Dårlig ventilasjon er en av de viktigste årsakene til dårlig inneklima på norske arbeidsplasser, ifølge undersøkelse.
Dårlig ventilasjon er en av de viktigste årsakene til dårlig inneklima på norske arbeidsplasser, ifølge undersøkelse.

Undervisningssektoren og helsesektoren mest plaget av dårlig inneklima

Ansatte i barnehager, skoler og helsebygg er mest plaget av dårlig inneklima på jobb, viser ny undersøkelse.

Publisert Sist oppdatert

I undersøkelsen som er gjennomført av Respons Analyse på vegne av GK, som blant annet leverer ventilasjonssystemer, kommer det frem at én av fire arbeidstakere plages av dårlig eller svært dårlig inneklima på jobb.

Av de som jobber i barnehage eller undervisningsbygg, helsebygg og på sykehus, oppgir to av fem at de arbeider i et dårlig eller svært dårlig inneklima.

– Dårlig inneklima kan føre til redusert konsentrasjon, hodepine og økt risiko for å utvikle astma. Vi vet også at mennesker med astma, allergi og andre overfølsomhetssykdommer er særlig sårbare og kan få betydelig økte helseplager i bygg med dårlig inneklima, sier generalsekretær i LHL Astma og allergi, Helle Grøttum i en pressemelding.

Vedlikeholdsetterslep

Fagdirektør i GK, Mads Mysen, er ikke overrasket over funnene, og henviser til en rapport utviklet av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), som viser at det er et stort vedlikeholdsetterslep i kommunale bygg og helsebygg.

– Dårlig inneklima i kommunale bygninger er ofte en konsekvens av manglende verdibevarende vedlikehold av offentlig bygningsmasse, uttaler Mysen i pressemeldingen.

Han mener det er trist at så mange barn, elever, ansatte og pasienter må oppholde seg i bygg med dårlig luftkvalitet.

Om undersøkelsen:

Undersøkelsen «Inneklima i arbeidslivet 2023» er gjennomført av Respons Analyse for GK (leverandør av teknikk i bygg, deriblant ventilasjonsanlegg).

Undersøkelsen ble gjennomført i mai 2023 i Norge, Sverige og Danmark, med utgangspunkt i totalt 3217 respondenter mellom 18 og 66 år.

Utvalget er tilfeldig trukket med jevn fordeling på kjønn, alder og geografi. Dataene er vektet på befolkningstall fra SSB, SCB og DST.

Dårlig ventilasjon

Ifølge GKs undersøkelse er dårlig ventilasjon og feil innetemperatur de viktigste årsakene til dårlig inneklima på norske arbeidsplasser.

Halvparten av de som plages med dårlig inneklima mener det skyldes manglede eller utilstrekkelig ventilasjon.

Også her kommer barnehager og skolebygg dårligst ut. 56 prosent av de ansatte som plages av dårlig inneklima på disse arbeidsplassene oppgir at det skyldes manglende eller dårlig ventilasjon.

– I undersøkelsen rapporterer 46 prosent av de som utsettes for dårlig inneklima på jobb om at forholdene gjør at de blir mindre produktive. I tillegg har forskning vist at lite ventilasjon øker korttidsfraværet på arbeidsplassen, sier Mysen.

I tillegg til fysiske plager som hodepine, svette eller luftveisplager, oppgir fem prosent av de som plages at de vurderer å bytte jobb som en konsekvens av dårlig inneklima.

– Dårlig inneklima koster både samfunnet og arbeidsgiver dyrt, siden det fører til både lavere produktivitet, flere helseutfordringer, økt sykefravær og høyere turnover i bransjer som allerede sliter med rekruttering, sier Mysen.

Powered by Labrador CMS