Martin Henriksen er utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Foto: Øyvind Johansen
Martin Henriksen er utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Foto: Øyvind Johansen

Ap om Rødt og SVs forslag: - Har ikke konkludert

- Vi mener profitt i barnehage må begrenses, og vi vil styrke ideelle og offentlig aktører. Men vi må gå nøye inn i hva konsekvensene av de ulike forslagene vil være før vi tar stilling til dem, sier Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson Martin Henriksen.

Publisert

Et representantforslag fra Bjørnar Moxnes (Rødt) og Audun Lysbakken (SV), som skal behandles i Stortinget i november, har til intensjon å sikre at penger bevilget til barnehage kommer barna til gode.

Hvor Arbeiderpartiet lander, kan få avgjørende betydning for skjebnen til forslaget. Den avgjørelsen er ennå ikke tatt, melder Martin Henriksen overfor barnehage.no.

Slik er forslaget fra Lysbakken og Moxnes formulert:

1. Stortinget ber regjeringen legge fram en plan for opptrapping av offentlig og ideelt eierskap og drift, for å sikre at barnehagene drives av offentlige eller ideelle aktører.

2. Stortinget ber regjeringen innføre meldeplikt og forkjøpsrett for kommunen ved salg av barnehager, og fremme eventuelle nødvendige lovendringer for å innføre slik rett og plikt.

3. Stortinget ber regjeringen innføre, eller fremme nødvendige forslag for å innføre, et krav om at når en barnehage selges så må ny eier søke om tilskudd på nytt.

- Nyttig høring

Torsdag ble det gjennomført høring i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

- Det var en nyttig høring. Men det var også interessant å se hvordan ulike aktører landet på motsatte konklusjoner. Stiftelsen Kanvas anbefalte punkt 1 og sa nei til 2 og 3, mens KS og Utdanningsforbundet sa nei til punkt 1 og ja til de to andre, sier Martin Henriksen.

Han sier at partiet må gå nøye gjennom forslagene og vurdere konsekvensene av dem før det kan foreligge noen konklusjon.

Fikk flertall for å utrede et skille

- Er det problematisk for Ap at dette forslaget kommer samtidig som regjeringen har satt i gang et større arbeid for å se på lov- og rammeverket for private barnehager?

- Det er en del av det vi må vurdere. Og så hadde vi også forslag både i februar og i juni, som vi sammen med KrF fikk flertall for, som vi mener at regjeringen må følge opp. Det gjelder ikke minst flertallsvedtaket om å utrede et lovmessig skille mellom kommersielle og ideelle barnehager.

Det vedtaket lød:

«Stortinget ber regjeringen utrede lovendringer som kan gi kommunene mulighet til å skille mellom ideelle og kommersielle private barnehager, samt om det ved et slikt skille kan være formålstjenlig med alternative organisasjonsformer for å drive ideelle barnehager.»

Ikke noen klar definisjon

- Samtidig forsøkte du selv i høringen torsdag å problematisere grensegangen mellom ideelle og kommersielle. Har du fått noe klart svar der?

- Det finnes ikke noen klar, lovmessig definisjon på det i dag i barnehagesektoren, i motsetning til innenfor helse og omsorg, der det pågår et arbeid for å klargjøre dette. Det mener jeg også ligger inne i vedtaket fra i februar at regjeringen skal klargjøre, sier Martin Henriksen.

Powered by Labrador CMS