Kollegastøtte: – Effekten av at kolleger viser omsorg er at gravide føler seg både sett og hørt og føler seg viktig for arbeidsplassen, sier jordmor Hege Hanssen i PBL Bedriftshelsetjeneste.
Kollegastøtte: – Effekten av at kolleger viser omsorg er at gravide føler seg både sett og hørt og føler seg viktig for arbeidsplassen, sier jordmor Hege Hanssen i PBL Bedriftshelsetjeneste.

Mange gravide er unødig sykmeldte

Individuell oppfølging av den gravide og enkel tilrettelegging er nøkkelen til mindre fravær.

Publisert Sist oppdatert

Gravide står for en tredel av alle fraværsdager blant kvinner i alderen 20 til 39 år. Mye av dette fraværet kan unngås dersom arbeidsgiver legger til rette for gravide. Erfaringene viser nemlig at gravide som får lagt til rette på arbeidsplassen i snitt står ti uker lenger i jobb.

Jordmor Hege Hanssen i PBL bedriftshelsetjeneste hjelper barnehager med tilrettelegging for gravide — blant annet i forhold til justeringer av arbeidstid og pauser og tilpasset utstyr som letter arbeidet for de gravide.

Individuell plan

Hun understreker viktigheten av at arbeidsgiver har en individuell oppfølgingsplan for den gravide. Denne fungerer som en kontrakt mellom leder og ansatte, og i denne inngår blant annet kartlegging av arbeidsoppgaver, aktuelle tilretteleggingstiltak og evaluering av tiltak.

– En kopi av planen legges ved helsekortet til den gravide, slik at lege og kommunejordmor blir gjort kjent med oppfølgingen og kan komme med innspill, anbefaler Hanssen.

– Hvorfor er en individuell oppfølgingsplan så viktig?

– Den dokumenterer utfordringene og skriftliggjør målsetningene for hvordan oppfølgingen skal finne sted. Erfaringene viser dessuten at gravide gjerne strekker seg litt lenger når man lager en plan som både leder og gravid skriver under på, sier Hanssen.

Vær beredt!

Hanssen er opptatt av at barnehagene bør ha en etablert gravidpolitikk — i forkant av eventuelle graviditeter.

– Det er viktig å ha på plass. Da har man rutinene klare og vet hva man skal gjøre når en ansatt blir gravid. Det gir trygghet for arbeidsgiver, men også for de ansatte som da vet at barnehagen satser på tilrettelegging, påpeker jordmoren og får støtte fra Stene Lyngås.

10 tiltak som letter jobben

To av tre kvinner har behov for tilrettelegging på arbeidsplassen i forbindelse med graviditet, og arbeidsgiver er pålagt å legge til rette. Her er noen eksempler på hvordan barnehagene kan legge til rette for gravide ansatte:

1. Planlagte pauser

Det er en god idé å tidsbestemme ekstra pauser for gravide. Tidsbestemmelsen gir oversikt og forutsigbarhet for både gravid og andre ansatte. De som har stillesittende jobb bør ta flere aktive pauser, som å gå runder rundt barnehagen og variert aktivitet med bøy, tøy og løft for å opprettholde god blodgjennomstrøm i muskulatur og morkake.

– Høyt langvarig stress hos mor kan være ugunstig for barnets tilvekst, og effekten av ekstra pauser er at man reduserer stress.

TIPS TIL DEN GRAVIDE:
Hvil gjerne med beina høyt. Det gir bedre blodsirkulasjon.

2. Gode sko

Alle bør ha minst et par gode sko, men for gravide kan de være til ekstra nytte. Gode sko er til hjelp fordi kvinner har et annet tyngdepunkt når de er gravid, det er ekstra trykk på nervene og føttene er ofte hovne.

– På vinteren er det spesielt viktig å unngå glatte sko, spesielt for gravide som er utsatt for bekkenproblematikk.

TIPS TIL DEN GRAVIDE:
Bruk støttestrømper på jobb. Det letter blodstrømmen tilbake til hjertet, og forebygger mot åreknuter og hovne ben.

3. Heve- og senkbart stellebord

Dette er ikke noe som barnehagene automatisk bør investere i, men det kan være til god hjelp for gravide med rygg- og bekkenproblemer. Barnehagen bør også vurdere muligheter for tilrettelegging i garderobe, med trillestoler og påkledningsbenk, slik at gravide unngår å jobbe med bøyd rygg.

– Slike tiltak vil verken redusere eller forebygge utvikling av bekkenløsning, men det vil kunne bidra til mindre smerter og sørge for at den gravide blir mindre sliten.

TIPS TIL DEN GRAVIDE:
Det er ikke farlig å løfte, med mindre man har et risikosvangerskap hvor dette frarådes.

4. Tilrettelagt arbeidstid

Det er enkelte tider i løpet av arbeidsdagen det kan vurderes at gravide bør slippe å jobbe — og et slik tiltak kan kanskje føre til mindre fravær og færre sykmeldinger.

– Kvalme og tretthet er vanlige plager for gravide og derfor bør de kanskje starte litt senere på dagen og slippe å være den som står alene igjen på jobb på slutten av dagen.

TIPS TIL DEN GRAVIDE:
Prioriter tid til en god frokost og innta rikelig med drikke før jobb.

5. Pedagogikk i ergonomien

Alt som barna klarer selv er til hjelp for gravide — det være seg om det klatrer opp på stellebenken eller kler på seg selv.

– Her handler det egentlig bare om å godta at det brukes litt ekstra tid når barna skal klare ting på egen hånd.

TIPS TIL DEN GRAVIDE:
Ved å være den som heier barnet frem under påkledningen vil man kunne få et pedagogisk utbytte av tiden i garderoben.

6. Mat og drikke

Gravide bør gis mulighet til å spise og drikke ved behov, helst hver tredje time.

– Gravide er sårbare for å utvikle kvalme. Gode matvaner gir et stabilt blodsukker som igjen forebygger mot nettopp kvalme.

TIPS TIL DEN GRAVIDE:
Ha en pose mandler med deg på jobb. Det er godt som mellommåltid og bidrar til å holde blodsukkeret stabilt.

7. Utagerende adferd

Utagerende barn kan i verste fall utgjøre en trussel for gravide, og man bør legge til rette så godt som mulig for å unngå utilsiktede slag og spark mot gravidmagen.

– Dersom man har barn med utagerende oppførsel i barnehagen er det kanskje en idé at enten barnet eller den gravide bytter avdeling.

TIPS TIL DEN GRAVIDE:
Slag og spark mot magen er ikke noe man bør bekymre seg for til daglig, men det kan likevel være lurt å fortelle barna at de må være forsiktige med magen.

8. Støy

Langvarig eksponering for kraftig støy kan føre til økt blodtrykk og tretthet, og undersøkelser viser at også barnets hørsel kan påvirkes av kraftig støy under graviditeten.

– Barnehagene bør arbeide generelt med støy på avdelingene — og gjerne organisere i mindre grupper og utendørs aktiviteter. Egentlig skal det ifølge arbeidsmiljøloven ikke være behov for særlig tilrettelegging for gravide i forhold til støy.

TIPS TIL DEN GRAVIDE:
Overhold planlagte pauser og rapporter til daglig leder hvordan du opplever støy.

9. Smitte

Under svangerskapet er fosteret godt beskyttet mot de fleste infeksjoner kvinnen blir utsatt for. Men det er noen unntak, og i barnehager er det økt risiko for å smittet av infeksjonssykdommer. Gravide bør være spesielt på vakt overfor Rubella (røde hunder), vannkopper og 5. barnesykdom — og ta kontakt med lege/helsestasjon hvis du mistenker at du kan være smittet.

– Røde hunder og 5. barnesykdom kan være svært alvorlig og er forbundet med dødelighet hos barnet i enkelte faser i svangerskapet. Vannkopper kan være farlig i første halvdel av svangerskapet. Generelt god håndhygiene anbefales.

TIPS TIL DEN GRAVIDE:
Gravide som ikke er vaksinert eller har gjennomgått smitte tidligere, skal holde seg unna smittebærende barn og voksne.

10. Kollegastøtte

Prinsippet «tar du tre løft for meg tar jeg oppvasken for deg» fungerer godt, og gravide peker ofte på hjelp fra gode kolleger som bedre og til mer hjelp enn andre noen andre tiltak.

– Effekten av at kolleger viser omsorg er at gravide føler seg både sett og hørt og føler seg viktig for arbeidsplassen.

TIPS TIL DEN GRAVIDE:
Mange gravide opplever det som en ulempe at arbeidsbelastningen øker for kollegene. Husk at etter fødselen er det kanskje noen andre som trenger din hjelp.

NB! IA-bedrifter kan søke tilskudd til tilrettelegging hos NAV.

Powered by Labrador CMS