Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde.

Dette er nytt til barnehagestart 2017

Ny rammeplan og utvidet rett til barnehageplass.

Utdanningsdirektoratet (Udir) informerer på sine nettsider at den nye rammeplanen vil være tilgjengelig på udir.no i ny drakt fra 1. august.

Se den nye rammeplanen her.

Trykt utgave av ny rammeplan blir sendt ut til alle ansatte i barnehager ved barnehagestart. Administrativt ansatte og andre finner rammeplanen på udir.no/rammeplan.  oppdaterer støttemateriell til implementering utover høsten.

Stortinget har også vedtatt at barn født i november har rett til barnehageplass. Retten gjelder fra 2017. Det betyr at barn født i november 2016 vil ha rett til barnehageplass i løpet av november 2017.

Les mer om rett til barnehageplass her.

Udir har gjennomført tre høringer om endringer i regelverk:

  • Ny forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager.
  • Ny forskrift om utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder.
  • Endring i finansieringsforskriften.

Forskriftsendringene er ikke vedtatt ennå, men Kunnskapsdepartementet tar sikte på at endringene skal tre i kraft 1. august.

Udir har utviklet tre tilbud om kompetanseutvikling som skal styrke barnehager, myndighet og eiere i å utvikle gode miljøer og forebygge, avdekke og håndtere mobbing og andre krenkelser.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Debatt

Til toppen