Ormaskogen barnehage har sendt klagebrev til Sandnes kommune etter at det ble kjent at store mengder med anleggstrafikk skal gå rett forbi porten til barnehagen de to kommende årene. Foto: Googlemaps
Ormaskogen barnehage har sendt klagebrev til Sandnes kommune etter at det ble kjent at store mengder med anleggstrafikk skal gå rett forbi porten til barnehagen de to kommende årene. Foto: Googlemaps

Protesterer – mange tusen tunge kjøretøy vil passere like utenfor barnehagen

- Vi mener at det er andre anleggstraseer som ikke er vurdert og som ikke vil berøre barns oppvekstmiljø på samme måten, sier daglig leder Anne Rennan Lenning i Ormaskogen barnehage.

Publisert

I løpet av kort tid vil anleggsmaskinene begynne å dure rett forbi porten til Ormaskogen barnehage i Sandnes. Det vil de gjøre i store mengder – i to år framover.

Bakgrunnen er at Sandnes Ulf skal bygge nytt fotballstadion i nabolaget.

På et informasjonsmøte i forrige uke kom det fram det kommer til å være 3000 lastebiler på Stangeland i anleggsperioden og at i travle perioder vil så mye som 6–8 kjøretøy kjøre inn og ut fra stadion hver time, skriver Stavanger Aftenblad.

- Det blir ekstremt mange passeringer med tungtransport. Veien vil gå rett forbi porten, og så vil den gå langs gjerdet til barnehagen. Så vi får hele anleggsveien veldig tett på, sier daglig leder Anne Rennan Lenning i Ormaskogen barnehage til barnehage.no.

Hun visste ikke at det ville komme noen anleggsvei forbi barnehagen før hun fikk telefon om det rundt 20. april.

- Store konsekvenser for barna

Barnehagestyreren mener anleggsvirksomheten vil få store konsekvenser for barna i barnehagen.

Daglig leder Anne Rennan Lenning i Ormaskogen barnehage.
Daglig leder Anne Rennan Lenning i Ormaskogen barnehage.

- For det første vil det påvirke tilkomsten til barnehagen ettersom porten står rett ved anleggsveien. En annen ting er at vi i dag bruker Ormaskogen aktivt som turområde. Nå må vi tenke nytt for å komme oss ut på tur. I tillegg vil all tungtrafikken, blant annet med transport av enorme mengder med masse, gi mye støv og støy veldig tett på barnas oppvekstmiljø, sier Lenning.

I et klagebrev til kommunen peker hun på disse tingene. I tillegg gir hun der uttrykk for at Ormaskogen barnehage kan få økonomiske problemer som følge av lavere søkertall så lenge anleggsarbeidet pågår.

Også beboere i området har engasjert seg. Stavanger Aftenblad skriver onsdag at underskriftskampanjen «Ny anleggsvei til nye Sandnes Stadion!!» (ekstern lenke) ble opprettet 1. mai. Klokken 15.20 dagen etter har 289 personer skrevet under på oppropet.

- Minst trafikkfarlige alternativ

Avdeling for park, idrett og vei i Sandnes kommune har gitt midlertidig tillatelse til bruk av den aktuelle grunnen til anleggstrafikk.

Ane Rostrup, leder for idrett, park og vei, har forståelse for at Ormaskogen barnehage reagerer, men sier at det vil bli satt inn tiltak for å begrense støv- og støybelastningen for barna og de ansatte.

Til barnehage.no sier Rostrup at kommunen har sett på flere andre mulige løsninger for plassering av anleggsveien.

- Men både vi, klubben og utbygger er enige om at dette er det alternativet som er det minst trafikkfarlige, sier Rostrup.

Skal vurdere saken på nytt

I klagebrevet til kommunen peker Ormaskogen barnehage på at veien allerede byr på utfordringer.
I klagebrevet til kommunen peker Ormaskogen barnehage på at veien allerede byr på utfordringer.

På bakgrunn av protestene som har kommet etter at det ble kjent hvor anleggsveien skulle gå, vil kommunen og de andre involverte torsdag ta en ny gjennomgang av saken.

-  Vi tar de innspillene vi får på alvor og skal gå gjennom hele saken på nytt og se om vi har gjort noen feilvurderinger, sier Ane Rostrup i Sandnes kommune.

Powered by Labrador CMS