Fra venstre: daglig leder Veronica Langaune, pedagogisk leder og tillitsvalgt Marte Thon Larsen, verneombud og barnepleier Harriet Nornberg og assistent og tillitsvalgt Berit Søreng.
Fra venstre: daglig leder Veronica Langaune, pedagogisk leder og tillitsvalgt Marte Thon Larsen, verneombud og barnepleier Harriet Nornberg og assistent og tillitsvalgt Berit Søreng.

Sykefravær på 0,79 prosent: Aldri en kjedelig dag på jobb!

De fleste tenker nok at en barnehage er et sted der barn leker. I Norrøna barnehage i Tromsø vil også de voksne være med på moroa. Det vises på sykefraværet.

Publisert Sist oppdatert

– Det trenger jo ikke å være kjedelig med HMS og arbeidsmiljø, forteller en engasjert assistent og tillitsvalgt Berit Søreng.

Her blir HMS og rutiner gjort om til artige leker.

– Brannvernrundene gjør vi med skattejakt. Vi finner nødutganger, brannslokkingsutstyr og må sette oss inn i varslingsrutiner. Premien er en twist, forteller daglig leder Veronica Langaune og ler.

– Og en dag fikk en av de ansatte en hemmelig beskjed om å legge sjefen i stabilt sideleie, uten forvarsel, skyter Berit inn.

Andre ganger dukker det opp påfunn, bare for moro skyld. Som da alle de ansatte hadde avtalt å ha noe gult på seg.

– Det er små påfunn som skaper variasjon i hverdagen og som knytter oss sammen.

Ja til nye ideer

Det er alltid noe på gang i den lille barnehagen med torv på taket. Kommer det opp en idé, er de aldri vanskelig å be.

– Vi liker å gjøre nye og annerledes ting. Først og fremst for ungene, men også fordi vi synes det er gøy, forteller pedagogisk leder og tillitsvalgt Marte Thon Larsen.

– Vi får frihet til å prøve oss frem. Det er rom for å gjøre ting vi har lyst til, fortsetter hun.

– Derfor er det så bra at vi har studenter på praksis her, skyter Søreng inn.

De kommer stadig med nye ting. Det kan være nye aktiviteter eller andre måter å organisere dagen på.

– Når du har jobba her lenge, ser du deg kanskje litt blind på enkelte ting. Studentene stiller spørsmål og utfordrer oss; Hvorfor gjør dere det på denne måten? Det har vi godt av, mener Søreng.

Norrøna barnehage er en privateid barnehage med 17 ansatte (16,4 stillinger). Ifølge Utdanningsdirektoratets nettside barnehagefakta.no har barnehagen 61 barn.

Alltid det beste for barna

Eksemplene på krumspring er mange. Kanskje er det noe i strofene fra fraglenes arbeidersang, at arbeid er en lek og jobbing gjør deg glad og sprek. I første kvartal i år var sykefraværet i barnehagen nede på 0,79 prosent.

Vi lurer på hvordan det kan ha seg. For gjennomsnittet i bransjen er på ni prosent.

– Vi har en god arbeidsmoral. Alle har lyst til å gjøre en god jobb, sier tillitsvalgt Søreng.

De er samstemte på hva som er drivkraften i arbeidshverdagen.

– Det som er best for ungene er det som driver oss i alt vi gjør, sier daglig leder Veronica Langaune. 

Det merkes at de trives

Smitte står sjeldent med positive fortegn i en barnehage, men i Norrøna er det umulig å være immun mot godt humør. Lekenheten og engasjementet hos de ansatte sprer seg, fra de ansatte til barna og foreldre.

– Vi får ofte høre fra foreldrene at de ser at vi har det bra på jobb.

Det sier verneombud og barnepleier Harriet Nornberg. Hun jobbet her i en periode for 25 år siden. Nå er hun tilbake og det er hun veldig glad for.

 – Det beste her er samholdet og at alle bidrar. For gir du blaffen, blir det ingenting ut av noe. Det tapper deg for energi. Når du engasjerer deg og står på, får du energi. Det smitter, mener hun.

Tillitsvalgt Berit Søreng har også vært med i «gamet» en stund. Hun merker at noe har forandret seg.

 – Vi løser ting på en annen måte nå. Vi snakker mer sammen. Også på tvers av avdelinger. Det er mye mere snakk om vi nå enn det var før.

Nøkkelen er å snakke sammen

Humøret og det gode samarbeidet kommer ikke av seg selv, påpeker daglig leder Veronica.

