Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er klar på at dette ikke handler om hva han som Høyre-politiker mener, men om hvordan Kunnskapsdepartementet mener regelverket skal tolkes.
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er klar på at dette ikke handler om hva han som Høyre-politiker mener, men om hvordan Kunnskapsdepartementet mener regelverket skal tolkes.

Klar tale fra departementet: Ikke lov å skille mellom ideelle og kommersielle

Onsdag sender Kunnskapsdepartementet ut et brev til alle landets fylkesmenn. Budskapet er at norske kommuner ikke har lov til å forskjellsbehandle barnehager utfra hva slags selskapsform de har.

Publisert Sist oppdatert

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier til Aftenposten at dette ikke handler om hva han som Høyre-politiker mener om det som gjøres i enkeltkommuner, men om hvordan departementet, som øverste myndighet, mener at regelverket skal forstås.

Stridens kjerne er at enkelte norske kommuner etter forrige valg har varslet en dreining i barnehagepolitikken lokalt.

Trondheim og Oslo

Trondheim kommune vedtok i januar en et såkalt verbalt forslag inn i budsjettet for 2017. Der heter det at bystyret ønsker at alle nye barnehager som etableres skal være drevet av kommunen, eller ideelle aktører. Forslaget kom opprinnelig fra Rødt.

I Oslo undertegnet byrådet og Rødt en avtale som de i praksis mener vil hindre private kommersielle selskaper fra å etablere nye barnehager i Oslo.

«Har ikke hjemmel»

I brevet som går ut til landets fylkesmenn heter det innledningsvis:

«Kunnskapsdepartementet er gjort kjent med at det har oppstått spørsmål om kommunens adgang til å stille vilkår som innskrenker de private barnehagenes lovfestede mulighet til å ta midler ut av barnehagedriften. Det er videre oppstått spørsmål om adgangen til å skille mellom «ideelle» og «kommersielle» barnehager ved tildeling av tilskudd. Kunnskapsdepartementet mener det er nødvendig med en nasjonal avklaring av problemstillingene som har oppstått.»

Konklusjonen lyder:

«Kommunene har ikke hjemmel til å innskrenke barnehageeiers adgang til et rimelig årsresultat, verken gjennom vilkår for tilskudd eller vektlegging av driftsform ved avgjørelsen om å tildele tilskudd.»

Sa nei til Espira, åpnet for ideelle

I Oslo fikk Espira i desember i fjor avslag på sin søknad om tilskudd til drift av to barnehager tilknyttet store boligutbygginger. I spørretimen sa byråd Tone Tellevik Dahl følgende om framtiden for den planlagte barnehagen i Nybyen:

«Kommunen har også sagt, at hvis Espira ikke ønsker å drifte barnehagen uten kommunalt tilskudd, så er kommunen eller eventuelt private ideelle aktører selvfølgelig klare til å gå inn og drifte den barnehagen.»

Kommunikasjonsdirektør Jens Schei Hansen i Espira sier til Aftenposten at Espira er glade for at departementet slår fast at man ikke kan skille mellom ideelle og kommersielle.

– Det viser at den politiske avtalen som er inngått, ikke er forankret juridisk, sier Schei Hansen til Aftenposten.

–  Avtalen må falle bort

Onsdag er det ventet ny barnehagedebatt i bystyret i Oslo. Barnehage.no skrev i forrige uke at et flertall i kultur- og utdanningskomiteen går inn for en formulering om at «Kommunen skal ikke forskjellsbehandle private barnehageaktører på bakgrunn av kun eierform ved søknad om driftstilskudd.»

– Ordlyden i flertallsinnstillingen er i direkte strid med den parlamentariske avtalen som byrådet har med Rødt. Den direkte konsekvensen av dette vedtaket er at avtalen mellom Rødt og byrådet må falle bort. Vedtar bystyret denne innstillingen, kan bystyret ettergå byrådet parlamentarisk hvis det skjer noen forskjellsbehandling, sa Høyre-politikeren Saida Begum til barnehage.no i forrige uke.

Byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl (Ap), avviser dette:

– Byrådets barnehagepolitikk står fast. Innstillingen fra kultur- og utdanningskomiteen viser at Høyres stadige påstander om at byrådet generelt er mot private barnehager er uriktig. Vi er for private barnehager, og vi har godkjent flere private barnehager. Men vi er også for at kommunen og demokratisk valgte politikere skal ha mulighet til å prioritere. Nå prioriterer vi flere offentlige barnehager, som sikrer at barnehagepolitikken faktisk kan gjennomføres, skrev Tone Tellevik Dahl i en e-post til barnehage.no.

Powered by Labrador CMS