Selv om myndighetene lovte full barnehagedekning innen 2005, er det fortsatt tusenvis av foreldre og barn som må vente på ledig plass.
Selv om myndighetene lovte full barnehagedekning innen 2005, er det fortsatt tusenvis av foreldre og barn som må vente på ledig plass.

Dette bekymrer foreldre seg mest for i barnehagen

Se FUBs statistikk over hva foreldre er minst fornøyd med i barnehagen.

Publisert Sist oppdatert

Lav bemanning og dårlig samarbeid med de ansatte  topper statistikken over hva foreldre er mest bekymret for.  Det viser en gjennomgang som Foreldreutvalget for barnehager (FUB) har gjort når det gjelder antall henvendelser fra foreldre gjort til utvalget i løpet av 2013.

Av totalt 271 henvendelser i fjor var det 88 foreldre som kontaktet FUB om lav bemanning og vanskelig samarbeid.

– Dette er bekymringsfullt og viser samtidig hvor tett sammenheng det er mellom god nok bemanning og en god dialog mellom foreldrene og de ansatte, sier FUB-leder Lena Jensen i en pressemelding.

Vil ha stabil bemanning

I fjor som i 2012 er det bekymring for bemanning som topper FUB-statistikken. I løpet av fjoråret fikk FUB 45 henvendelser fra foreldre som omhandlet lav bemanning i barnehagen. Ofte dreier det seg om bekymring knyttet til stor turn-over blant personalet og mangel på vikarer ved sykdom. 

– Dette bekrefter inntrykket vårt det siste halvannet året. Foreldrene vil at barnet skal ha trygge fang å sitte i, mange nok hender som hjelper og øyne som ser barna. Bemanningen må være stabil og god, og det må settes inn vikarer ved sykdom, sier Jensen. 

Færre voksne - dårligere dialog

På andreplass i 2013 kommer spørsmål knyttet til problemer med samarbeidet hjem–barnehage, med 43 henvendelser. Dette er ni flere enn i 2012. 

Dette er i hovedsak foreldre som opplever seg dårlig behandlet, misforstått eller neglisjert av personalet når de tar opp saker. Eller at barnet deres ikke blir behandlet respektfullt eller får det tilbudet det har krav på. Henvendelsene i denne kategorien gjelder både ordinære og spesialpedagogiske tilbud. 

– Det kan være mange grunner til denne økningen. Men det er nærliggende å tro at det har med for lav bemanning å gjøre. Med for få ansatte blir arbeidsdagen for hektisk og det er ikke tid til den nære og gode dialogen som mange foreldre ønsker, sier Lena Jensen.

Hun gjentar FUBs ønske om en bemanningsnorm som sikrer nok antall voksne per barnegruppe. Hun legger til at også økt kompetanse blant barnehagepersonalet er viktig for å sikre en best mulig kvalitet og hverdag både for de små og foreldrene. 

Lokale FUB

På tredjeplass i FUBs 2013-oversikt kommer spørsmål om den formelle organiseringen av hjem-barnehagesamarbeidet, som foreldreråd, samarbeidsutvalg (SU) og kommunale FUB. 41 kontaktet oss om dette, mot 25 året før.

– Det er positivt at foreldre ønsker å engasjere seg i barnehagen gjennom formelle fora. Vi har hatt mange henvendelser og innspill fra nyetablerte FUB, og vi oppfordret flere til å få opprettet slike, sier Jensen.  

Hun minner om at Barnehageloven er klar: Både foreldreråd og SU er lovpålagte rådsorgan. Men tolkning og praksis er svært ulik mellom barnehagene. 

– Mye av usikkerheten både hos foreldre og personale skyldes nok for liten kunnskap og dialog om dette, og at rollene ikke er avklart, sier Lena Jensen og oppfordrer foreldre til å ta kontakt dersom de har spørsmål.

– Vi er til for å hjelpe og motivere. Bruk også hverandre og spør foreldre i andre barnehager, er rådet fra FUB-lederen og oppfordrer samtidig barnehager og foreldre til å jobbe godt sammen i 2014.

– Et godt samarbeid mellom foreldre og de ansatte er avgjørende for barnas trivsel i barnehagen. Det å få til en god dialog fra starten er viktig, sier Lena Jensen.

Powered by Labrador CMS