Hver høst og vår arrangerer de derfor det de kaller for «Miljøuka». En egen nærværsgruppe med navn Melonas står for innholdet. Det er alltid noen nyansatte. I løpet av denne uka blir de bedre kjent, får evaluert, lagt planer og ikke minst snakket sammen.

– Miljøuka styrker samholdet vårt. Vi blir trygge på hverandre og det vi skal gjøre sammen, sier Veronica.

– Den uka setter en kultur for hvordan vi skal ha det og vi får avklart forventninger, fortsetter hun. 

Daglig leder Veronica er tydelig på sin rolle som leder i de dagene.

– Jeg forsøker å sette ting i perspektiv og få i gang refleksjon om verdiene våre og om samarbeidet.

Og nettopp samarbeidet og relasjonene står ofte på dagsordenen.

– Det kan være hvordan vi skal organisere oss, hvordan vi tar opp ting og hva vi kan gjøre for å hjelpe hverandre.

 I tillegg til miljøuka har de faste ukentlige treffpunkt. Der kan de ta opp det meste og planlegge ukene.

– Disse arenaene er viktig for oss. Arbeidsdagen kan være hektisk, derfor er det viktig å kunne stoppe opp og snakke sammen i ro og fred litt av og til.

Gode forbilder

I en barnehage er ingen dager like. Ofte oppstår det uforutsette situasjoner og samarbeidet kan bli satt på prøve. Da er det nyttig at de har snakket om samarbeidet i forkant.

– Hvis vi blir uenige, må vi være enige om hvordan skal vi løse det. Vi må ta det før det utvikler seg, sier avdelingsleder Marte Thon Larsen.

– Det beste er å løse ting på lavest mulig nivå, føyer Veronica til.

Hvordan de ansatte er og oppfører seg virker også inn på barna.

– Vi skal utdanne barn videre i livet. Da er det viktig å være bevisst våre egne holdninger og verdier. Hvordan vi er med hverandre vil speile seg i arbeidsgruppa og blant ungene også, legger verneombud Nornberg til.

Å bli sett og hørt

Arbeidsdagen i barnehagen er en blanding av struktur og kontrollert kaos. Det er mye som skjer og mye å holde oversikt over.

– Barn vil bli sett døgnet rundt, men de vet også hvordan de skal trekke seg tilbake. Det kan være en utfordring å få sett alle barna på en god måte, sier Berit Søreng.

Idébanken besøker mange virksomheter i hele landet. Ofte får vi høre at det er viktig å bli sett og hørt. Vi lurer på hva daglig leder Veronica legger i nettopp det å bli sett og hørt.

– Det handler om å lytte, bekrefte og ikke minst følge opp ønskene og behovene. Det gjelder både for barn og ansatte, sier daglig leder Veronica.

Når foreldrene kommer for å hente barna, er det viktig at de ansatte vet hvordan dagen har vært.

Det krever at må de følge med og følge opp hvert enkelt barn.

– Ungene oppholder seg store deler av dagen i barnehagen. Da må foreldrene vite at deres barn blir godt tatt hånd om. Når de opplever trygghet er mye på plass, sier daglig leder Langaune.

Fornøyde foreldre og barn slår også tilbake inn i arbeidsmiljøet.

– Når foreldrene forteller oss at barna har hatt det bra, er det en god dag på jobb. Det gir oss energi og pågangsmot, avslutter hun.

Hva gjør Norrøna barnehage?

 • De setter alltid ungene og foreldrenes behov først.
 • Lytter og følger opp behov og ønsker hos barn, foreldre og ansatte.
 • Gir autonomi og frihet for de ansatte til å løse oppgavene på sin måte.
 • De er åpne for nye ideer og påfunn.
 • Egen nærvær- og HMS-gruppe – Melonas.
 • Jobber med kommunikasjon og tilbakemeldinger.
 • De snakker om hvordan de skal ha det på arbeidsplassen.
 • De har arenaer for å ta opp utfordringer.
 • De bruker tilretteleggingstilskuddet for å holde ansatte i jobb, selv om de er litt syke.
 • Da har en bra balanse med både kvinnelige og mannlige ansatte.
 • Faglige og sosiale personalturer og –fester.

Om artikkelen: Denne artikkelen er tidligere publisert på Idébankens nettsider. Idébanken er en informasjonstjeneste om inkluderende arbeidsliv. Tjenesten deler ideer og kunnskap om sykefravær, arbeidsmiljø, seniorpolitikk og inkludering. Idébanken organisatorisk underlagt Arbeids- og velferdsdirektoratet, men blir finansiert med øremerkte middel fra Arbeids- og sosialdepartementet.

 

Powered by Labrador CMS