land og verdensdeler utløser også dagens nivåer av luftforurensning i norske byer og tettsteder betydelige helseeffekter.

Luftforurensning utløser og forverrer sykdommer, først og fremst i luftveiene og hjerte-karsystemet. Kortvarig eksponering for luftforurensning gir hovedsakelig forverring av eksisterende sykdommer, mens langvarig eksponering også kan bidra til utvikling av sykdom.

Nyere forskning gir stadig sterkere holdepunkter for at luftforurensning også kan påvirke nervesystemet og øke hyppigheten av sykdommer som diabetes og lungekreft. Barn, eldre, gravide og personer med underliggende sykdommer som luftveissykdommer (astma, KOLS) og hjerte-karlidelser er spesielt sårbare for luftforurensning.

Luftkvalitet.no kan du sjekke forurensingen i din by.

LES OGSÅ: Lettvint og fredelig - for de voksne.

Jevn økning

Resultater fra den store Miljø- og barneastmastudien ved Ullevål universitetssykehus (1992-2004), som har fulgt nærmere 4000 barn i Oslo fra to års alder, viser at 20 prosent av barna har eller har hatt astma innen ti års alder. Nordlandsstudien, hvor seks tusen skoleelever fra andre til åttende klasse ble kartlagt, viser den samme forekomsten av astma (1995-2009).

Det har vært jevn økning i forekomsten av denne sykdommen de siste 40 årene.

Tallene samsvarer med undersøkelser i flere andre europeiske land. Blant disse landene har Storbritannia den høyeste forekomsten på over 24 prosetn blant 13–14 åringer.

LES OGSÅ: Kuldekrem eller ikke?

– Gjør det vi kan

Forskerne vet ikke nok om hvorfor forekomsten av astma øker. Dette kan skyldes både miljøfaktorer og livsstil. Hos folk som lever primitivt, er astma og allergi sjeldne plager. Hyppigheten øker med økt levestandard. Miljøet og livsstilen må derfor ha betydning. Men akkurat hvilke miljøfaktorer som spiller inn, og hvilke som er viktigst, er usikkert.

– Vi kan ikke gjøre noe med lufta i Oslo. Men vi kan forhindre de små fra å puste inn den verste forurensingen i alle fall, sier Kathy Dayvary.

Kilder: Luftkvalitet.no og Astma- og allergiforbundet.

Powered by Labrador CMS