Styrer Gro Hovland og verneombud Regina Gjørøy i Nyheimvegen barnehage.
Styrer Gro Hovland og verneombud Regina Gjørøy i Nyheimvegen barnehage.

Siden 2012 har Arbeidstilsynet pålagt utbedringer. Nå risikerer kommunen dagmulkt

Barnehagen har dårlig inneklima, uegnet stellerom og mangler ansattgarderobe.

Publisert Sist oppdatert

Nyheimvegen barnehage i Flora kommune holder til i et gammelt hus som opprinnelig var dagligvarebutikk.

Lokalene er på mange måter lite egnet for barnehagedrift.

– Personalet har i alle år strukket seg veldig langt, og sett gjennom fingrene med mye. De er svært fleksible, sier styrer Gro Hovland til Firdaposten.

Må lufte jevnlig

For å få godt nok inneklima må de ansatte lufte jevnlig, ha ekstra renhold, og ingen i personalet kan bruke parfyme.

På stellerommet er det ikke plass til en stellebenk med heve- og senkefunksjon. Det er heller ikke plass til kurven med stelleutstyr på benken. Så de ansatte må strekke og vri på seg for å få tak i skiftetøy, salve og lignende.

Ifølge barnehagefakta.no har barnehagen 26 plasser.

14.400 kroner i uka

I oktober 2012 gjennomførte Arbeidstilsynet tilsyn der. På bakgrunn av tilsynet ble det gitt tre pålegg:

  1. Virksomheten må dokumentere at klima og luftkvaliteten er i henhold til gitte normer i veiledning om klima og luftkvalitet på arbeidsplassen.
  2. Virksomheten må sørge for at de ansatte får egnet garderobeforhold.
  3. Virksomheten må sørge for at de ansatte får egnete stelleplasser for barn både i 1. og 2. etasje.

I et brev fra 2015 fikk kommunen utsatt frist for å lukke avvikene. Den nye fristen gikk ut 1. august 2017. Arbeidstilsynet varslet i den forbindelse at dersom påleggene ikke var oppfylt innen fristen, risikerte kommunen å måtte betale tvangsmulkt på 800 kroner per pålegg per dag, seks dager i uka: Totalt 14.400 kroner i uka.

– I en del tilfeller, ofte når det gjelder kommuner og andre som vurderer nybygg, tar det litt tid å oppfylle påleggene. Det har vi forståelse for, og ofte gir det bedre løsninger dersom man bygger nytt i stedet for å reparere det gamle. Men så går det en grense for lenge ting kan gå uten at det fattes vedtak som forplikter, sier tilsynsleder Jan Petter Sæbø i Arbeidstilsynet til barnehage.no.

Vedtok ny barnehage i 2011 

Kommunen har fem år etter tilsynet ennå ikke lukket avvikene. Firdaposten skriver at bystyret i Flora allerede i 2011 fattet vedtak om bygging av ny barnehage som skulle erstatte Nyheimvegen barnehage og én til.

Overfor barnehage.no forklarer ordfører Ola Teigen (Ap) at byggesaken er blitt mer komplisert enn forutsatt. En grunneier har vært uvillig til å avgi tomt til den nye barnehagen. Og kommunen og Statens Vegvesen har fram til sist sommer vært uenige om de trafikale løsningene.

–  Men nå er disse sakene løst, og vi kan igjen få fortgang i planene om ny barnehage, sier Teigen til barnehage.no.

To alternativer

Han anslår at en ny barnehage kan stå klar om et par år.

–  Hva gjør dere i mellomtiden for å lukke avvikene?

– Det er et møte i levekårsutvalget i dag (tirsdag), og da er det så vidt jeg vet to alternativer. Det ene er å sette opp et tilbygg til den eksisterende barnehagen. Det andre er å flytte barna over til ledige plasser i andre barnehager i kommunen, sier Teigen.

–  Er ikke fem år uten å oppfylle pålegg fra Arbeidstilsynet uansett for lang tid?

– Tanken var at vi skulle bygge ny og slippe å bruke masse penger på den gamle barnehagen som allerede var vedtatt avviklet. Så har det arbeidet dessverre tatt lenger tid enn forutsatt, sier ordføreren.

  • PS! Arbeidstilsynet har ikke iverksatt det varslede kravet om dagmulkt ettersom det er positiv dialog med kommunen om en løsning.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS