Ingrid Pramling Samuelsson er professor i pedagogikk ved Universitetet i Gøteborg og har gitt ut flere bøker og publikasjoner om de aller yngste barna.
Ingrid Pramling Samuelsson er professor i pedagogikk ved Universitetet i Gøteborg og har gitt ut flere bøker og publikasjoner om de aller yngste barna.

– En god leder er empatisk og oppmuntrende

Er du en god leder? Se sjekklisten til professor Ingrid Pramling Samuelsson.

Publisert Sist oppdatert

Ingrid Pramling Samuelsson har en svært imponerende CV. Hun er professor i pedagogikk ved Universitetet i Gøteborg, UNESCO-professor i Early Childhood Education and Sustainable Development og tidligere formann i World Organization for Early Childhood Education (OMEP).

Under konferansen Förskoledagarna i regi av kvalitetsutviklingsforetaket Gothia Fortbildning, holdt den anerkjente forskeren og professoren foredrag om ledelse i barnehagen for 300 barnehagestyrere- og lærere. Her trakk hun frem kommunikasjon som særdeles sentralt i ethvert lederskap i barnehagen.

– Kommunikasjonen viser om en moderne barnehagestyrer eller barnehagelærer, kjenner sin praksis, sine medarbeidere og sine barn, og kan oppmuntre, støtte og utfordre dem og håndtere konflikter av ulike slag, sier Pramling Samuelsson fra talerstolen.

Viktig lederkompetanse i barnehagen

Ifølge den svenske professoren handler lederskap i barnehagen om følgende:

 • Bidra til å stake ut retningen for barnehagens arbeid.
 • Utvikle medarbeidere.
 • Identifisere og uttrykke en kollektiv visjon.
 • Støtte og oppmuntre slik at personalet kjenner arbeidsglede og får lyst til å samarbeide.
 • Bidra til en delt forståelse i personalgruppen:
  – Dette er en stor jobb som har å gjøre med kommunikasjon, sier professoren, og viser til en svensk studie som har vist at atmosfæren i en barnehage kan variere etter hvilke ansatte som er på jobb.
 • Effektiv kommunikasjon gjennom transparente systemer. Åpenhet, ærlighet og tilgjengelighet er helt sentralt her, påpeker Pramling Samuelsson.
 • Basere virksomheten på forskning og beprøvd erfaring.
 • Være reflektert, empatisk og omtenksom.
 • Vurdere og fokusere på undervisning og læring for barna og personalet.
 • Evaluere praksisen.
 • Oppmuntre og støtte foreldre til å samarbeide, og håndtere forventninger på en fleksibel måte.

– Alle disse faktorene er like viktige for styrere som for barnehagelærere som har ansvar for en barnegruppe, påpeker Pramling Samuelsson.

En effektiv leder

Skal man være en effektiv leder, enten man er styrer eller barnehagelærer, er man nødt til å ha en visjon, en plan og høye mål for barnehagen som virksomhet i kombinasjon med forholdet til barns læring, mener Pramling Samuelsson.

– Det er på grunn av barns læring og velbefinnende at vi er her. Det som avgjør om en barnehage er bra eller ikke er om barna utvikler seg og at barnehagen kan kompensere for mangler eller ikke-optimale forhold i hjemmet, sier hun til de 300 i salen.

En effektiv leder må, ifølge Pramling Samuelsson, også:

 • Inspirere, motivere og påvirke personalet og barna.
 • Skape effektive personalgrupper og barnegrupper:
  – Dette handler om å se hva personalet trenger for å kunne undervise, på samme måte som barnehagelærerne og det øvrige personalet må kunne se hva barnet trenger for å utvikle seg.
 • Drive en rettferdig, inkluderende virksomhet, der hvert enkelt individ utgjør en forskjell.
 • Være en god rollemodell for barn og personal.
 • Sørge for kontinuerlig kommunikasjonsflyt og samspill mellom voksne og mellom barn og voksne for å støtte utvikling av ferdigheter, kunnskaper og holdninger.

– Jo dyktigere man er til å se, tolke barns behov, se muligheter til barns læring og muligheter for personalet til å utvikle seg og så videre, desto kraftigere kan man agere, avslutter Pramling Samuelsson.

Powered by Labrador CMS