– Behovet for å kunne velge å være hjemme er ofte større jo yngre barna er, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).
– Vi er nødt til å drøfte mer radikale ordninger for barnefamilier i Norge, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) til VG.

Åpner for løpende opptak eller rett til plass for desemberbarna

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) vil ha oss til å føde flere barn.

Publisert Sist oppdatert

Det har aldri blitt født færre barn per norske kvinne enn nå - og førstegangsforeldrene har aldri vært eldre. I et intervju med VG kommer det fram at Toppe er villig til å gjøre store endringer i norsk familiepolitikk for å få flere barn og yngre foreldre.

Blant tiltakene: Se på muligheten for å utvide retten til barnehageplass for desemberbarna eller innføre løpende barnehageopptak.

Andre tiltak hun er åpen for, er å styrke den økonomiske støtten til studenter og andre unge som får barn, gi skattelette eller økonomiske overføringer til familier som får mer enn to barn, slette studiegjeld for de som får barn i studietiden, øke barnetrygden for barn mellom seks og 18 år og å bruke boligpolitikken for å få bedre plass til familier i byene.

– Vi er nødt til å drøfte mer radikale ordninger for barnefamilier i Norge, sier barne- og familieministeren til VG, og mener det blir for snevert å tenke kun barnetrygd og foreldrepenger.

I dag får alle barn rett på barnehageplass i løpet av året de fyller ett - unntatt desemberbarna. De får først rett på plass i august året etter, og foreldrene kan måtte ta ulønnet permisjon fra jobb for å være hjemme med barnet.

Det vil koste flere hundre millioner kroner å endre dette, forteller Toppe. Men hun er åpen for at dette - eller å innføre løpende barnehageopptak - kan være riktig:

– Det er veldig dyrt, og har ikke blitt prioritert ennå, uttaler hun til avisen, og understreker samtidig at regjeringen har prioritert gratis barnehage for tredje barn, gratis barnehage i Finnmark og Nord-Troms og billigere barnehage for alle.

– Jeg tror det er kjempeviktig for foreldrene å ha tilgjengelige barnehager. Også for de som vurderer å få barn eller få flere barn. Hvis ikke barnehagene fungerer, så tror jeg det er få som vil gå i gang med å få barn.

Utvidelse av retten til barnehageplass fra fylte ett år var tema i Stortinget nylig, etter en interpellasjon fra Kari-Anne Jønnes (H). I debatten påpekte kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) at nasjonalt fleksibelt barnehageopptak - i tillegg til å koste 6,6 milliarder kroner - vil medføre behov for rundt 25.000 nye barnehageplasser, og stille store krav til bemanning og pedagogisk virksomhet i barnehagene.

– Jeg mener vi bør ha en felles ambisjon om at flest mulig skal kunne gå i barnehage fra det øyeblikket behovet for familien oppstår. Men jeg mener allikevel at det ikke er god ressursbruk nå å innføre løpende barnehageopptak der vi er i dag, sa statsråden.

Og: Samme dag som interpellasjonsdebatten fremmet Venstres Guri Melby, Abid Raja og Sveinung Rotevatn et representantforslag for Stortinget om at alle barn skal få tilbud om barnehageplass rett etter endt foreldrepermisjon, uansett alder.

Powered by Labrador CMS